Voortzetting van het versterkingstraject in het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké in Benin

Sinds 2017 werkt Artsen Zonder Vakantie samen met het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké, het eerste referentieziekenhuis in de hele gezondheidszone.
Het ziekenhuis ligt in landelijk gebied, 110 km ten noorden van Parakou (Benin) en speelt een essentiële rol voor de 250.000 mensen die wonen in de gezondheidszone. Ook patiënten die ver buiten deze zone wonen, worden in dit ziekenhuis behandeld.

Het eerste capaciteitsopbouwtraject (TRC 1.0) gericht op Interne Geneeskunde, Spoedhulp voor volwassenen en Relatieopbouw werd eind 2021 succesvol afgerond. Dit maakte dat het traject met een jaar verlengd kon worden. Zo kon het ziekenhuis de resultaten consolideren en de financiering veiligstellen.

Nieuwe interventiedomeinen

Artsen Zonder Vakantie waardeerde de positieve ontwikkeling en constructieve samenwerking en ontwikkelde een nieuw traject voor capaciteitsopbouw (TRC 2.0).

In juni 2022 zijn tijdens een ontwikkelingsworkshop van dit nieuwe traject prioritaire actieterreinen voor de komende drie jaar vastgesteld. De prioritaire domeinen waarop werd en zal worden ingezet, zijn pediatrie en interne geneeskunde. Op deze twee domeinen zal het ziekenhuis zich blijven ontwikkelen en alzo kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden aan patiënten. Naar kinderen gaat extra aandacht uit.

Rol en verantwoordelijkheid van de belanghebbenden

De sleutel tot het succes van een traject ligt in:

  • het inzicht in de veranderingen die in de verschillende domeinen doorgevoerd dienen te worden
  • een goed operationeel plan om de nodige maatregelen door te voeren.

Daarom is het van essentieel belang dat de partnerziekenhuizen zich inzetten en hun fundamentele verantwoordelijkheid begrijpen, aangezien dit een co-constructie is tussen de ziekenhuizen en Artsen Zonder Vakantie.

Alle acties van het plan worden door beide partijen goedgekeurd en de interventie dient te beantwoorden aan de reële behoeften van de ziekenhuizen (rekening houdend met de lokale context) en aan het nationale beleid voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Workshop TRC 2.0

Gedurende twee dagen kwamen de belangrijkste actoren van het ziekenhuis die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het TRC 2.0 bijeen om zich het traject en het operationele plan toe te eigenen. Dit deden ze in de vergaderzaal van een hotel in de stad, niet ver van het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké. Deze aanpak voorkwam een breuk in de zorgverlening.

Een multidisciplinair team met veel ervaring op de verschillende diensten nam deel aan deze workshop. Hierbij een overzicht van de deelnemers:

  • DDS Borgou (1),
  • MC ZS Bembèrèkè-Sinendé of vertegenwoordiger (1),
  • Al het personeel van de diensten interne geneeskunde (19) volgens socio-professionele groepen
  • Al het pediatrisch personeel (48) volgens socio-professionele groepen
  • Onderhoudsmanager (1),
  • Laboratoriummanager (1),
  • Comité voor de bestrijding van ziekenhuisinfecties (1),
  • Ziekenhuisadministratie (directeur, SCAN, SCFA, statistieken).

Met het oog op inclusie, werd het operationele plan gezamenlijk gepresenteerd door het ziekenhuisteam en het regionale team van Artsen Zonder Vakantie.

Enerzijds lichtten de verantwoordelijken van elke afdeling het TRC toe en anderzijds werden de organisatorische aspecten en de typologie van de instrumenten om de activiteiten te evalueren voorgesteld door het team van Artsen Zonder Vakantie. Zo werd betrokkenheid gecreëerd.

Het proces van de organisatie van de activiteiten stelt het personeel centraal in de interventie met als uiteindelijk doel de tevredenheid van de patiënten – Dr. Mathieu Dossou, Manager West-Afrika van Artsen Zonder Vakantie

Al het personeel van de afdeling interne geneeskunde en pediatrie was aanwezig om de implicaties van de uitvoering van het traject in zich op te nemen.

Artsen en verpleegkundigen, het administratieve team, verpleeghulpen en ander ondersteunend personeel wisselden van gedachten aangaande TRC 2.0. Elke actor gaf input aangaande de uitvoeringsmodaliteiten, op basis van zijn/haar interventie-expertise. De workshop maakte het dus mogelijk de volgende stappen te bepalen. Dit is een cruciale stap om de betrokkenheid van de technische en administratieve actoren bij de uitvoering van de activiteiten te bewerkstelligen, zodat het succes van het TRC gegarandeerd wordt.

Slotopmerkingen en start van de workshop rond eigenaarschap van het traject

Virgile Hounpkè, de departementale directeur Gezondheid van Borgou, sloot de workshop af door te benadrukken dat er op een meetbare manier moet worden gehandeld en dat de uitvoering van de TRC 2.0 concrete effecten dient te genereren.

Het programma voor capaciteitsopbouw van het Evangelisch Ziekenhuis van Bembèrèkè kan beginnen met deze hoofddoelstelling: bijdragen tot toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor patiënten. Omdat dat een recht is voor iedereen!

#TogetherWeCare4Healthcare

Als u onze activiteiten wil steunen, kunt u een donatie geven door hier te klikken.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.