Wie zijn we

Artsen Zonder Vakantie werd in 1981 opgericht op initiatief van de artsen Dr. Frans De Weer, Dr. Johan Mattelaer en zijn zus Hilde Mattelaer. Johan was getroffen tijdens een vakantie in Kameroen door de grote behoefte aan medische hulp. Jarenlang hebben Frans en Johan samen met gelijkgestemde collega’s vrijwillige medische missies uitgevoerd, terwijl Hilde vooral de organisatie en de planning voor haar rekening nam.

Artsen Zonder Vakantie, het verhaal

Artsen Zonder Vakantie start in 1981, wanneer de Vlaamse artsen Frans De Weer en Johan Mattelaer naar Kameroen trekken voor een eerste zending als medische ondersteuningsploeg.

Bij hun eerste zending verwelkomde de lokale bevolking hen dan ook geestdriftig met “Bienvenus les Médecins Sans Vacances”. De naam was geboren … Frans en Johan gingen elk jaar terug en wisten gaandeweg gelijkgezinden te overtuigen om hun team te versterken. Die eerste organisatie draaide volledig op vrijwilligers en werd gestuurd vanuit het algemeen ziekenhuis Imelda Bonheiden.

 

Het was meteen duidelijk dat we op vrijwillige basis wilden werken. Niet enkel opereren en weer vertrekken maar samen duurzame impact creëren via opleidingen en kennisdeling.

Dr. Frans De Weer

Artsen Zonder Vakantie wordt een VZW
In 1991 volgde dan de officiële oprichting van de vzw ‘Artsen Zonder Vakantie’. De teams werden almaar groter en het aantal zendingen uitgebreid. Zes jaar later wordt de organisatie erkend als NGO en start een eerste vaste medewerker-coördinator.

Artsen Zonder Vakantie wordt een NGO
1999 is een volgende mijlpaal: Artsen Zonder Vakantie krijgt de erkenning voor ‘Programma-NGO’. Een explosieve groei volgde, met 32 zendingen in 1999 over 130 in 2006 naar 166 in 2012.Geleidelijk verschuift de vraag vanuit Afrikaanse Ziekenhuizen naar ondersteuning en opleiding van de lokale (para)medische ziekenhuismedewerkers.

De hele organisatie wordt meer en meer professioneel en verhuist in 2005 naar een groter kantoorgebouw te Mechelen. Van zes vaste en 30 vrijwilligers groeide het kantoor uit tot 19 vaste en 40 vrijwillige kantoormedewerkers vandaag.

Focus op capaciteitsversterking
Vanaf 2010 wordt specifiek aandacht besteed aan de capaciteitsversterkende component van de werking. Het nieuwe strategische Meerjarenprogramma 2014-2016 bouwt voort op de fundamenten van het verleden, maar zorgt vanaf 2014 voor een belangrijke koerswijziging die het gezicht van de organisatie voorgoed verandert. Dit nieuwe programma vormt de aanleiding om een nog meer duurzame partnerbenadering van capaciteitsversterking uit te tekenen en te implementeren.

Artsen Zonder Vakantie groeit als NGO
Begin 2016 heeft het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bevestigt dat Artsen Zonder Vakantie een erkende NGO blijft voor de komende 10 jaar. Deze beslissing is gevallen na een grondige screening op basis van tien performantiecriteria die heeft aangetoond dat onze organisatie voldoet aan de strenge kwaliteitseisen.

Gestructureerde, modulaire en holistische aanpak
Artsen Zonder Vakantie blijft geloven in het ondersteunen van een ziekenhuis als geheel. Daarom besteden we naast de (para)medische versterking ook de nodige aandacht aan het onderhoud en gebruik van medische apparatuur, ziekenhuishygiëne, -organisatie en stockbeheer.

40 Jaar actief
In 2021 viert Artsen Zonder Vakantie zijn 40e verjaardag. Gezondheid is vandaag uitgegroeid tot een mondiaal vraagstuk, waarbij de continenten van elkaar afhankelijk zijn. Om zo adequaat mogelijk op deze gemeenschappelijke uitdagingen te kunnen reageren, evolueren wij van een structuur die hoofdzakelijk van Noord naar Zuid werkt, naar een netwerkorganisatie waarbij alle spelers elkaar versterken en waar ook op lokaal niveau initiatieven ontstaan.

Quo Vadis
Artsen Zonder Vakantie gaat zich verder specialiseren in het versterken van district ziekenhuizen in Afrika. Centraal staat een gestructureerde en modulaire aanpak dat alle elementen bevat om een districtziekenhuis te begeleiden naar autonoom, kwalitatieve zorgverlening. Om dit te bereiken gaan we in elke regio een sterk lokaal team hebben van medici en project coördinatoren. Onze Afrikaanse medici gaan beroep kunnen doen op het Artsen Zonder Vakantie netwerk van Belgische experten om zich verder te kunnen specialiseren, autonomer te worden en hun kennis en vaardigheden te delen met andere medici.

 • Ontstaan

  1981

 • Officiële oprichting vzw

  1991

 • Focus op capaciteitsversterking

  2010

 • Hernieuwing van de erkenning als ngo

  2016

 • Artsen Zonder Vakantie viert zijn 40e verjaardag

  2021

 • We bouwen verder aan onze doelstellingen

  2030

Onze visie

Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners in Sub-Sahara-Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

Onze missie

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg. Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context en langetermijnrelaties.

Onze waarden

Integriteit

We behandelen elkaar met respect, op basis van gelijkwaardigheid en zonder enige vorm van discriminatie.

Verbondenheid

We creëren betekenis voor elkaar. Echte mensen, met echte verhalen maken echte verbindingen.

Excellentie

We willen onze projecten, kennis, ervaringen en relaties met shareholders verbeteren.

Verantwoordelijkheid

We nemen initiatief, vertolken standpunten en voelen ons daarbij verantwoordelijk en accountable.

Duurzame impact

We koesteren duurzame relaties met medewerkers, experten, partners en donoren.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.