Burundi

De Republiek Burundi, Republika y’Uburundi in het Kirundi (de officiële taal van het land), wordt gewoonlijk Burundi genoemd. Dit Oost-Afrikaanse land heeft geen toegang tot de zee, maar heeft een grote kustlijn met het Tanganyika-meer, dat in het gebied van de Grote Meren ligt. Het land grenst in het westen aan de Democratische Republiek Congo, in het noorden aan Rwanda, en in het oosten en zuiden aan Tanzania. In 2019 werd Gitega de politieke hoofdstad, terwijl Bujumbura sindsdien de economische hoofdstad en de dichtstbevolkte stad van het land is geworden.

Burundi is een van de armste landen ter wereld, met de hoogste percentages hongersnood en ondervoeding van de 120 landen, die zijn opgenomen in de Global Hunger Index. Het land is hoofdzakelijk agrarisch en is sterk afhankelijk van externe financiering. De economische en sociale situatie is aangetast door de crisis van 2015, na een stabiele periode van 10 jaar. De gezondheidstoestand van de bevolking is tussen 1995 en 2015 aanzienlijk verbeterd. De situatie blijft echter in verschillende opzichten kritiek. Naast de Covid-pandemie zijn van alle nieuwe ziektegevallen, die in gezondheidscentra worden geregistreerd, 70% kinderen jonger dan 15 jaar. 59% van hen is jonger dan 5 jaar.

De belangrijkste ziekteoorzaak, die in de gezondheidscentra wordt vastgesteld, is malaria. Andere belangrijke oorzaken van ziekte en sterfte bij kinderen onder de vijf jaar zijn acute infecties van de luchtwegen, diarreeziekten en acute en ernstige ondervoeding.

Chronische ondervoeding en het totale vruchtbaarheidscijfer zijn extreem hoog (respectievelijk 56% en 5,5 volgens EDSIII2016-2017). Geweld tegen meisjes en vrouwen is een maatschappelijk probleem. Malaria is endemisch, met frequente uitbraken, en dit voor het laatst in 2017 (6 589 963 gevallen en 3 238 sterfgevallen). De HIV-AIDS epidemie is klein, maar wijdverspreid. Tuberculose is ook endemisch aanwezig. Verwaarloosde tropische ziekten vormen nog steeds een reden tot bezorgdheid. Niet-overdraagbare ziekten zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit, mortaliteit, invaliditeit en handicaps, maar zijn daarentegen slecht gedocumenteerd. Het land is onderhevig aan steeds terugkerende noodsituaties van allerlei aard.

In cijfers

Lokale coördinatie

Artsen Zonder Vakantie heeft een plaatselijk kantoor, dat ook de activiteiten voor DR Congo en Rwanda beheert. Het team bestaat uit een regionaal medisch adviseur (Dr. Marcellin Karubara), een gezondheidscoördinator (Dr. Yves Maniragaba), een coördinator biomedisch onderhoud (Yves Nnama), alsook een administratief-financiële dienst en een logistiek medewerker.

Deze laatsten delen kantoren met Broederlijk Delen, Entraide et Fraternité en Memisa, zodat zij kunnen inspelen op de plaatselijke behoeften naargelang hun respectieve expertise.

Artsen zonder Vakantie werkt met 14 partnerziekenhuizen in Burundi volgens het principe van het capaciteitsopbouwtraject (CBT). In dit geval gaat het om een getrapt systeem: eerst wordt de opleiding gegeven in een centraal ziekenhuis, vervolgens worden de andere ziekenhuizen in de provincie uitgenodigd om aan deze opleiding deel te nemen en vervolgens worden zij bezocht in de vorm van “formatieve supervisies”.

Internationale cooperatië

Artsen zonder Vakantie krijgt steun van de Europese Unie in het kader van het Twiteho Amagara-project, een steunprogramma voor de weerbaarheid van de Burundese bevolking die wil bijdragen tot een betere toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidsdiensten, in het bijzonder die betrekking hebben op de seksuele en reproductieve gezondheid. Dit project wil inspelen op de specifieke behoeften van bevolkingsgroepen in crisissituaties. Het is een consortiumproject met Memisa, Louvain coopération en Enabel, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd.

In het kader van de capaciteitsopbouw werkte Artsen Zonder Vakantie ook aan de opleiding van technici voor het onderhoud van medische apparatuur, in samenwerking met Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap dat de Belgische overheidssamenwerking uitvoert.

Op het gebied van de infrastructuur is Artsen Zonder Vakantie actief in het Camelia-project, dat tot doel heeft de levensomstandigheden van kwetsbare vrouwen in Bubanza te verbeteren. Dit door middel van innovaties en concrete acties op het terrein op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit is een project in samenwerking met Join for Water, Farys en AVEDEC.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.