Jenga Maarifa 2 lanceert youtube-kanaal met trainingsvideo’s

Jenga Maarifa betekent ‘Kennis opbouwen’ in het Swahili.
Het Jenga Maarifa-project is een trainingsprogramma voor gebruikers van biomedische apparatuur. Om een blijvend effect te realiseren, lanceert het project nu een YouTube-kanaal met ‘tutorials’ over het gebruik en onderhoud van de apparatuur.

‘Kennis opbouwen’ houdt in dat de vaardigheden van de plaatselijke actoren worden versterkt, een doelstelling die nu centraal staat in de samenwerkingsprojecten. Goed opgeleid gezondheidspersoneel is beter in staat gezondheidszorg van goede kwaliteit te verlenen, vooral in gezondheidsinstellingen die de meest kwetsbare bevolkingsgroepen ontvangen.

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft het project Jenga Maarifa 2 opleidingsmodules opgezet over medische nood- en reanimatieapparatuur om de vaardigheden van het personeel te versterken in de vijf partnerziekenhuizen in de Democratische Republiek Congo. De opleiding van het personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van medische apparatuur en van de gezondheidswerkers die deze apparatuur gebruiken, is een essentiële schakel in het gezondheidssysteem.

Zonder goed functionerende apparatuur is het onmogelijk om kwaliteitszorg te verlenen.

Het project Jenga Maarifa 2, dat sinds december 2020 loopt in de provincies Noord- en Zuid-Kivu in de DRC, eindigt op 15 februari 2023. In het kader van de Covid 19-aanpak heeft het bijgedragen aan de versterking van de medische uitrusting en de opleiding van het personeel in vijf referentieziekenhuizen:

 • Provinciaal Ziekenhuis van Noord-Kivu in Goma
 • Algemeen Referentieziekenhuis in Rutshuru
 • Algemeen Referentieziekenhuis in Panzi
 • Algemeen Referentieziekenhuis Dr. Rau in Ciriri
 • Algemeen Referentieziekenhuis in Nyantende

Het project, geleid door de Franse NGO Humatem in samenwerking met de Belgische NGO’s ULB-Coopération en Artsen Zonder Vakantie, bestond uit vier verschillende actiepunten:

 1. Beleidsmakers in de gezondheidszorg bewust maken van het belang van het beheer en het onderhoud van medische apparatuur
 2. Versterking van de vaardigheden van het gezondheidspersoneel in het gebruik en het onderhoud van biomedische apparatuur
 3. De vaardigheden van het technisch personeel voor het onderhoud van de apparatuur opbouwen
 4. Verstrekken van medische apparatuur, accessoires en reserveonderdelen op basis van vastgestelde behoeften

Digitalisering om succes op lange termijn te garanderen

Digitalisering bleek één van de antwoorden op de beperkingen die naar boven kwamen drijven tijdens de Covid 19-pandemie. Deze beperkingen samen met het gebrek aan gespecialiseerde lokale opleidingen, heeft het consortium (Humatem – ULB-Cooperation – Artsen Zonder Vakantie) doen besluiten om in het Jenga Maarifa-project de productie van twee reeksen van vijf videohandleidingen te integreren. De tutorials zijn bestemd voor het biomedisch personeel, om hen stap-voor-stap te begeleiden bij het preventief onderhoud van vijf nood- en reanimatieapparaten, maar kunnen ook het verplegend personeel begeleiden bij het gebruik en het eerste onderhoud van diezelfde apparatuur.

Tutorials aangepast aan de werkcontext van onze Afrikaanse partnerlanden

De videotutorials presenteren stap-voor-stap de te volgen procedures en protocollen voor biomedisch onderhoud enerzijds en voor het gebruik en routineonderhoud van vijf nood- en reanimatieapparaten anderzijds: de slijmafzuiger, de zuurstofconcentrator, de elektrische spuitpomp, de automatische bloeddrukmeter en de pulsoximeter.

De procedures voor biomedisch onderhoud en de gebruikersprotocollen zijn samen met de Congolese professionals opgesteld, rekening houdend met de specifieke kenmerken van hun werkcontext.

Deze referentiedocumenten zijn vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de gezondheidsautoriteiten met het oog op een ruimer gebruik in de ziekenhuizen van de twee provincies. Voor het filmen van de tutorials werden onderhoudstechnici en gezondheidswerkers die aan de opleidingen hadden deelgenomen, ingeschakeld.

De opnames en de montage zijn uitgevoerd door een team van Congolese videomakers.

Jenga Maarifa op YouTube

Alle video’s die in het kader van het project Jenga Maarifa 2 zijn gerealiseerd, staan op één enkel YouTube-kanaal gecentraliseerd dat gratis toegankelijk is vanaf een smartphone. Zo kunnen de protocollen, procedures en videotutorials dagelijks worden gebruikt door de deelnemers aan de opleidingen. Ze kunnen ook verspreid worden onder een breder publiek of gebruikt worden door getrainde professionals als ondersteuning om zelfstandig nieuwe trainingen uit te organiseren.

Ontdek ons YouTube-kanaal

Klik hier voor het Jenga Maarifa kanaal op YouTube

De tutorials zijn bedoeld voor gezondheidswerkers en biomedische technici. Onder elke video staan links naar de bijbehorende gebruiks- en onderhoudsprotocollen. Deze documenten zijn goedgekeurd door de hoofden van de provinciale gezondheidsafdelingen van Noord- en Zuid-Kivu voor gebruik in de ziekenhuizen van de twee provincies.

De tutorials

Videotutorials over het gebruik en routineonderhoud van vijf nood- en reanimatieapparaten:

 • Gebruik van de afzuigmachine : link
 • Gebruik van de zuurstofconcentrator : link
 • Gebruik van de pulsoxymeter :  link
 • Gebruik van de elektrische spuitpomp :  link
 • Gebruik van de automatische bloeddrukmeter :  link

Video tutorials over preventief onderhoud van vijf nood- en reanimatieapparaten:

 • Preventief onderhoud van de afzuigmachine : link
 • Preventief onderhoud van de zuurstofconcentrator : link
 • Preventief onderhoud van de pulsoxymeter : link
 • Preventief onderhoud van de elektrische spuitpomp : link
 • Preventief onderhoud van de automatische bloeddrukmeter : link

De lijst van handleidingen en protocollen is hier beschikbaar

Een project uitgevoerd met financiële steun van :

Crisis- en ondersteuningscentrum van het Franse ministerie voor Europa en Buitenlandse Zaken
Europese Unie
Belgische samenwerking
Regionale Raad Auvergne-Rhône-Alpes
Departementale Raad van de Haute-Savoie

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.