Over ons

Artsen Zonder Vakantie is een erkende ngo die bestaat uit een dynamisch netwerk van ruim 500 expert-vrijwilligers uit de gezondheidssector in België en Afrika. Samen met hun collega’s zetten zij zich in voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en veerkrachtige gezondheidszorg die afgestemd is op de concrete noden van de bevolking in de regio en die dag en nacht beschikbaar is. Tevreden patiënten, daar doen we hetvoor. Omdat zorg een universeel recht is.

Onze kracht ligt in de inzet van vele zorgprofessionals en andere vrijwilligers. Samen met een team van medewerkers gespecialiseerd in internationale samenwerking vormen we een ecosysteem. Zo werken we samen op een manier die zinvol en duurzaam is, die eenheid en engagement biedt, en die overdraagbaar en verrijkend is, zowel in België als in Afrika.

Onze expertise op het vlak van samenwerking is gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring in basisdienstverlening aan referentieziekenhuizen (interne geneeskunde, basischirurgie, materniteit, pediatrie met inbegrip van alle aanverwante specialisaties) en in andere sectoroverschrijdende domeinen (biomedisch en technisch onderhoud, hygiëne en ziekenhuisbeheer, volksgezondheid en geestelijke gezondheid).

Vanuit een visie op volksgezondheid hanteert de ngo een planmatige en patiëntgeoriënteerde aanpak. Zo doet Artsen Zonder Vakantie ziekenhuizen groeien. Zo kan het zorgpersoneel zich ontwikkelen. Zo krijgen patiënten de beste zorg.

Steeds meer impact

Artsen Zonder Vakantie vergroot zijn impact en schaalgrootte door samen te werken met andere lokale en internationale partners. Daardoor zijn onze projecten ook meer duurzaam.

In cijfers

4

Actief in Europa, West-Afrika, Centraal-Afrika, Oost-Afrika

>40

Partnerziekenhuizen waar wij mee samenwerken

568

Expert-vrijwilligers

50

Medewerkers

160

Activiteiten voor capaciteitsversterking per jaar

1500

Zorgprofesionnals opgeleid per jaar

Zoals Nelson Mandela het zo mooi zei: ‘Een visie zonder actie is slechts een droom, maar een visie met actie kan de wereld veranderen’. Door mij vandaag volledig in te zetten voor mijn anesthesiecollega’s in DR Congo hoop ik bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor mijn generatie.

Dr. Alain Bokoko, anesthesist, expert-vrijwilliger sinds 2015 en lid van de werkgroep anesthesie

Waar zijn we actief?

Wij zijn actief in 4 regios : Europa, West-Afrika, Centraal-Afrika, Oost-Afrika.

Actualiteit

Lees onze artikelen over de verschillende activiteiten en blijf op de hoogte.

Jaarverslagen en publicaties

Bekijk onze jaarverslagen voor een beknopt overzicht van onze activiteiten.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.