De gepensioneerde vroedvrouwen van Benin hangen hun schorten niet op!

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vroedkunde (05 mei) organiseerde de Vereniging van Gepensioneerde Vroedvrouwen van Benin (ASFER-Benin) afgelopen mei een 8-daagse opleiding, gericht op advies en ondersteuning voor 9 kraamteams om hun jonge collega’s te helpen hun diensten in de gezondheidszone Sakété-Ifangni te verbeteren. Deze gepensioneerde vroedvrouwdocenten en vrijwillige deskundigen van Artsen Zonder Vakantie (AZV) zijn nog altijd even toegewijd en blijven bijdragen aan het terugdringen van de moeder- en neonatale morbiditeit en mortaliteit in Benin.

Gezondheidswerkers uit de gezondheidszone Sakété-Ifangni kregen les van de Gepensioneerde Vroedvrouwen van Benin (ASFER-Benin) om hun vaardigheden te verbeteren als onderdeel van de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie (AZV) en beroepsverenigingen in Benin.

Dit team van deskundige vrijwilligers en begeleiders van verloskundigen bezocht de kraamafdelingen van de ziekenhuizen in de regio Sakété, Sakété I Itadjèbou, Yoko, Takon, Ifangni, Ko-koumolou, Tchaada en Daagbé. De training was specifiek gericht op hygiëne en infectiepreventie, kwaliteit van de zorg, voornamelijk obstetrische en neonatale spoedzorg (EmONC), en het beheer van de kraamafdeling. Naast een opfriscursus was het belangrijkste doel om de cursisten een werkboek te geven en hen te herinneren aan de stappen die ze moesten nemen om de begeleide training tot een succes te maken.

Het voordeel van vroedvrouwentutors

Gedurende bijna een week bezochten drie teams van AZV’s expert-vrijwilligers en -docenten de kraamafdelingen. Gediplomeerd en met jarenlange ervaring begeleidden en ondersteunden deze vroedvrouwtutors elk lid in zijn of haar vakgebied. Ze helpen, concretiseren en versterken vaardigheden door middel van specifieke of persoonlijke technische ondersteuning.  Hun aanwezigheid creëerde een collectieve dynamiek die tot positieve veranderingen leidde.

Interview met Dr Otniel Houeha, coördinator van de Gezondheidszone Sakété I Itadjèbou

Neonatale sterftecijfers helpen verminderen

Statistische gegevens van januari tot april 2023 die werden meegedeeld door het ziekenhuis Sakété, alsook op het niveau van de hele gezondheidszone, tonen aan dat van de 50 neonatale sterfgevallen er 48 plaatsvonden in dit ziekenhuis, met 28 pasgeboren baby’s. Dit doet twijfels rijzen over de kwaliteit van de opvolging van zwangerschappen, het toezicht op bevallingen en de doorverwijzing van gevallen.

Daarom heeft AZV deze EmONC-training en het beheer van een kraamafdeling opgezet, om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg en daarmee een verlaging van de neonatale sterftecijfers.

Een specifiek actieplan

  • Analyseer de situatie van de geïdentificeerde kraameenheden,
  • Rapporteer de resultaten van de situatieanalyse aan het personeel en het managementcomité, Reorganiseer de werkruimte,
  • Versterk de praktijk van hygiëne en infectiepreventie,
  • Stel niet-bestaande hulpmiddelen beschikbaar,
  • Assisteer bij het correct invullen van gegevensdragers,
  • Versterk de vaardigheden van dienstverleners in EmONC,
  • Handhaaf normen bij het verlenen van zorg,
  • Help gezondheidsteams om goed te functioneren,
  • Oplossingen helpen vinden voor bepaalde problemen,
  • Samen met het hele gezondheidsteam een actieplan opstellen dat binnen 3 maanden kan worden uitgevoerd voor prioritaire problemen die niet zijn opgelost.

Dit is het actieplan dat tijdens de cursus is opgesteld.

Daarnaast zijn alle verloskamers in de getrainde kraamafdelingen schoongemaakt en opgeruimd, waardoor er een betere ventilatie en vrije circulatie is, is elke verloskundige begeleid, is de toepassing van infectiepreventie verbeterd en is het invullen van de verschillende gegevensdragers en registers verbeterd. De managementcommissies zijn betrokken geweest bij het oplossen van bepaalde problemen, waardoor ze waardevoller zijn geworden. Elke kraamafdeling heeft een onderhoudsschema.

Steun van het ministerie van Volksgezondheid van Benin

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het aantal gekwalificeerde medewerkers per kraamafdeling aanzienlijk verhoogd. Deze inspanning kan alleen maar gunstig zijn voor de kraamafdelingen en de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind. ASFER-Benin erkent en verwelkomt deze stap.

Het is nu noodzakelijk om de koers in haar gezondheidsformaties te handhaven. Hiertoe zijn suggesties gedaan, waaronder de opleiding van supervisors van het zoneziekenhuis in het beheer van de materniteit, de intensivering van de opleiding door tutoring van de kraamteams door het Ministerie van Volksgezondheid en, ten slotte, dat de personeelsvergaderingen elke ochtend op werkdagen plaatsvinden in de kraamafdeling van het HZ Sakété Ifangni.

Met de deelname van ASFER-Bénin

#TogetherWeCare4Healthcare

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.