Opleiding rond antibioticaresistentie: zending naar Benin om het gebruik van antibiotica te verbeteren

Antibioticaresistentie bereikt volgens de WHO gevaarlijk hoge niveaus in de hele wereld. Deze resistentie zorgt ervoor dat één of meer antibiotica niet meer werken tegen bacteriële infecties. Het is dus van essentieel belang om het correcte gebruik van antibiotica en de protocollen te kennen. Daarom heeft Artsen Zonder Vakantie afgelopen april in het ziekenhuis van Savalou-Bantè in Benin – gelegen in het departement Collines – een cursus georganiseerd over antibioticatherapie (behandeling met antibiotica) en antibioticaprofylaxe (tegengaan van de verspreiding van bacteriën).

Antibioticaresistentie : een bedreiging!

Resistentie tegen antibiotica ontstaat wanneer bacteriën zich ontwikkelen als reactie op het gebruik van deze geneesmiddelen. Deze weerstand leidt ook tot hogere medische kosten, langere ziekenhuisopnames en een hoger sterftecijfer.

De WHO waarschuwt dat de manier waarop wij wereldwijd antibiotica voorschrijven en gebruiken dringend moet veranderen. Antibioticaresistentie zal een ernstige bedreiging blijven als het voorschrijfgedrag niet verandert. Er ontstaan nieuwe resistentiemechanismen die zich verspreiden, waardoor ons vermogen om infectieziekten te behandelen in gevaar komt. Bij gebrek aan gestandaardiseerde behandelingsrichtlijnen worden antibiotica te vaak voorgeschreven door gezondheidswerkers en te veel geconsumeerd door het grote publiek, wat het resistentieverschijnsel versnelt.

In het ziekenhuis van Savalou

In het Savalou-ziekenhuis worden niet alle onderzoeken gedaan bij infectieziekten. Ook de kiem van deze ziekten wordt niet geïdentificeerd door bacteriologisch onderzoek (geen antibiogram, geen bloedkweek). Omdat deze onderzoeken onvolledig zijn, schrijven artsen antibiotica voor op basis van een reeks klinische elementen zonder rekening te houden met alle mogelijke data. Deze context is niet bevorderlijk voor een oordeelkundig gebruik van antibiotica.

Weerstand vertragen

Het opleiden van medisch personeel omtrent het juiste gebruik van antibiotica is één manier om resistentie af te remmen. Deze opleiding bestaat uit drie grote blokken:

  1. Indicaties voor het gebruik van antibiotica
  2. Onderscheid tussen antibioticatherapie en antibioticaprofylaxe
  3. Protocollen die van toepassing zijn wanneer bacteriologisch onderzoek waarmee de kiem van de ziekte wordt geïdentificeerd, ontbreekt

 

Opleiding voor betere zorg

24 mannen en 56 vrouwen – artsen, verpleegkundigen, laboranten, hygiënisten en andere technici – van het ziekenhuis van Savalou/Bantè hebben aan de opleiding deelgenomen.

Deze opleiding was een gelegenheid om:

  • het personeel te herinneren aan essentiële noties over antibiotica (familie, werkingsmechanisme en klassen van antibiotica);
  • het concept van antibioticaprofylaxe en de belangrijkste oorzaken van microbiële resistentie tegen antibiotica te beschrijven;
  • de belangrijkste aanbevelingen voor het gebruik van antibiotica naar gelang de ingreep (viscerale chirurgie, orthopedische chirurgie, gynaecologische ingreep, urologische chirurgie enz.) te vermelden.

De deelnemers bepaalden welke groepen antibiotica best gebruikt worden in hun context (afdeling, toegang tot antibiotica,…).

De deelnemers hebben hun vaardigheden versterkt en zullen patiënten kwaliteitsvollere zorg kunnen bieden. Bovenal zullen zij bijdragen tot het terugdringen van antibioticaresistentie.

 

Als u onze activiteiten wil steunen, kunt u een donatie geven door hier te klikken

.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.