Training om de moeder- en neonatale sterfte in Burkina Faso te verminderen

De gezondheid van moeders en pasgeborenen blijft een zorgenkind in Burkina Faso, ondanks de inspanningen van de gezondheidsautoriteiten. Ondanks de gecompliceerde context gaat Artsen Zonder Vakantie (AZV) de uitdaging aan om de moeder- en neonatale sterfte terug te dringen door training te geven op de spoedeisende-hulpafdeling van het Houndé CMA.

Burkina Faso voor een uitdaging

Obstetrische en neonatale spoedzorg (Emergency Obstetric and Neonatal Care, EmONC) is een van de drie pijlers voor het terugdringen van moedersterfte en neonatale sterfte. Het is ook een van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s 4 en 5) voor 2030. Deze omvatten het terugdringen van de moedersterfte tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen en de neonatale sterfte tot minder dan 12 per 1.000 levendgeborenen. Deze nieuwe uitdagingen vereisen intensievere inspanningen om de levering en het gebruik van kwalitatief goede EmONC te verbeteren.

Moedersterfte is nog steeds hoog in Burkina Faso, met 330 moedersterfgevallen per 100.000 levendgeborenen (Bron: WHO). De uitdaging om de sterfte terug te dringen is daarom een belangrijke realiteit voor het land.

Gevolgen van de veiligheids- en humanitaire context

De veiligheids- en humanitaire context heeft het systeem op zijn grondvesten doen schudden: verschillende gezondheidsvoorzieningen zijn gesloten, namelijk 265 van de 1.781 (28 maart 2023), wat neerkomt op een sluitingspercentage van bijna 15%. Naast deze cijfers zijn er een aantal gezondheidscentra die op minimale capaciteit werken en andere die zonder gezondheidsproducten en onstabiel bloed zitten door de ontoegankelijkheid van bepaalde gebieden. Bovendien verhoogt het gebrek aan bijscholing voor medisch personeel in gezondheidsinstellingen het risico op maternale en foetale complicaties tijdens de bevalling.

Training, één van de antwoorden van AZV op de uitdaging

In 2022 had AZV al een uitgebreide EmONC-training opgezet voor personeel in de operatiekamer en kraamafdeling van het Houndé CMA. Deze opleiding werd geleid door deskundige vrijwilligers van AZV uit Benin. Door de veiligheidssituatie konden we onze Belgische vrijwilligers niet sturen.

Bijhouden wat je hebt geleerd is essentieel om op koers te blijven. Daarom zet AZV haar inspanningen voort met permanente training. Afgelopen juli heeft een team van 3 AZV-expert-vrijwilligers uit Benin gehoor gegeven aan de oproep om doorlopende training te geven in uitgebreide EmONC. Dit is een kans om bij te dragen aan betere patiëntenzorg en ook om goede zorgpraktijken te behouden en te promoten.

Training voor betere zorg

Onze deskundige vrijwilligers, gynaecoloog en verloskundige Dr. Josué Savadogo en verloskundigen Madjata Kone en Makaiza Toe, waren verantwoordelijk voor het verstrekken van de kennis en klinische vaardigheden aan het personeel om betere zorg te kunnen bieden.

Alle noodprocedures die nodig zijn om het aantal sterfgevallen onder moeders en pasgeborenen te verminderen, werden gedemonstreerd.

Essentiële gebaren leren

Het belangrijkste doel was om de voortdurende training van kraamverzorgenden op een praktische manier te garanderen, met name door hen te ondersteunen om adequate en standaardbehandeling van verloskundige en neonatale noodsituaties te garanderen en de werkomgeving te organiseren.

Een specifiek en compleet programma:

  • Een dystocische bevalling uitvoeren
  • Uitvoeren van een kunstmatige bevalling
  • Handmatige intra-uteriene vacuümafzuiging uitvoeren
  • Organiseren van de behandeling van gevallen van eclampsie
  • Organiseren en uitvoeren van keizersneden
  • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  • Herstellen van verwondingen aan perineum, baarmoederhals en vagina.
  • Uitvoeren van een bloedtransfusie
  • Uitvoeren van laparotomie voor hemostase hysterectomie

De training werd gegeven aan 19 deelnemers, waaronder huisartsen, anesthesisten voor chirurgische ingrepen en intensieve zorg, verloskundigen en staatsgediplomeerde mannelijke vroedvrouwen.

De 19 cursisten zullen in staat zijn om dagelijks de juiste zorg te verlenen en de uitdaging aan te gaan om de moeder- en neonatale sterfte in Burkina Faso terug te dringen.

#TogetherWeCare4Healthcare

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.