Wat doen we?

Artsen Zonder Vakantie is een dynamisch netwerk van 500 expert-vrijwilligers uit de gezondheidssector - medisch, paramedisch en technisch - in België en Afrika, ondersteund door een team van 50 medewerkers. Onze zorgprofessionals zetten zich al meer dan 40 jaar in voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Sub-Sahara-Afrika. We ondersteunen meer dan 40 districtsziekenhuizen, voornamelijk via uitwisselingen tussen collega's en voortdurende professionele opleiding. Zodat zij zelf duurzame, patiëntgerichte medische zorg kunnen bieden.

Onze activiteiten in cijfers

Wat willen we bereiken?

Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners in Sub-Sahara-Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

Onze bijdrage houdt altijd rekening met de lokale context en speelt in op de behoeften van ziekenhuizen.
Het doel is om ziekenhuizen in staat te stellen hun rol in de gezondheidszorg beter te vervullen.

Ons werk in de districtsziekenhuizen richt zich voornamelijk op 3 aspecten die essentieel zijn voor de kwaliteit van zorg:

  1. Ontwikkelen van de (para)medische vaardigheden en kennis van het personeel.
  2. Ziekenhuizen voorzien van adequate structuur en apparatuur.
  3. De interne organisatie van het ziekenhuis verbeteren.
Onze aanpak


WAAR ZIJN WE ACTIEF?

We zijn aanwezig in België en 3 regio's in Afrika : in West-Afrika: Burkina Faso en Benin, in Centraal-Afrika: DR Congo en in Oost-Afrika: DRC Oost, Burundi en Rwanda

Meer info

Wilt u meer weten over onze organisatie en haar verschillende activiteiten? Bekijk onze verslagen en publicaties.

Dankzij een vorming in hygiëne heeft het CMA in Houndé (Burkina Faso) een make-over gekregen. Alles is nu opgeruimd en zuiver. Het verplegend personeel werkt in een sfeer van welzijn. Je kunt het zien en voelen. Ze zijn gemotiveerd omdat ze de resultaten zien. Patiënten profiteren ook van de betere omkadering, die hen vertrouwen geeft en vooral betere zorg.

Dr. Patrice Nana, medisch coördinator voor Artsen Zonder Vakantie in Burkina Faso

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.