Expert-vrijwilliger

Het werk van onze Belgische en Afrikaanse expert-vrijwilligers op het terrein is de kracht van Artsen Zonder Vakantie. De context waarin wij deze deskundigen inzetten is echter aanzienlijk veranderd. Niettemin blijven capaciteitsversterking en uitwisseling de kern van onze samenwerking.

De capaciteitsopbouw als resultaat van de interactie tussen zorgverleners uit België en de partnerlanden is uniek. Ik hoop dat de pool van vrijwilligers zal blijven groeien.

Dr. Samuel Van Steirteghem, Kinderarts, en terreinvrijwilliger sinds 2007

Veranderende context in Afrika

De gezondheids- en politieke context verandert voortdurend en blijft een belangrijke uitdaging voor de ontwikkeling van onze activiteiten in Afrika. Onderlinge uitwisseling tussen Afrikaanse collega’s is onontbeerlijk; alleen op deze manier kunnen activiteiten op het terrein een waar succes worden. Bij de organisatie van activiteiten wordt steeds rekening gehouden met de specifieke behoeften en beperkingen van elk land: de evolutie van de situatie in onze partnerziekenhuizen, de gezondheidssituatie, de veiligheidssituatie of het nationale gezondheids- en internationale samenwerkingsbeleid.

Burkina Faso

Het zeer hoge veiligheidsrisico in het grootste deel van het land (gewapende terroristische groeperingen) dwingt Artsen zonder Vakantie ertoe slechts twee partnerziekenhuizen te ondersteunen en laat al enkele jaren niet meer toe zendingen met Belgische expert-vrijwilligers te organiseren. De versterking van de partnerziekenhuizen gebeurt momenteel met Burkinese expert-vrijwilligers.

Benin

Een recente politieke hervorming compliceert het verkrijgen van de nodige toelatingen voor de uitvoering van het gezamenlijke programma DGD 2022-2026. Voor elke internationale expert-vrijwilliger eist de regering immers dat zij zijn/haar dossier minstens drie maanden voor aanvang van de zending ontvangt. Pas nadat de autoriteiten op basis van deze dossiers hun goedkeuring hebben gegeven, kan een zending worden georganiseerd. Artsen Zonder Vakantie staat op het punt de officiële erkenning te verkrijgen, wat de organisatie van activiteiten op het terrein zal vergemakkelijken.

Burundi

Als gevolg van een beleidshervorming wordt de mogelijkheid tot overdracht van kennis aan het plaatselijke ziekenhuispersoneel door Belgische expert-vrijwilligers steeds meer beperkt.  De regering staat immers alleen toe dat beroep gedaan wordt op internationale expertise indien soortgelijke kwalificaties niet in het land zélf beschikbaar zijn.

Wordt expert-vrijwilliger

vrijwilligers

Zij engageren zich om onze organisatie en de vaardigheden van de partnerziekenhuizen binnen hun nationale gezondheidssysteem te laten groeien.

Het engagement als expert-vrijwilliger is gebaseerd op het delen en overdragen van vaardigheden en kennis om zo samen te werken aan gezondheidszorg voor iedereen. De gekwalificeerde profielen situeren zich allemaal binnen de gezondheidszorg. Dit wil zeggen:

 • (Para)medische profielen: spoedarts, kinderarts, chirurg, anesthesist, gynaecoloog-verloskundige, orthopedist, radioloog, psychiater, vroedvrouw, verpleegkundige, psycholoog,…
 • Biomedische profielen : laboratoriumdeskundige, apotheker, biomedisch technicus, biomedisch ingenieur….
 • Management- en coördinatieprofielen

Er zijn ook enkele algemene criteria waaraan alle expert-vrijwilligers voldoen:

 • De waarden van Artsen Zonder Vakantie onderschrijven
 • Zich houden aan het integriteitshandvest
 • Expert in hun werkgebied met een minimum van 5 jaar ervaring
 • Engagement voor 3 jaar
 • Vloeiend Frans spreken
 • In goede gezondheid verkeren
 • Ermee instemmen te vertrekken zonder familie en/of partner
 • Bereidheid om deel te nemen aan onze werkgroepen

Alle kandidaat-terreinvrijwilligers doorlopen eerst een aanwervingsprocedure.
Wilt u deel uitmaken van ons team? Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Stuur een e-mail naar expert-vrijwilligers@azv.be.

Capaciteitsversterkende activiteiten met onze expert-vrijwilligers in 2022

activiteiten

Artsen Zonder Vakantie plant dit jaar 188 capaciteitsopbouwende zendingen met Belgische en Afrikaanse expert-vrijwilligers. Dit op basis van de behoeften die in de partnerziekenhuizen zijn vastgesteld en rekening houdend met de context van de verschillende landen. Belgische en Afrikaanse expert-vrijwilligers zullen deze activiteiten samen verwezenlijken.

2022

Na elke zending worden de expert-vrijwilligers uitgenodigd om met het team van Artsen Zonder Vakantie en de werkgroepen van expert-vrijwilligers van gedachten te wisselen over de activiteiten die op het terrein zijn uitgevoerd. Deze uitwisseling maakt het mogelijk om:

 • de zendingen van Belgische expert-vrijwilligers op te volgen
 • de impact van de zendingen te versterken via een post-training of een follow-up van de medische cases
 • andere soorten capaciteitsopbouwende activiteiten te identificeren en te realiseren (bv. via afstandsonderwijs of het delen van kennis met de werkgroepen van Afrikaanse expert- vrijwilligers met hetzelfde specialisme).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar expert-vrijwilligers@azv.be.

Werkgroepen van expert-vrijwilligers

Het uitwisselen en delen van vaardigheden is de kern van onze samenwerking.

Via onze werkgroepen kunnen expert-vrijwilligers:

 • nauw betrokken blijven bij de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie en op de hoogte blijven van nieuws
 • ervaringen uitwisselen
 • reageren op concrete verzoeken van onze partnerziekenhuizen.

 

Binnen elke groep zijn er verschillende rollen: één expert heeft de rol van vertegenwoordiger, die optreedt als moderator en samenwerkt met de Netwerkcoördinator van het Artsen Zonder Vakantie-team. De Netwerkcoördinator fungeert als contactpersoon met de rest van de organisatie. In elke werkgroep wordt een andere expert gevraagd om te zorgen voor een vlotte doorstroming van de communicatie met de leden van de groep, met de netwerkcoördinator van Artsen Zonder Vakantie en met de andere werkgroepen. Op deze manier kunnen we:

 • verzoeken van onze partnerziekenhuizen bespreken
 • videoconferenties organiseren met onze expert-vrijwilligers en personeelsleden in Afrika
 • informatie verspreiden over de voortgang van onze projecten binnen het Artsen Zonder Vakantie-netwerk
 • digitale innovaties delen met onze partnerziekenhuizen,….

De feedback van de zendingen wordt ook gedeeld binnen de verschillende werkgroepen. Zo worden de zendingen met expert-vrijwilligers opgevolgd en wordt besproken welke andere soorten capaciteitsopbouwende activiteiten kunnen ingezet worden (bv. Via afstandsonderwijs of het delen van kennis met de werkgroepen van Afrikaanse expert-vrijwilligers die werkzaam zijn binnen dezelfde discipline).

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Stuur een e-mail naar expert-vrijwilligers@azv.be.

De vrijwilligers op ons kantoor zijn belangrijk in het realiseren van onze missie.

Rozette Geuens – Office Coördinator en kantoor vrijwilliger te Mechelen

In Mechelen werken heel wat vrijwilligers die tal van taken opnemen:

 • administratief werk
 • onthaal
 • vertaalwerk
 • ondersteuning bieden aan de communicatie-, juridische of boekhoudkundige dienst en bij de ontwikkeling en uitvoering van programma’s
 • relaties aangaan en onderhouden met andere expert-vrijwilligers,…

Wilt u ook enkele uren van uw vrije tijd aan onze organisatie spenderen? Stel u dan snel kandidaat en word deel van ons team!

Klik hier voor de vacatures voor kantoorvrijwilligers.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.