Burundi: gecentraliseerde sterilisatie in het Gitega ziekenhuis om de verspreiding van bacteriën beter onder controle te houden

De verspreiding van bacteriën is traditioneel een groot probleem in een zorginstelling. Daarom is het noodzakelijk om te desinfecteren en te steriliseren om nosocomiale infecties onder controle te houden. Met dit in gedachten organiseerde Artsen Zonder Vakantie een 11-daagse training over gecentraliseerde sterilisatie bij de HR in Gitega.

Gitega en Artsen Zonder Vakantie, een partnerschap

Gitega Hospital was het eerste ziekenhuis dat in Burundi werd opgericht (1922)

Sindsdien heeft het de status van een regionaal ziekenhuis dat de gemeenschap bedient met een hoogwaardig dienstenpakket voor patiëntenzorg. Artsen Zonder Vakantie begon haar samenwerking met dit ziekenhuis in 2017.

Deze eerste samenwerking richtte zich op de behandeling van fistels en het onderhoud van biomedische apparatuur. De capaciteitsopbouw richtte zich vervolgens op basischirurgie en het onderhoud van biomedische apparatuur. Dankzij de training van AZV is het ziekenhuis nu in staat om alle chirurgische ingrepen uit te voeren die men van een districtsziekenhuiz verwacht . Het wordt nu beschouwd als een opleidingsziekenhuis op nationaal niveau.

Kwaliteit van zorg is ook afhankelijk van hygiëne

Kwaliteit van de zorg is een centraal thema voor AZV: een goede hygiëne op vlak van medische diensten is essentieel om deze kwaliteit te verbeteren. Het onder controle houden van bacteriën is een van de grootste zorgen in een zorginstelling. Om infectievrije chirurgie te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om lokalen, textiel en medisch gereedschap te desinfecteren en steriliseren. Hiervoor is een sterilisatieproces nodig dat alle soorten micro-organismen kan vernietigen en een steriele toestand kan bereiken.

Daarom rustte AZV het ziekenhuis uit met een gecentraliseerde sterilisatiedienst, vergezeld van een 11-daagse training voor de zorgverleners van de intensieve zorgen van het ziekenhuis.

Sterilisatie centraliseren voor betere bacteriële controle

Gecentraliseerde sterilisatie is een afdelingsoverkoepelende aanpak wat het reinigen en opwerken van instrumenten betreft. Dit  bevordert een uniforme aanpak van sterilisatie op alle afdelingen. De voordelen zijn legio: uniformiteit van het proces, verbeterde reinigingsresultaten, snellere reiniging, minder risico op en financiële impact van ziekenhuisinfecties, verbeterde operationele efficiëntie en naleving van gezondheidsnormen.

Training om vaardigheden te verbeteren

Van 16 tot 28 februari heeft Christian Balolebwami, een expert-vrijwilliger uit de DRC en lid van de adviesgroep van AZV, een 11-daagse training gegeven in het ziekenhuis.

Het trainen van personeel in gecentraliseerde sterilisatie zal een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Voor het personeel wordt alles op één plek samengebracht. Het zal tijd besparen, betere resultaten opleveren en vooral infecties verminderen.

Christian Balolebwami, expert-vrijwilliger Operatiekamerverpleegkundige van DRC

 

Onze expert-vrijwilliger heeft een uitgebreid programma opgesteld om ervoor te zorgen dat de zorgrpofessionals  hun kennis verbeteren en versterken:

> Gecentraliseerde sterilisatie invoeren
> Leren hoe je de verwerking van instrumenten organiseert
> Weten hoe je kits moet reinigen, ontsmetten en voorbereiden
> De kennis van de stappen van autoclaafsterilisatie verbeteren
> Sterilisatieprotocollen en bewakingsdocumenten bijwerken
> Inzicht in installatie van apparatuur
> Leren hoe je de wasmachine en de autoclaven gebruikt

Aan het einde van de 11 dagen durende training hadden de intensieve zorgverleners in het Gitega ziekenhuis alle kennis die ze nodig hadden om met het principe van gecentraliseerde sterilisatie te werken. Dit is goed voor de kwaliteit van hun diensten, voor de patiënten en voor het verminderen van nosocomiale infecties.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.