Privacy policy

Uw privacy vinden we erg belangrijk. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Om de goede werking van de organisatie te garanderen, verzamelt Artsen Zonder Vakantie verschillende soorten persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil we u uitleggen welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld door u aan te melden als vrijwilliger op onze website, een gift aan ons over te maken of inschrijft om meer informatie van ons te ontvangen.

We verzamelen informatie als het betrekking heeft op:

  • wanneer u ons deze rechtstreeks geeft
  • wanneer u ons deze onrechtstreeks geeft
  • wanneer u ons deze geeft via sociale media
  • wanneer u onze websites of apps gebruikt

Deze informatie kunnen we rechtstreeks of onrechtstreeks (bv via een externe organisatie van inzamelingen of via inzamelplatformen) verzamelen.

Sociale media

Wij kunnen informatie over u krijgen via uw sociale media. We kunnen dit doen indien u ons toestemming geeft via uw accountinstellingen of via een invitatie. U kan steeds uw sociale media instellingen aanpassen voor een verhoogde privacy.

Onze websites, apps en campagnes

We gebruiken “cookies” om ons te helpen de prestaties van onze websites en campagnes te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer (of telefoon of tablet) sturen. Ze slaan informatie op over uw gebruik van onze website of apps.

Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Cookies geven ons ook informatie die ons toelaat gerichter en doordachter te communiceren.

Onze website gebruikt ook cookies van derden die ons de mogelijkheid bieden om gesprekken en activiteiten op onze website te volgen en om advertenties te genereren die bijvoorbeeld verschijnen op sociale media en zoekmotoren zoals Google, Bing, … Dergelijke cookies van derden kunnen informatie verzamelen of krijgen via uw gebruik van onze website om dan advertenties te voorzien en zo gelijkaardige doelgroepen te creëren. We verzamelen geen persoonlijke gegevens via deze cookies.

Vrijwilligers

Wij vragen een aantal praktische persoonsgegevens van onze vrijwilligers (zoals naam en voornaam, geboortedatum en plaats, competenties, adres gegevens, telefoon en email adres. Voor onze vrijwilligers die mee op het terrein gaan vragen we nog bijkomende officiële, medische en persoonlijke inlichtingen. Deze gegevens worden zorgvuldig bijgehouden.

Donateurs en kandidaat-donateurs

Hebt u interesse in onze activiteiten, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of bijkomende informatie opvragen. Hierbij houden we dan uw naam en adres bij en desgevallend ook uw email adres. Als u onze werking ondersteunt met een gift, houden we uw naam, adres, bankrekeningnummer en historische transacties bij.

Als u ons daarnaast bijkomende informatie bezorgd, bijvoorbeeld uw email adres, kan het zijn dat we uw gegevens aanvullen met bijkomende contactgegevens om u te informeren over onze werking. We zijn wettelijk verplicht u een fiscaal attest te bezorgen voor giften jaarlijks groter dan 40 euro. Door lid te zijn van Vereniging voor Etische Fondsenwerving vzw ,verplichten wij onszelf u minstens één keer per jaar te informeren over wat wij met uw giften doen. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond.

Als u een gift doet naar aanleiding van de e-mail die u ontvangt over uw fiscale attest, zal uw e-mailadres alleen worden gebruikt om u een bevestiging van die gift te sturen. U kunt onze organisatie echter toestemming geven om u andere communicatie per e-mail te sturen. Deze toestemming geeft u door het daartoe bestemde hokje aan te vinken in de e-mail over uw fiscale attest.

Cookies

Een ander deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. Dit enkel en alleen om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.azv.be

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken
Artsen Zonder Vakantie gebruikt de gegevens die we bijhouden om onze missie te volbrengen en onze verplichtingen na te komen. Ook gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en werking. We gebruiken echter nooit persoonsgegevens om u gerichte reclame te sturen. De gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de goede werking van de organisatie zoals het aanvragen van visum, uitreiken van fiscale attesten, verwerking op een extern IT platform of op vraag van gerechtigde overheidsinstanties of mits uitdrukkelijke toestemming van u als betrokkene.

Redenen waarom we Persoonsgegevens delen
De gegevens die u aan ons overmaakt, kunnen wij met derde partijen delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doelstellingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. In deze overeenkomst nemen wij de nodige voorzorgen om de confidentialiteit en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij met uw toestemming, als dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of om personen en/of levens te beschermen.

Welke rechten hebt u als betrokken persoon?
U kan een aantal rechten uitoefenen (het recht op inzage, verbetering, verzet, verwijdering, profilering…) op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Om gebruik te maken van deze rechten vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met onze communicatiedienst (Data Protection Officer) : privacy@azv.be

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren
De vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie kunnen hun persoonsgegevens online bekijken, bewerken en/of verwijderen op een hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd IT platform. De gegevens van onze donateurs worden bewaard op een afzonderlijk IT platform dat niet online toegankelijk wordt gemaakt.

Beveiligingsmaatregelen
Artsen Zonder Vakantie heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen opdat alle gegevens steeds accuraat, up-to-date en actief beveiligd blijven en betrokkenen hun wettelijke rechten kunnen uitoefenen ter inzage, correctie of eventueel verwijdering van hun gegevens.

Vragen en klachten
Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met onze communicatiedienst (Data Protection Officer) via privacy@azv.be

Indien u het niet eens bent met de beslissing van onze communicatieteam die act als de Data Protection Officer, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via deze link : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank
Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Brussel.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.