Social Media Policy

Handvest van goed gedrag en beheer van sociale platformen

Onze sociale media-accounts zijn bedoeld om informatie te verstrekken en onze activiteiten te delen, en zijn bijgevolg voor iedereen toegankelijk. Zij behandelen onderwerpen die verband houden met onze organisatie.

Artsen Zonder Vakantie is aanwezig op sociale platformen: Facebook, X (voorheen Twitter), LinkedIn en YouTube.

Voor zij die ons volgen, zijn deze accounts een plaats voor informatie, uitwisseling, meningen en ideeën.

We nodigen hen uit tot interactie, tot het liken, becommentariëren en delen van de inhoud die ze waarderen en die hen interesseert.

Het doel van dit handvest van goed gedrag en beheer is om transparantie te garanderen zodat gebruikers een aangename en respectvolle ervaring hebben op onze sociale platformen. Daarom neemt Artsen Zonder Vakantie enkele elementaire regels van goed gebruik in acht.

Door deel te nemen aan interacties op onze sociale platformen, verbinden de gebruikers zich ertoe deze te respecteren.

Onze moderatieregels

Publicaties van de gebruikers op de netwerken van Artsen Zonder Vakantie worden na publicatie gemodereerd.

Als de moderator na publicatie van mening is dat een commentaar niet in overeenstemming is met de gedragsregels die van kracht zijn onder de Belgische wetgeving of die in dit charter worden uiteengezet, behoudt hij/zij zich het recht voor om deze commentaar te verbergen of te verwijderen.

We reageren op interacties op onze pagina’s volgens de openingstijden van onze organisatie (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur – behalve in uitzonderlijke omstandigheden). Voor zover mogelijk zullen we uw bericht zo snel mogelijk lezen en beantwoorden.

Regels voor goed gedrag

De publicatie van commentaren en privéberichten is vrij op voorwaarde dat enkele regels van goed gedrag worden nageleefd. Bij niet-naleving behoudt Artsen Zonder Vakantie zich het recht voor deze te verwijderen.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor wat hij/zij publiceert op onze sociale netwerken. Artsen Zonder Vakantie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de meningen van andere gebruikers, ook niet wanneer deze meningen worden gepubliceerd op onze sociale platformen.

Hieronder staan de soorten opmerkingen die worden verwijderd:

  • Discriminerende opmerkingen: racisme, homofobie, seksisme, vreemdelingenhaat, gebaseerd op religie, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid/identiteit, enz.
  • Respectloze, beledigende en intimiderende opmerkingen.
  • Opmerkingen die lasterlijk of denigrerend zijn ten opzichte van een individu of rechtspersoon.
  • Directe en indirecte aanvallen, haatdragende, agressieve, beledigende, vulgaire, bedreigende of obscene berichten.
  • Overbodige of herhalende opmerkingen voor commerciële doeleinden (spam).
  • Links naar externe sites waarvan de inhoud strijdig kan zijn met de wetten en reglementen die in België van kracht zijn.
  • Inhoud waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet worden gerespecteerd.
  • De volgende uitspraken vallen onder de wet: aanzetten tot rassenhaat, oproepen tot geweld, pedofilie, ontkenning van de holocaust, het vergoelijken van oorlogsmisdaden, antisemitisme, enz.

Bij meerdere overtredingen van deze regels wordt de gebruiker geblokkeerd.
Als een gebruiker een bericht tegenkomt dat hij of zij illegaal vindt of in strijd met de goede gebruiken van het netwerk, neem dan contact op met de moderators via een privébericht of via e-mail op communication@azv.be, met vermelding van de reden voor het verzoek om moderatie.

Elke gebruiker kan te allen tijde, als een bijdrage inbreuk maakt op zijn of haar rechten, dit melden aan het bedrijf van het betreffende sociale netwerk, volgens de door hen ingestelde meldingsprocedure, of het direct aan ons melden per privébericht of via e-mail: communication@azv.be.

Artsen Zonder Vakantie behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en vermeldingen van dit charter op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers worden daarom aangeraden om regelmatig de laatste versie van dit charter te raadplegen die beschikbaar is op onze website.

Informatiebeveiliging

Als de gebruiker persoonlijke informatie communiceert via onze sociale platformen, zoals contactgegevens, mag dit alleen worden gecommuniceerd via een privébericht of via e-mail op communication@azv.be. Deze voorzorgsmaatregel zal Artsen Zonder Vakantie in staat stellen om de privacy van de gebruiker te beschermen en te garanderen.
Wilt u meer weten over hoe Artsen Zonder Vakantie gegevens verwerkt? Raadpleeg de Privacy Policy.

Veiligheid van onze sociale netwerken

Artsen Zonder Vakantie beschermt haar sociale media tegen virussen, zgn. ‘Trojan Horses’, malware, of software en inhoud die bedoeld is om de normale werking ervan te belemmeren. Commerciële berichten en advertenties voor persoonlijke producten of diensten en spam horen ook niet thuis op onze sociale netwerken. Deze zullen worden verwijderd.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.