Transparantie

Wanneer men een vereniging steunt, wil men er zeker van zijn dat het geld goed wordt besteed. Onze fondsenwerving wordt streng gecontroleerd

Stefaan Bonte, Directeur Artsen Zonder Vakantie

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) werd opgericht om deze bezorgdheid weg te nemen. Zij houdt toezicht op de fondsen van haar ledenorganisaties, waaronder Artsen Zonder Vakantie. Omdat transparantie tegenover onze donateurs van essentieel belang is, kunt u bij VEF navragen hoe wij de ontvangen giften gebruiken of u kunt onze verslagen hieronder raadplegen.

Steun in vertrouwen

U kunt ons dus met een gerust hart steunen en zo bijdragen aan onze duurzame projecten. In onze jaarverslagen en evaluaties worden onze doelstellingen en projecten gedetailleerd beschreven.

2022 in cijfers

40%

Giften van privé

46%

Subsidies

10%

Legaten

3%

Giften van stichtingen

2%

Andere inkomsten

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.