Testamenten en legaten

Artsen Zonder Vakantie is gemachtigd om legaten te aanvaarden. Wist u dat u naast uw familie en vrienden ook een goed doel in uw testament kunt opnemen? Uw nalatenschap zorgt ervoor dat onze dokters op het terrein de zorg kunnen bieden die voor vele mensen noodzakelijk is. Daarom is uw schenking niet alleen een prachtig gebaar maar ook een gift die doet leven.

Artsen Zonder Vakantie opnemen in je testament is een daad van solidariteit

Elke dag nemen 5 Belgen een goed doel op in hun testament.
Artsen Zonder Vakantie aan uw testament toevoegen is een manier om uw idealen voor een betere wereld levend te houden. Het is een blijvende daad van solidariteit.
Dit is iets waarmee u rekening kunt houden bij het opstellen van uw nalatenschap, zodat u uw idealen een tweede leven kunt geven.

Voor meer informatie :

  • u kunt ook contact opnemen met uw notaris
  • of contact opnemen met Artsen Zonder Vakantie :  communication@azv.be – +32 (0)15 400 888
  • of neem contact op met Testament.be: info@testament.be – +32 (0)479 76 00 00

Blaas uw idealen nieuw leven in

Geen schenk- of erfbelasting meer in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2021 is in Vlaanderen het 0% tarief in voege voor schenkingen en legaten aan goede doelen. Dat is goed nieuws want dat wil zeggen dat u op uw schenking of legaat aan Artsen Zonder Vakantie helemaal geen schenk- of erfbelasting meer moet betalen.

Duolegaten

Bij een duolegaat gaat een deel van de erfenis naar een goed doel en een deel naar (verre) familie of vrienden op voorwaarde dat het goede doel de successierechten van andere erfgenamen in de nalatenschap betaalt. Het fiscaal voordeel dat hieraan verbonden was, is sinds 1 juli 2021 in Vlaanderen afgeschaft.
Dit houdt in dat uw familie of vrienden geen fiscaal voordeel meer zullen genieten en dat wij hoogstwaarschijnlijk het legaat niet kunnen aanvaarden omdat de erfbelasting die we moeten betalen hoger is dan de waarde die we ontvangen.
Indien u in het verleden een duolegaat heeft opgemaakt, en dit nog niet hebt laten aanpassen, is het nodig om dit toch nog te doen. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat uw testament blijft beantwoorden aan uw wensen. U kunt hiervoor terecht bij uw notaris of bij de helpdesk van testament.be via info@testament.be of op het nummer +32 (0)479 76 00 76.
Merk op dat een duolegaat in Brussel en Wallonië wel nog steeds fiscaal voordelig is.

Momenteel onderzoek ik hoe ik Artsen Zonder Vakantie kan opnemen in mijn testament. Zo kan ik blijven helpen, ook als ik er niet meer ben.

Ik voel me nog altijd erg verbonden met het Congolese volk en respecteer de Afrikaanse eigenheid, de cultuur en de wijsheid. Daarnaast vind ik gezondheidszorg ontzettend belangrijk. Het is mooi hoe ze via Belgische en Afrikaanse experten de lokale ziekenhuizen via opleidingen met raad en daad bijstaan. Hoe ze betere apparatuur voor de operatiezalen voorzien en hoe ze voor eenvoudige dingen, zoals betere elektriciteit zorgen. Ik ben nu 68 jaar, heb een klein pensioen, maar ik heb alles wat ik nodig heb.

Lou Van Coninckxloo

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.