Twee Belgische expert-vrijwilligers op zending in Benin om de aanpak van pediatrische noodsituaties te verbeteren

Kindergeneeskunde is een van de prioriteitsgebieden van het Hôpital Evangélique de Bembèrèkè, een partnerziekenhuis van Artsen Zonder Vakantie in het noorden van Benin. De moeder-, zuigelingen-, kinder- en neonatale sterftecijfers zijn nog steeds hoog, ondanks de vooruitgang op het gebied van gezondheidszorg. Daarom heeft Artsen Zonder Vakantie (AZV) een zending uitgevoerd om de capaciteit van het personeel te versterken in de omgang met pediatrische noodgevallen.

Terugdringen van neonatale sterfte en kindersterfte

Van 27 november tot 06 december 2023 zijn twee Belgische expert-vrijwilligers, Athina Zichillis (kinderverpleegkundige) en Dr. Tayeb Slaouti (specialist kinderinfectieziekten), naar het Hôpital Evangélique de Bembèrèkè gegaan om de vaardigheden van het pediatrisch personeel te versterken.  Het doel is om het beheer van pediatrische noodsituaties te verbeteren om de neonatale en kindersterfte in het ziekenhuis te verminderen.

Pediatrische spoedgevallen zijn situaties die onmiddellijke zorg vereisen; de onmiddellijke gevolgen zijn meestal ernstig en levensbedreigend. Het leven van een kind hangt niet alleen af van de snelheid waarmee zorg wordt verleend, maar ook van de kwaliteit ervan.

Training gebaseerd op de huidige referentiekaders van Benin

De twee deskundige vrijwilligers hebben hun vaardigheden ingezet om de organisatie van de afdeling pediatrie en neonatologie te versterken, rekening houdend met de geldende richtlijnen in Benin en de aanbevelingen van de WHO.
Het hele team van de afdeling nam hieraan deel, inclusief de verloskundigen, het eerstelijnspersoneel op het gebied van neonatale reanimatie.

Theorie en praktijk om de juiste handelingen te consolideren

Onder leiding van Aoudi Ibouraima, directeur van het ziekenhuis van Bembèrèkè, en Adam Souanon, hoofd van de afdeling Administratieve en Economische Zaken (CSAAE), gaf het personeel duidelijk blijk  van inzet, vastberadenheid, samenwerking, teamgeest en motivatie . Deit was essentieel voor een goede cohesie binnen het team.

De deelnemers werden herinnerd aan de concepten en praktijken die ze tijdens hun opleiding hadden geleerd:

  • Neonatale reanimatie
  • Indicaties en gebruik van C-PAP (continue positieve luchtwegdruk) op een neonatale afdeling
  • Ambulante en klinische antibioticatherapie voor veelvoorkomende infecties bij kinderen
  • TETU-systeem: Triage, Evaluatie en Spoedbehandeling bij opname van patiënten
  • Teamwork en het verminderen van tijdverlies in de zorg
  • Het vermogen om te anticiperen op de toestroom van dringende gevallen en deze leren te managen
  • Zorg verlenen en de kwaliteit en organisatie van het werk op intensive care en reanimatieafdelingen verbeteren

Deze theoretische concepten werden ook per videoconferentie gedeeld met het team van het Bassila ziekenhuis, dankzij het digitaliseringssysteem dat AZV in beide ziekenhuizen heeft opgezet.

Een nieuw leven voor pasgeboren baby’s

Het Hôpital Evangélique de Bembèrèkè had een CPAP-apparaat in gebruik genomen dat al een jaar opgeslagen stond, maar niemand wist hoe het gebruikt moest worden.

Dit apparaat is een niet-invasieve methode van ademhalingsondersteuning die intubatie overbodig maakt. Het bestaat uit het sturen van normale lucht in de luchtwegen van een kind of pasgeborene met een ingestelde druk, waardoor de luchtwegen openblijven en niet verstopt raken. Bij pasgeborenen in ademnood verbetert en verhoogt deze hulp de overlevingskansen.

Het apparaat werd getest door onze deskundige vrijwilligers en in gebruik genomen. De deelnemers hebben het gebruik van het apparaat nu onder de knie. De voordelen waren onmiddellijk zichtbaar, want 3 pasgeborenen hebben er al onmiddellijk baat bij gehad. Een initiatief dat zeer werd gewaardeerd door de ouders.

Dankzij de training kon ik mijn kennis over kinderreanimatie verbeteren, leerde ik verschillende manieren om een kind voor reanimatie te positioneren en hoe ik een collega bij mijn werk kan betrekken. Wat de antibioticatraining betreft, heb ik de methoden voor het maken van de juiste antibioticakeuze, afhankelijk van de pathologie, geleerd. Ik zou graag meer praktijkoefeningen zien tijdens de trainingen, omdat ik dan in de context kan handelen met de steun van de trainers. De behandeling van ondervoeding is ook een gebied dat we verder moeten ontwikkelen.

Mouhamed Bana Orou Gani, kinderverpleegkundige in het Evangelisch Ziekenhuis Bembèrèkè

Ik heb de theoriecursus via videoconferentie gevolgd. Helaas kon ik door verbindingsproblemen de cursus niet tot het einde volgen. Desondanks heb ik mijn kennis over reanimatie en de verschillende fasen ervan kunnen verbeteren. Ik wil nog steeds meer leren over hoe ik een kind van zuurstof moet voorzien.

Assana Boni, verloskundige-voedingsdeskundige-diëtiste in het regionale ziekenhuis van Bassila

De training werd goed ontvangen door de deelnemers, die al een goed kennisniveau haddeDe training zorgde vooreen update van de kennis van het beademingsritme, aangepast aan het kind. Hierdoor konden we enkele oude fouten corrigeren.

Athina Zichillis, kinderverpleegkundige, AZV expert-vrijwilliger

Het samengaan van de theorie en de praktijk hadden directe voordelen voor het pediatrisch personeel. Er was veel interactie en wederzijds respect tussen collega’s. AZV doneerde ook medicijnen en medisch materiaal aan het ziekenhuis om de kinderen te kunnen blijven verzorgen.

Dr. Tayeb Slaouti, kinderinfectioloog, AZV expert-vrijwilliger

Aanbevelingen voor de toekomst

De missie werd afgesloten met de aanbeveling om de steun voor het ziekenhuis te versterken en het beheer van pediatrische noodgevallen verder te verbeteren, waardoor het welzijn van de Bembèrèkè-gemeenschap wordt vergroot.

HEB, vertegenwoordigd door de CSAAE en de Chief Medical Officer, en Artsen Zonder Vakantie, vertegenwoordigd door de medisch coördinator, hebben zich ertoe verbonden de uitvoering van de aanbevelingen te controleren, regelmatig te luisteren naar klachten en te voldoen aan de verzoeken van patiënten en personeel met als doel de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.