Transparantie

Steun ons in vertrouwen

Wanneer men een vereniging steunt, wil men er zeker van zijn dat het geld goed wordt besteed. Onze fondsenwerving wordt streng gecontroleerd

Stefaan Bonte, Directeur Artsen Zonder Vakantie

Vereniging voor Ethische Fondsenwerving

Hiermee wil Ethische Fondsenwerving vzw (EF-RE) bij de Belgische bevolking het nodige vertrouwen scheppen in de kwaliteit van de fondsenwerving. RE-EF wil eveneens de transparantie promoten van de rekeningen en van het goed bestuur van de organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking.
Artsen Zonder Vakantie is lid van deze vereniging.
Omdat transparantie tegenover onze donateurs van essentieel belang is, kunt u bij EF-RE navragen hoe wij de ontvangen giften gebruiken of u kunt onze verslagen hieronder raadplegen.

Steun in vertrouwen

U kunt ons dus met een gerust hart steunen en zo bijdragen aan onze duurzame projecten. In onze jaarverslagen en evaluaties worden onze doelstellingen en projecten gedetailleerd beschreven.

2022 in cijfers

40%

Giften van privé

46%

Subsidies

10%

Legaten

3%

Giften van stichtingen

2%

Andere inkomsten

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.