Training in apotheekmanagement om patiëntenzorg te verbeteren

De beschikbaarheid van medicijnen is één van de belangrijkste succesfactoren in de patiëntenzorg. Dit vereist een goed beheer van de ziekenhuisapotheek. Daarom heeft Artsen Zonder Vakantie (AZV) een zending georganiseerd rond apotheekbeheer, met als doel de activiteiten te harmoniseren en de toegang tot geneesmiddelen te optimaliseren.

Van maandag 6 tot vrijdag 10 november 2023 ging een zending rond apotheekbeheer door in het ziekenhuis van Bassila in Benin. De opleiding maakte deel uit van een programma om de capaciteit van het personeel op te bouwen in het beheer van medicijndepots en de apotheek. Het doel is om het beheer van de apotheek en de toegang tot medicijnen te verbeteren zodat aan betere patiëntenzorg gedaan kan worden.

Apothekers Dominique Beullens en Guido Dhollander, twee Belgische expert-vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie, gingen naar Benin om de opleiding te geven. Hun expertise werd gebruikt om een gestructureerde ziekenhuisapotheekorganisatie op te zetten. Alles gebeurde op basis van de huidige referentiekaders en wetgeving in Benin.

Magazijnbeheerders, apotheekbedienden, ondersteunend personeel en een vertegenwoordiger van het administratief personeel van de ziekenhuizen van Bassila, Bembereke, Boko en Nikki namen deel aan deze theoretische en praktische training. De directeur van het Bassila Ziekenhuis en de hoofden van de afdeling Administratieve en Economische Zaken, depotmanagers en apotheekmedewerkers waren ook aanwezig.

De opleiding vond plaats onder leiding van de directeur van het ziekenhuis van Bassila, wat het belang van het onderwerp en de inzet van de partnerziekenhuizen voor capaciteitsopbouw via ziekenhuismanagement onderstreept.

De specifieke doelstellingen van de training waren om:
–  de principes van het beheer van ziekenhuisapotheken te verduidelijken voor de deelnemers
–  de instrumenten in te voeren die nodig zijn voor het beheer van apotheken
– te zorgen voor een goede interactie en connectiviteit tussen de stakeholders die betrokken zijn bij het beheer van apotheken
– ziekenhuizen met minidepots van geneesmiddelen en verbruiksgoederen op hun afdelingen te voorzien van managementmethoden en -instrumenten
– bij te dragen aan goed beheer in onze partnerziekenhuizen.

De sessie in Bassila, de eerste van twee geplande sessies, begon met een welkomstwoord van de directeur van het ziekenhuis van Bassila, Abdoulaye Sacca BAWA. Vervolgens werd de trainingsagenda gepresenteerd en aangepast door alle deelnemers. De verwachtingen van elke deelnemer werden verzameld en vlak voor de start van de training zelf werd een presidium opgezet.

Op de derde dag van de training werd een debriefingsbijeenkomst gehouden om de indrukken van de deelnemers te verzamelen.

Goed beheer van geneesmiddelen is een verplichting voor apothekers en het delen van informatie tussen spelers zal het werk gemakkelijker maken.

Sanni Issa van het Sounon Séro de Nikki ziekenhuis

De training was heel nuttig. Ik heb geleerd hoe ik mijn magazijn beter kan beheren zodat het niet vochtig wordt, hoe ik de voorraden moet beheren en nog veel meer.  Ik wil de service nog meer verbeteren, want er zitten hiaten in de stock en de schappen zijn ontoereikend.

N’TIA Régina, depothoudster in het ziekenhuis van Saint Jean de Dieu de Boko.

De training stelde ieder van ons in staat om ons niveau van apotheekbeheer te beoordelen.  Het was ook een gelegenheid om onze kennis te delen. Ik heb geleerd hoe ik beter gebruik kan maken van beheersinstrumenten, ontsmettingsmiddelen, het nut van apparatuur, voorraadbeheer, de verantwoordelijkheid van de manager in het beheer van producten zodat er geen verouderde producten zijn, en nog veel meer…

TAMOU Boni, voorraadbeheerder van Bembèrèkè ziekenhuis

Na deze theoretische fase werd een praktische fase georganiseerd in het ziekenhuis van Bassila, waar de expert-vrijwilligers de magazijnen en apotheek van Bassila bezochten om het personeel te helpen bij het toepassen van de concepten die tijdens de theoretische training waren geleerd.

De opleidingszending eindigde met de gebruikelijke familiefoto.

Op 13 november kwamen deelnemers van de andere AZV-partnerziekenhuizen in Benin samen in het ziekenhuis van Savalou-Bante om een weekopleiding te volgen.

Zo zullen alle partnerziekenhuizen van Benin van dezelfde opleiding hebben genoten om de apotheekverrichtingen te harmoniseren en de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. Hierdoor zullen patiënten betere zorg krijgen.

 

Tekst van Laurence AMOUSSOU, stagiair bij het AZV kantoor in West-Afrika

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.