Zending naar Mosango: ontmoeting met de ziekenhuisdirecteur

Artsen Zonder Vakantie (AZV) werkt samen met de eerste referentieziekenhuizen. Samen met hen worden activiteiten bepaald om zo beter aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen.
In mei vond een gemengde zending, d.w.z. met gezamenlijke inzet van Afrikaanse en Belgische vrijwilligers, plaats in het algemeen referentieziekenhuis van Mosango in DR Congo. Dit multidisciplinaire team (chirurgen, verpleegkundigen, anesthesisten, fysiotherapeuten) trok naar het ziekenhuis om het verplegend personeel verder op te leiden en de kennis verbeteren. Dit was een gelegenheid om de directeur van het ziekenhuis te ontmoeten. Dr. Hugo Mututi Mbadikowu, vertelde ons meer over het partnerschap.

De hoofdarts, Dr. Hugo, zet voor ons de context van dit ziekenhuis in een landelijk gebied 500 km ten oosten van Kinshasa uiteen.

“Ons ziekenhuis ligt dicht bij de National Route 1.
Deze weg is meer dan 3.000 km lang en is de ruggengraat en de belangrijkste verkeersader van het land.
Hij verbindt de havens in het westen met de grote steden en bedient de provincies.
Het verkeer is druk en de weg is niet in zeer goede staat.
Als gevolg daarvan zijn er veel verkeersongevallen, met veel gevallen van letsel aan botten en gewrichten”.

Het is dus duidelijk dat osteoarticulaire traumachirurgie een prioriteit is in dit ziekenhuis, en daarom is in onderling overleg besloten de vaardigheden van het verplegend personeel op deze afdeling te verbeteren en verder vertrouwd te maken  met specifieke apparatuur.
Dit beantwoordt in hoge mate aan de behoeften van de gemeenschap en daarbuiten, aangezien patiënten uit andere provincies komen om passende zorg te kunnen krijgen.

Een ziekenhuis dat evolueert met de steun van Artsen Zonder Vakantie

“Er is veel bereikt met AZV, met name de opleiding van het personeel en de aanzienlijke ondersteuning op het gebied van uitrusting. Tijdens elke zending voorziet AZV het ziekenhuis van alles wat nodig is om de zending goed te laten verlopen. Er is ook financiële steun specifiek op het gebied van ziekenhuishygiëne, waarover veel bezorgdheid bestaat Door deze steun is de kwaliteit van de hygiëne in het ziekenhuis verbeterd. Het ziekenhuispersoneel spant zich dan ook in om de geboekte vooruitgang te behouden en  voordeel te halen uit de tijdens de zendingen gedane vaststellingen”.

Je kan het vergelijken met een opgroeiend kind; het begint met kruipen op handen en voeten, om dan geleidelijk aan op te staan en rechtop en zelfstandig te open. Zo evolueert ons ziekenhuis met de hulp van AZV.

Verbeterde arbeidsomstandigheden

“Mosango Hospital is een van de weinige ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in osteoarticulaire traumatologie, en met de hulp van AZV en de zendingen die daar worden uitgevoerd, zijn we nu in staat om externe fixators te plaatsen, centromedullaire nagels, schroefplaten, pleisters, etc. De operatiekamer is ook goed uitgerust om operaties efficient en professioneel uit te voeren, ook wat betreft chirurgische ingrepen.  Met de steun van AZV hebben we zojuist een gloednieuwe operatietafel aangeschaft, een primeur in de geschiedenis van ons ziekenhuis sinds de oprichting ervan! We hebben ook andere apparatuur gekregen, zoals een zuurstoftank, een operatielamp en onlangs nog een gloednieuw anesthesieapparaat. Hierdoor kunnen we chirurgische ingrepen uitvoeren met minder postoperatieve infecties. De werkomstandigheden zijn dus aanzienlijk verbeterd met de hulp van AZV”.

Een gezamenlijke zending om het ziekenhuisteam te versterken

Het samenstellen van een multidisciplinair team van deskundige vrijwilligers uit Afrika en België heeft vele voordelen. Enerzijds is er begrip voor de omgeving en anderzijds maken hun gezamenlijke vaardigheden en ervaring het verschil. Zij passen zich gemakkelijk aan veranderingen en evoluties aan, afhankelijk van de context. Daarom heeft het team bestaande uit Dr Fontaine Mboko (chirurg), Dr Lays Kukamba (anesthesist), Marleen Lefebvre (operatieverpleegster), Geert Watteyn (postoperatief verpleegster) en Anne Braun (fysiotherapeute) 2 weken in het ziekenhuis doorgebracht om het verplegend personeel ter plaatse te ondersteunen.

“We werken als een team: in overleg, met procedures enzovoort. Het is een echte uitwisseling die vruchten afwerpt. Wij, het zorgpersoneel van het ziekenhuis, profiteren van de aanwezigheid van de deskundige vrijwilligers van AZV om te leren, te verbeteren en ons het geleerde ook eigen te maken. Dit geeft ons vertrouwen en stelt ons in staat eventuele tekortkomingen te corrigeren, vooral tijdens kamerrondes, theoretische opleidingen, enz.”.

Reizende kennis

“Er is een uitwisseling van kennis en vaardigheden met andere collega’s, maar er moet ook worden benadrukt dat Mosango stagiairs ontvangt, of het nu gaat om artsen in opleiding (6 maanden begeleiding), verpleegkundigen of andere categorieën, die ook baat hebben bij de vaardigheden die zijn verworven door de capaciteitsopbouw met de AZV-teams.
Aan het einde van hun opleiding ontvangen de artsen in opleiding een certificaat waarmee ze elders hun praktijk kunnen uitoefenen.
Zo reist de aangeleerde kennis verder.”

 

 

Wat is er veranderd voor Mosango?

“Het effect is dat Mosango een van de weinige ziekenhuizen in Groot-Bandundu is die trauma- en osteoarticulaire chirurgie uitvoeren met de juiste apparatuur om zo de best mogelijke zorg voor de patiënten te garanderen. In het algemeen is het verschil dat Mosango het referentiepunt is voor trauma- en osteoarticulaire chirurgie, dankzij de steun van AZV. Patiënten kunnen herstellen van hun gezondheidsproblemen, waardoor ze mobieler worden en bijdragen aan de economische ontwikkeling van hun regio. De aanwezigheid van expert-vrijwilligers van AZV op het terrein draagt ook bij tot een betere bezettingsgraad in het ziekenhuis, aangezien patiënten worden aangemoedigd om naar ons toe te komen”.

Een dankbare directeur

Dr. Hugo is dagelijks getuige van de veranderingen in het ziekenhuis en in de gemeenschap. Daarom is hij AZV ook zo dankbaar:

Mosango is zeer gevleid dat de door AZV opgestuurde pakketten, de operatietafel, het anesthesieapparaat, de sfygmomanometer, enz. vanuit België worden ingepakt en vervolgens bij Mosango worden uitgepakt. Hieruit blijkt dat AZV aan ons denkt en een grote bijdrage levert aan de verbetering van de werkomstandigheden in ons ziekenhuis. Met AZV wordt  het allemaal concreet en tastbaar.

👉Als u onze activiteiten in Mosango ziekenhuis wilt steunen, klik dan hier om een donatie te doen.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.