De impact van de adviesgroep van Artsen Zonder Vakantie

De kracht van het Artsen Zonder Vakantie-netwerk ligt in het engagement van vele zorgprofessionals en andere vrijwilligers. Samen met ons personeelsteam zorgen zij ervoor dat ziekenhuizen kunnen groeien, ziekenhuispersoneel zich kan ontplooien en patiënten de beste zorg ontvangen. Een mooi voorbeeld van de synergie die ontstaat tussen personeel en vrijwilligers, is de werking van onze adviesgroep. En wie kan die werking beter uitleggen dan Etienne Vermeire, voorzitter van deze groep?

Ik zet mij in voor de adviesgroep omdat de inbreng van mensen buiten de raad van bestuur en het managementteam erg belangrijk kan zijn voor de groei van Artsen Zonder Vakantie. Als voorzitter vind ik het enorm boeiend om de dynamiek van deze internationale adviesgroep te kunnen stimuleren.

Etienne Vermeire, een filantroop pur sang

Huisarts, ex-docent en onderzoeker ‘Chronische ziektes’ aan de Universiteit Antwerpen, Etienne Vermeire, is reeds twaalf jaar betrokken bij de werking van Artsen Zonder Vakantie.

Hij heeft vijf zendingen gedaan in Oost-Congo en twee in Benin (Bembéréke), waarvan de laatste doorging in 2019. Ter plaatse hield hij zich vooral bezig met interne geneeskunde.  Daarenboven heeft hij vier jaar in DR Congo gewoond en gewerkt. Als er iemand is die het terrein en de problematiek kent, dan is het Etienne wel. Zijn kennis en knowhow zet hij nu in als voorzitter van de mondiale raad in de gemeente Oostmalle, en als voorzitter van de adviesgroep van Artsen Zonder Vakantie.

Doel en opzet van de adviesgroep

“De adviesgroep adviseert de raad van bestuur van Artsen Zonder Vakantie met betrekking tot de beleidslijnen en de strategie. Zo buigen de leden hun hoofd over de vraag: “Hoe kan onze toekomststrategie concreet gemaakt worden? In welke volgorde dienen dingen aangepakt te worden, wat is prioritair,…?”

De leden van de adviesgroep beantwoorden vragen die gesteld worden door de raad van bestuur of het managementteam, én legt ook vragen voor die ze zelf graag beantwoord zien.

Elke vergadering wordt afgesloten met het formuleren van één advies voor de raad van bestuur of het managementteam. Het managementteam werkt deze adviezen verder uit.”

Organisatorisch

“De vergaderingen van de adviesgroep duren anderhalf uur en vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats (naar gelang de noodzaak). Ze gaan altijd online door want de adviesraad telt ook vier Afrikaanse leden.
Eén keer per jaar word ik – als voorzitter van de adviesgroep – uitgenodigd om de raad van bestuur bij te wonen om verslag uit te brengen en onze onderlinge relatie onder de loep te nemen. Zo werd bijvoorbeeld afgesproken dat de raad van bestuur verplicht is om te antwoorden op de adviezen die de adviesgroep voorlegt. Met andere woorden, ons advies is niet vrijblijvend.”

Diverse samenstelling

“Het is bewezen dat groepen die divers zijn samengesteld, vernieuwender en creatiever zijn, én oplossingsgerichter werken omwille van de verschillende gezichtspunten. Vanuit dit perspectief werd de adviesgroep samengesteld. Een evenwichtige mix wat betreft gender, afkomst (Afrikaanse collega’s, Belgische expert-vrijwilligers en externen en leeftijd (minimum 1/3 jonger dan 55 jaar) werd bereikt.”

Concrete adviezen

Capaciteitsversterking van referentieziekenhuizen staat centraal in de werking van Artsen Zonder Vakantie. Door een ziekenhuis te versterken, krijgen de patiënten de gezondheidszorg die ze nodig hebben. In onze toekomststrategie Horizon 2030 gaan we nog een stapje verder en beschouwen we het ziekenhuis als een facilitator voor verandering in de hele gezondheidszone. Door de samenwerking tussen referentieziekenhuizen, gezondheidscentra en andere zorgverleners te stimuleren, garanderen we de kwaliteit en continuïteit van de zorg. We doen dit in partnerschap met andere lokale actoren zoals patiëntenorganisaties, medische beroepsverenigingen, modelziekenhuizen, koepelorganisaties van ziekenhuizen, overheden, andere lokale NGO’s,…

“Als adviesgroep maken we de toekomststrategie mee concreet. Waarom het zo belangrijk is om ons niet enkel te focussen op referentieziekenhuizen, maar op de hele gezondheidszone, illustreer ik graag aan de hand van een aantal concrete, medische voorbeelden:

* Wanneer een arts een patiëntje met een klompvoet opereert, is de nazorg van cruciaal belang. Na de operatie moet het gips immers om de week vervangen worden, anders gaat de winst van de operatie verloren. Omdat de hygiënische omstandigheden in Afrika niet zijn wat ze hier zijn, is het vaak onmogelijk om het gips schoon te houden; patiënten en hun families geven de nazorg dan ook vaak snel op. Hoe beter wij lokale verpleegkundigen zowel in de ziekenhuizen als in gezondheidscentra kunnen opleiden om op een correcte manier te gipsen en om hun patiënten te overtuigen van het belang van hygiëne en regelmatig op consultatie komen, hoe groter het effect van de operatie.

* Patiënten die aan diabetes lijden, geraken soms in coma door hun ontregeld metabolisme. Zij kunnen geholpen worden door het toedienen van insuline én een correcte nazorg. Maar insuline is duur (een gemiddelde maandwedde) en moeilijk verkrijgbaar.  Patiënten die de insuline niet kunnen betalen, verzeilen binnen de kortste keren terug in coma of overlijden in hun dorp. Toegankelijke gezondheidszorg realiseren, betekent dus ook dat we als Artsen Zonder Vakantie moeten werken aan toegang tot betaalbare geneesmiddelen.

* Wanneer een kind met een hersenvliesontsteking vanuit het gezondheidscentrum niet correct wordt doorverwezen naar het ziekenhuis, komt alle hulp vaak te laat. Daarom moet onze focus ook liggen op een goed doorverwijssysteem.

Binnen de adviesgroep wordt niet enkel gekeken naar de zaken die aangepakt zouden moeten/kunnen worden op het terrein, maar ook naar wat we in België kunnen doen.
Het devies luidt: een goede voorbereiding is het halve werk. “In de toekomst willen we komen tot een intensievere voorbereiding voor alle expert-vrijwilligers. Je moet een gedegen kennis hebben over de gezondheidszorg in Afrika, vooraleer je efficiënt werk kan verrichten.”

#TogetherWeCare4HealthCare

 

 

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.