Het ambassadeurschap draait om kennis opbouwen

Expert-vrijwilliger & anesthesist, Alain Bokoko, plaatst het werk dat Artsen Zonder Vakantie verricht op verschillende manieren in de spotlight. Zo deelde hij het podium met twee andere medische experten voor de campagne ‘Zorghelden’ en woonde hij als expert de opnames van tutorials bij in het kader van het programma ‘Jenga Maarifa 2’.

Dit is een train the trainer-programma waarin ziekenhuistechnici opgeleid worden, die op hun beurt hun collega’s zullen opleiden. Alain is trots meegewerkt te hebben aan deze medisch-educatieve tutorials, die door iedereen geraadpleegd kunnen worden op YouTube. Over dit project en zijn ander ambassadeurswerk vertelt hij graag meer.

Alain als zorgheld

Toen men mij vroeg om één van de gezichten van de campagne ‘Onze vrijwilligers zijn échte zorghelden’ te worden, heb ik geen seconde getwijfeld. Kenbaar maken dat een netwerk van meer dan 500 zorgprofessionals zich vrijwillig inzet voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg omdat gezondheid een recht is voor iedereen, doe ik met veel trots. Ik kom oorspronkelijk uit DR Congo en geef graag terug aan het ‘Zuiden’ wat het mij gegeven heeft: mijn roeping.

Met passie medische zorg van hoge kwaliteit bieden, gericht op de patiënt, heeft een reële impact op het leven van patiënten. Als ambassadeur vind ik het belangrijk om mensen te laten weten dat Artsen Zonder Vakantie duurzame oplossingen biedt voor de moeilijkheden van de ziekenhuizen in Afrika.

Alain als raadgever

In april 2022 ging ik naar Goma (DR Congo) om mijn steentje bij te dragen aan het Jenga Maarifa2-project, een vormingstraject over biomedische apparatuur voor ziekenhuistechnici en zorgprofessionals. Ik was betrokken bij het schrijven van handleidingen voor een aantal medische apparaten én het maken van video’s over hoe deze apparaten te gebruiken. De inhoud hiervan werd aangepast aan de uitrusting en de realiteit van het terrein. Ook woonde ik de opnames van deze tutorials bij om ervoor te zorgen dat de procedures correct werden gevolgd. Om alles zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de werkelijkheid, kozen we ervoor om te werken met echte (para)medici en technici. Zij zijn dan ook de ware steracteurs van deze video’s.

Het heeft ettelijke maanden geduurd om de nodige info voor de clips te verzamelen, editen en uit te geven. Al zeg ik het zelf, het eindresultaat mag er best wezen: Jenga Maarifa – YouTube.

Boodschap uitdragen

De tutorials waar ik mee aan werkte, maken het mogelijk om de opleiding van trainers niet enkel in real life plaats te laten vinden, maar ook online. En hoewel deze video’s zijn gemaakt voor opleiders en medische biotechnici, zijn ze toegankelijk voor iedereen. Iedere YouTube bezoeker die iets te weten wil komen over het gebruik en onderhoud van een slijmafzuiger, zuurstofconcentrator, spuitpomp, automatische bloeddrukmeter of pulsoximeter, kan op het Jenga Marifaa-kanaal terecht.

Dit digitale forum maakt het mogelijk om veel mensen die werken met biomedische apparatuur op een laagdrempelige manier te bereiken. Dit is belangrijk omdat de goede werking van deze apparatuur een voorwaarde is om te komen tot kwalitatieve gezondheidzorg.

Niet over één nacht ijs

In de zes jaar dat ik expert-vrijwilliger ben, besef ik dat ik meer en meer ambassadeur word van Artsen Zonder Vakantie. Tot nu toe heb ik vooral meegewerkt aan projecten (Zorghelden en Jenga Maarifa), maar vanaf april 2023 zal ik ook lezingen over Artsen Zonder Vakantie geven in hogescholen en universiteiten.

Ik vind het een hele eer om het mandaat van ambassadeur op te nemen; deze rol gaat – in mijn ogen – gepaard met veel verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat de communicatiedienst van Artsen Zonder Vakantie de juiste tools aanreikt om dit te kunnen doen. Zo geven ze mij tips & tricks over hoe de voordracht het best aan te pakken. Ook voorzien ze mij van het laatste cijfermateriaal over de zendingen, een geanimeerde PowerPoint over Artsen Zonder Vakantie, banners, materiaal met het logo van Artsen Zonder Vakantie op dat ik kan uitdelen aan de toehoorders (balpennen, blocnotes, visitekaartjes van een aantal significante contactpersonen binnen de organisatie,…).

Aan de hand van deze tools kan ik de missie, visie en strategie van Artsen Zonder Vakantie gedegen uitdragen, en daar mijn persoonlijke touch/ anekdotes aan toevoegen. Op die manier kan ik studenten overtuigen van het belang van het duurzame werk dat Artsen Zonder Vakantie verricht en vertellen welke impact dit heeft op de patiënt zijn/haar leven.

Als ambassadeur fungeer ik als springplank voor de toekomstige medische generatie: een belangrijke , doch niet onmogelijke missie met veel impact. Daar ben ik fier op.

Noot van de redactie:
Jenga Maarifa betekent “Kennis opbouwen” in het Swahili. Het Jenga Maarifa-project wordt geleid door de Franse NGO Humatem in samenwerking met de Belgische NGO’s ULB-Cooperation en Artsen zonder Vakantie.

Als u onze kennisopbouwende activiteiten in DR Congo wilt steunen, kunt u een donatie doen door hier te klikken.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.