Artsen Zonder Vakantie zet zich in om kindersterfte in DR Congo terug te dringen

5,2 miljoen.
Zoveel kinderen onder de 5 jaar stierven er volgens de WHO in 2019. De helft van deze sterfgevallen vond plaats in slechts vijf landen waaronder DR Congo, dat met 70 op 1.000 levendgeborenen één van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld heeft. De voornaamste redenen voor dit hoge kindersterftecijfer zijn vermijdbare en behandelbare ziekten zoals longontsteking, malaria, diarree en… bloedarmoede.

5,2 miljoen.  

Zoveel kinderen onder de 5 jaar stierven er volgens de WHO in 2019. De helft van deze sterfgevallen vond plaats in slechts vijf landen waaronder DR Congo, dat met 70 op 1.000 levendgeborenen één van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld heeft. De voornaamste redenen voor dit hoge kindersterftecijfer zijn vermijdbare en behandelbare ziekten zoals longontsteking, malaria, diarree en… bloedarmoede. In DR Congo wordt bij 59,78% van de kinderen tussen 6 en 59 maanden bloedarmoede vastgesteld. Late doorverwijzing naar een eerstelijnsziekenhuis, het lang wachten op de resultaten van de bloedtest en op veilig bloed, of verplaatsing naar een ander ziekenhuis leidt nog te vaak tot de dood. 

Een hartverscheurende situatie die een realiteit werd voor de ouders van de tweejarige Eunice. De peuter had door ernstige anemie een dringende bloedtransfusie nodig maar in het eerste ziekenhuis waar ze op spoed terechtkwamen, bleek geen bloed te zijn. Eunice stief in de files van Kinshasa op weg naar een ander ziekenhuis. 

Een bloedbank voor het pediatrisch ziekenhuis in Kalembe Lembe 

Artsen Zonder Vakantie werkt ondertussen al meer dan 25 jaar nauw en impactvol samen met het pediatrisch ziekenhuis van Kalembe Lembe in de gemeente Lingwala, Kinshasa, DR Congo.  

 

 

Het reeds goed uitgeruste laboratorium van het kinderziekenhuis staat voor grote uitdagingen om het groeiend aantal patiënten te helpen. Ondanks het feit dat het ziekenhuis regelmatig bloeddonaties organiseert, kan het ziekenhuis de kinderen die dringend een bloedtransfusie of een chirurgische ingreep nodig hebben niet verzorgen. Het ziekenhuis heeft immers geen eigen bloedbank waardoor het gedoneerde bloed niet op een correcte manier kan opgeslagen worden. 

Bovendien kan het laboratorium het bloed niet altijd zelf onderzoeken bij gebrek aan testcapaciteit en apparatuur. Het ziekenhuis moet het ingezamelde bloed naar het nationale bloedtransfusiecentrum sturen, dat slechts een deel na onderzoek terugstuurt. Het daaruit voortvloeiende tekort aan bloed verhindert een adequate en tijdige behandeling van de patiëntjes. 

Daarom kiest Artsen Zonder Vakantie ervoor om het pediatrisch ziekenhuis van Kalembe Lembe met een bloedbank uit te rusten. In combinatie met een verhoging van de testcapaciteit, het ter beschikking stellen van laboratoriumuitrusting en zendingen met expert-vrijwilligers om het personeel op te leiden, zal dit project de kindersterfte in de regio aanzienlijk verminderen. 

Dokter Catherine Akele, ziekenhuisdirecteur Kalembe Lembe in Kinshasa zegt:

Door de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie daalde het sterftecijfer bij onze patiëntjes op 25 jaar van 20 % naar 4 %. Met de installatie van de bloedbank kunnen we dit percentage nog verder laten dalen.

In samenwerking met de Mondiale Raad van de stad Mechelen 

We kunnen dit project deels verwezenlijken met de hulp van de stad Mechelen. Artsen Zonder Vakantie won dit jaar opnieuw de Sustainable Development Goals-wedstrijd van de Mondiale Raad Mechelen en kreeg daarvoor een cheque van € 16.767 uit handen van Nina Rabou Nkandu, schepen mondiaal beleid van de stad Mechelen. 

Schepen Rabau Nkandu:“Behalve de geldprijs krijgt Artsen Zonder Vakantie ook de opdracht om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee onder de aandacht te brengen in onze stad. Behalve de concrete projecten die de organisatie realiseert met hun partners ter plaatse, is het voor ons ook belangrijk om andere Mechelaars te informeren en in beweging te krijgen.” 

Met de installatie van de bloedbank en de uitbreiding van de testkwaliteit in het pediatrisch ziekenhuis van Kalembe Lembe vult Artsen Zonder Vakantie dan ook verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in:

SDG3: goede gezondheid en welzijn 

Door uitwisseling van (para)medische kennis tussen verschillende partnerziekenhuizen, on-the-job training en ondersteuning door uitrusting met (biomedisch) materiaal versterken we de partnerziekenhuizen om hun rol in het gezondheidssysteem goed op te opnemen zodat zij de gezondheid en het welzijn van de bevolking kunnen garanderen.  

SDG4: kwaliteitsonderwijs 

Educatie op vlak van gezondheidszorg blijft in de partnerlanden vaak beperkt tot een basisopleiding. De mogelijkheid om zich als arts of verpleegkundige verder te specialiseren, is quasi onbestaande. Om het personeel van de partnerziekenhuizen de kans te geven hun competenties te ontplooien, zet Artsen Zonder Vakantie in op coaching, vormingen en lokale stages. 

SDG6: schoon water en sanitair 

Artsen Zonder Vakantie werkt uitgebreid rond (ziekenhuis)hygiëne als basisvoorwaarde voor goede gezondheidszorg. Zonder toegang tot stromend water is dit een hele uitdaging. Waar mogelijk ondersteunen we ziekenhuizen om toegang tot water te krijgen.  

SDG9: industrie, innovatie en infrastructuur 

Door de uitbouw van de laboratoriuminfrastructuur met een bloedbank en betere testmogelijkheden kan het kinderziekenhuis de bevolking sneller helpen en kwaliteitsvollere zorg verlenen. 

SDG16: vrede, justitie en sterke publieke diensten 

Via het partnerziekenhuis in Kalembe Lembe leveren we bijdrage om de publieke dienstverlening te verbeteren in deze regio. Het lokale ziekenhuis is een actieve gesprekspartner in het gezondheidssysteem van de regio. In Afrika krijgt de dood van een familielid vaak de schuld van een derde partij in de familie of gemeenschap, wat vaak leidt tot onrust/geweld binnen een familie of gemeenschap; het voorkomen van sterfgevallen creëert een vreedzame omgeving binnen de gemeenschap. 

SDG17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken 

Samenwerking met andere partners is steeds een vereiste. Door samenwerking met de lokale overheden, proberen we de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren.  

Artsen Zonder Vakantie is er bijzonder trots op om als winnaar van de SDG-wedstrijd van Mechelen Mondiaal te zijn gekozen. De steun van de stad Mechelen is bijzonder waardevol voor onze organisatie en voor onze partnerziekenhuizen in Afrika. Samen gaan we de strijd aan met de kindersterfte in DR Congo. Samen zorgen we voor kwalitatieve gezondheidszorg. Zo kunnen ziekenhuizen groeien. Zo kan het zorgpersoneel zich ontwikkelen. Zo krijgen patiënten de beste zorg. Want dat is een recht voor iedereen.

Stefaan Bonte, directeur Artsen Zonder Vakantie

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.