Benin

De Republiek Benin, gelegen aan de Golf van Guinee, is een staat in de West-Afrikaanse subregio. Het heeft een oppervlakte van 114.763 km² en grenst in het zuiden aan de Atlantische Oceaan, in het westen aan Togo, in het noorden aan Burkina Faso en Niger en in het oosten aan Nigeria. Benin telt 12 departementen: Alibori, Atacora, Atlantic, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau en Zou. Het gezondheidssysteem van Benin heeft een piramidale structuur, geïnspireerd op de administratieve indeling; het omvat 3 verschillende niveaus: nationaal, departementaal en perifeer.

Zoneziekenhuizen

Artsen Zonder Vakantie komt op dit niveau tussen door steun te verlenen aan de referentieziekenhuizen, de zogenaamde zoneziekenhuizen (HZ), die het eerste referentieniveau in de HZ vormen). De dekking van de gezondheidsinfrastructuur in Benin is verbeterd: van 80% op 31 december 2001 tot 89% op 30 juni 2005. Deze relatief goede dekking van de gezondheidsinfrastructuur, die over het algemeen als voldoende wordt beschouwd, is echter ongelijk verdeeld over het nationale grondgebied. De gezondheidssituatie in Benin wordt gekenmerkt door een overwicht van tropische ziekten, met frequente epidemieën (cholera in het zuiden en meningitis in het noorden). Malaria is de meest dominante ziekte. Het vertegenwoordigt alleen al meer dan een derde van de redenen voor raadpleging en ziekenhuisopname in de volksgezondheidsstructuren. Malaria wordt gevolgd door acute infecties van de luchtwegen en diarreeziekten. Deze drie ziekten alleen al waren goed voor 60% van de redenen voor consultaties in 2004.

Het nationale plan voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg 2018-2022 van Benin houdt in dat “Benin tegen 2030 beschikt over een gereguleerd, efficiënt en veerkrachtig gezondheidssysteem dat gebaseerd is op de permanente beschikbaarheid van kwalitatief hoogstaande, billijke en toegankelijke preventieve, curatieve, revaliderende en palliatieve zorg in overeenstemming met de levenscyclus, op alle niveaus van de gezondheidspiramide, met de actieve participatie van de bevolking.

Artsen Zonder Vakantie draagt bij tot de verwezenlijking van dit plan voor gezondheidsontwikkeling met de primaire referentieziekenhuizen als uitgangspunt met een geïntegreerde aanpak die hen in staat stelt hun rol in het gezondheidssysteem te spelen.

In cijfers

Internationale coördinatie

Wij werken momenteel samen met de DGD als donor en Memisa (en Lumos) als partner in Benin. Het gezamenlijke programma met Memisa heeft ons tot dusver in staat gesteld elkaar aan te vullen bij de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de duurzaamheid van de versterking te waarborgen. Artsen Zonder Vakantie werkt ook samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITM) in de strijd tegen ziekenhuisinfecties door te werken aan ziekenhuishygiëne. Dankzij de samenwerking met AMCES, de universiteit van Cotonou, Lumos en ITM konden regionale activiteiten worden georganiseerd.

Er is een samenwerking met Enabel gestart op het gebied van biomedisch onderhoud in de afdeling Collines.

Lokaal coördinatie

De activiteiten in Benin worden momenteel uitgevoerd door AMCES. Een medisch adviseur, Dr Mathieu Dossou, van het AMCES, is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en controle van de activiteiten. Hij werkt in Parakou in de kantoren van de Eenheid Uitvoering van het Programma (URAMO).

De mix van missies van vrijwilligers en plaatselijke deskundigen, met nauwlettend toezicht van de URAMO voor de medisch adviseur, heeft een invloed op deze resultaten, maar ook op de toewijzing ervan.

Andere activiteiten

Samen met partnerziekenhuizen organiseren wij uitwisselingen van goede praktijken om het effect van capaciteitsopbouw te vergroten. Wij versterken de initiatieven om het ziekenhuisbeheer te digitaliseren. Wij hebben over de hele linie geïnvesteerd in het herstel van de infrastructuur om de ziekenhuishygiëne te versterken en in regelmatige opleiding in biomedisch onderhoud voor een gestandaardiseerd technisch beeld.

De toekomst

Artsen Zonder Vakantie zal een proactieve strategie ten uitvoer leggen, rekening houdend met de evolutie van de veiligheid, de gevolgen van de klimaatverandering voor de bevolking, de reële vaardigheden van de gezondheidswerkers en de nieuwe opleidingsmogelijkheden. De toegevoegde waarde van Artsen Zonder Vakantie is haar kennis van de context, haar verankering en haar goede reputatie bij de autoriteiten, maar ook het netwerk dat ter plaatse en in België is opgebouwd.

Er wordt deskundigheid opgebouwd op het gebied van de zorg voor moeder en kind, ziekenhuishygiëne en preventief onderhoud. De versterking in de chirurgie zal worden aangepast om duurzamer te zijn. Het gebied van de spoedeisende geneeskunde zal ook worden behandeld in een meer regionale “ontwikkelings/humanitaire” Nexus-benadering. De digitalisering van onze uitwisselingsmethoden zal zorgen voor een grotere duurzaamheid van onze interventies.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.