Expert-vrijwilligers

Onze expert-vrijwilligers dragen bij tot het versterken van de capaciteit van ziekenhuizen door kennis en vaardigheden te delen met lokale zorgprofessionals. Zo dragen ze bij aan de bredere gezondheidszorg en zijn doelstellingen (SDG3).

Een internationaal vrijwilligersnetwerk

Samen vormen ze een dynamisch netwerk van 500+ expert-vrijwilligers uit de gezondheidssector – medisch, paramedisch en technisch – zowel in België en Afrika en ondersteund door een team van 50 medewerkers.

Een engagement op lange termijn

Artsen Zonder Vakantie en zijn vrijwilligers zijn het meest gekend via hun ondersteunende werkbezoeken van 2 à 3 weken in één van onze partnerziekenhuizen in West-Afrika (Burkina Faso en Benin), Centraal-Afrika (DRC) en Oost-Afrika (DRC Oost, Burundi en Rwanda).

Anderzijds gaan ze ook een langer engagement aan met AZV: naargelang hun expertise-domein komen ze bijvoorbeeld samen in werkgroepen, nemen ze deel aan colloquia, volgen ze trainingen, delen ze hun ervaring met lezingen of dragen ze bij tot het versterken van AZV binnen het brede landschap van de gezondheidssector.

Waarom vrijwilliger worden?

Of je nu je vaardigheden en (para)medische kennis wil delen met je collega’s in Afrika, of patiënten in nood wil helpen, bijdragen aan een gezond en rechtvaardig gezondheids-zorgsysteem of je inzetten voor ‘Gezondheidszorg voor iedereen’… een expert-vrijwilliger zijn vraagt een grote persoonlijke inzet: het is een ‘geschenk van jezelf’ voor het welzijn van anderen.

Zo draag je je eigen steentje bij zodat iedereen kansen krijgt in goede gezondheid te leven. Dit stelt ons in staat de toegang tot en de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren en zo actief bij te dragen aan de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG3).

Wat is de rol van vrijwilliger?

vrijwilligers

Onze expert-vrijwilligers uit Afrika bouwen in eigen land mee aan de capaciteitsversterking van hun gezondheidssysteem. De combinatie van hun professionele kennis en kennis van taal, context en cultuur zijn een grote meerwaarde. Naast hun vaste job in vaak stedelijke ziekenhuizen, bouwen ze zo mee aan het versterken van de zorg in meer afgelegen streken.
Onze vrijwilligers uit Afrika en Europa werken regelmatig samen in multidisciplinaire teams. Het is nét deze combinatie die een meerwaarde blijkt bij het zich moeten aanpassen aan nieuwe situaties, veranderingen en evoluties volgens de lokale context.

Naast zendingen in de verschillende regio’s hopen onze Europese expert-vrijwilligers op afstand een impact te hebben via werkgroepen op de activiteiten in de partnerziekenhuizen. Daarnaast worden ze ook gevraagd hun verhalen te delen via lezingen, en via getuigenissen actief mee te werken aan het kenbaar maken van onze activiteiten aan het bredere publiek. Dit kan bijvoorbeeld via het ‘ambassadeurs programma’. De kers op de taart is voor velen de zendingen naar de partnerlanden, waar ze hun expertise in praktijk toepassen en samen met lokale collega’s kennis en vaardigheden uitwisselen.

Verschillende rollen

Een expert-vrijwilliger kan op verschillende terreinen actief zijn: van coaching, adapting, mobilising tot connecting.

Niet elke vrijwilliger wordt verondersteld even vaardig te zijn in élke rol. De kracht zit nét in de diversiteit en de complementariteit van diverse profielen.

Hoe zien de zendingen eruit?

Een doorsnee zending naar één van de partnerziekenhuizen duurt zo’n tweetal weken en is vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat het bezoek kadert in een ‘Trajet de Renforcement de Capacité’ (Capaciteitsversterkend traject) waarbij het ziekenhuis zelf heeft gekozen om in te zetten op bepaalde medische, technische en/of transversale domeinen.

De teams bestaan uit twee of méér deelnemers. Hun profiel is verschillend van discipline. Er kan ook een mix van domeinen binnen één zending gemaakt worden. Deze internationale en interdisciplinaire manier van samenwerken versterkt de overdracht en uitwisseling.

Medische domeinen

Onze expert-vrijwilligers zijn - naargelang hun expertise - inzetbaar in tal van medische domeinen, zoals bijvoorbeeld chirurgie, spoed, pediatrie, gynaecologie, mentale gezondheidszorg, …

Technische domeinen

Artsen Zonder Vakantie zet hoofdzakelijk expert-vrijwilligers in die technisch domeinen in, die gelinkt zijn aan biomedische apparatuur, die in ziekenhuizen courant aanwezig zijn.

Transversale domeinen

Hier zijn we vooral actief op het vlak van ziekenhuishygiëne of apotheekmanagement of zélfs algemeen management.

Welk profiel heeft een expert-vrijwilliger?

vrijwilliger

Minimale professionele ervaring?

 • Arts-specialisten zoals algemeen chirurgen, anesthesisten, pediaters, neonatologen, spoedartsen… : minimum 3 jaar ervaring na het behalen van het diploma.
 • Andere (para-) medische profielen zoals verpleegkundige, vroedvrouw, psycholoog, kinesist: minimum 5 jaar ervaring na het behalen van het diploma.
 • Andere technische profielen zoals ingenieur

Een plus?

 • Ervaring met lesgeven en/of didactische opleiding
 • Masterdiploma Volksgezondheid
 • Opleiding gerelateerd aan tropische geneeskunde
 • Werkervaring in de regio van Sub-Saharisch Afrika of landen met gelijkaardige gezondheidssystemen

Andere minimale vaardigheden?

 • Vlot Franstalig (begrijpen, lezen, spreken en schrijven)
 • Goeie communicatieve vaardigheden: actief luisteren, duidelijk en doeltreffend, respectvol, diplomatisch, constructief
 • Multiculturele samenwerking en flexibiliteit
 • Computervaardigheden, zoals bijvoorbeeld: Word, Excel, Powerpoint, Teams, Outlook

Andere voorwaarden?

 • In goeie gezondheid (opmerking: leeftijdsbeperking tot 75 jaar voor zendingen)
 • Geen zending in familiaal verband
 • Respecteren van waarden van AZV
 • Respecteren van het integriteitscharter van AZV
 • Bereidheid tot lang termijn engagement (min. 3 jaar)

Expert-vrijwilligers rekrutering

Aangezien Artsen Zonder Vakantie “vraaggestuurd” werkt, hangt de zoektocht naar nieuwe profielen af van de noden van de partnerziekenhuizen. Als er specifieke profielen gezocht worden, plaatsen wij ze steeds op onze website. Een vrije sollicitatie heeft daarom weinig zin.

Naar welke experts is Artsen Zonder Vakantie op zoek?

Bekijk hier onze vacatures.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.