Preventief onderhoud van medische apparatuur in Benin: een hele uitdaging

Het onderhoud van biomedische apparatuur is een essentiële, doch uitdagende schakel in de medische keten.

Deze apparatuur is bestemd voor medische en chirurgische zorg, diagnose, behandeling en revalidatie. Ze is van cruciaal belang om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen aan patiënten. Ook zorgen deze machines voor betere werkomstandigheden voor het verplegend personeel. Onderhoud is m.a.w. een essentiële prestatiehefboom geworden die bijdraagt tot de beschikbaarheid van kwaliteitszorg. Daarom heeft Artsen Zonder Vakantie van 14 tot 18 november een opleidingszending georganiseerd in het ziekenhuis van de zone Savalou Bantè in het centrum van Benin, in het departement Collines.

 

 

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding was tweeledig : de vaardigheden van het verplegend personeel versterken met het oog op het preventieve onderhoud van medische hulpmiddelen op gebruikersniveau en preventief (en curatief) onderhoud van medische hulpmiddelen door de onderhoudsverantwoordelijken in ziekenhuizen.

Om dit resultaat te bereiken, werd de opleiding gebaseerd op 3 specifieke thema’s:

  1. Bijbrengen van basisbeginselen van gebruik en onderhoud van prioritaire uitrusting;
  2. Verbeteren van de bekwaamheid van onderhoudstechnici om mankementen in prioritaire apparatuur te diagnosticeren;
  3. Verbeteren van de bekwaamheid van onderhoudstechnici om preventief onderhoud te verrichten aan prioritaire apparatuur.

De opleiding werd ter plaatse gegeven met een theoretisch gedeelte over prioritaire medische hulpmiddelen, gedocumenteerd in een gids voor gebruikersinterviews. Een twintigtal apparaten werden bestudeerd met de onderhoudstechnici.

Internationaal partnerschap geeft een meerwaarde aan deze opleiding. Deze opleiding maakt immers deel uit van de samenwerking in synergie/complementariteit van Artsen Zonder Vakantie en Enabel aan het project ‘EquiTE‘. Dit project is gericht op gendergelijkheid, inclusieve en transparante kwaliteit van zorg in Benin.

Ook AFD (Frans Ontwikkelingsagentschap) werkte hieraan mee. Elke actor (AFD, Artsen Zonder Vakantie, Enabel) bracht haar expertise in.

Opschalen om meer impact te genereren

Artsen Zonder Vakantie is ervan overtuigd dat training een sneeuwbaleffect heeft. Met het oog op een zo groot mogelijke schaalvergroting van de opleiding is het personeel van 5 ziekenhuizen in de gezondheidszone van Benin bijeengebracht, waardoor een uitgebreid gebied werd bestreken. Meer bepaald werd het personeel van de ziekenhuizen van Dassa-Glazoué, Savalou-Bantè, Bembèrèkè-Sinendé, Nikki-Kalalé-Pèrèrè, Bassila en Savè-Ouèssè betrokken.

In totaal hebben 29 gebruikers van de apparatuur en 11 onderhoudstechnici en elektriciens aan deze opleiding deelgenomen.

Het opgeleide personeel zal vervolgens de opgedane kennis delen met het personeel van hun ziekenhuis, waardoor het effect nog wordt vergroot. Bovendien zullen naast de apparatuur onderhoudsfiches opgehangen worden en zal een opleidingsplan voor gebruikers worden opgesteld door onderhoudstechnici. Deze maatregelen zullen de interne controle waarborgen.

Betere uitrusting voor kwaliteitsvol onderhoud

De opleiding is theoretisch en praktisch, maar soms is dit niet voldoende om een goed onderhoud van de apparatuur te garanderen. Goed gereedschap is ook nodig voor efficiënt onderhoud of reparatie.

Daarom heeft Artsen Zonder Vakantie de afdelingen chirurgie en kraamzorg van het algemeen ziekenhuis Savalou Bantè uitgerust met een onderhoudskit met gespecialiseerd gereedschap. Met deze hoogwaardige kits kunnen gebruikers hun deel van het preventieve onderhoud op gebruikersniveau met kwaliteit uitvoeren.

Een succesvol resultaat

Voor de deelnemers is de opleiding een manier om zich te ontwikkelen, om te scholen en daarna kwaliteitszorg te verlenen. Zij toonden zich zeer tevreden over het feit dat zij het geleerde konden toepassen. De methode werd ook zeer gewaardeerd door de technici van het Agentschap voor infrastructuur, uitrusting en onderhoud van de gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid. Dit ministerie wil immers bekomen dat de methode wordt vernieuwd en uitgebreid naar ziekenhuizen in het zuiden.

Met het oog op een goede uitvoering zal het directoraat Volksgezondheid (Collines) toezicht houden op de interventie. Zo zijn alle gezondheidsactoren betrokken bij het resultaat voor een goede duurzaamheid.

Komt eraan…

Begin 2023 zullen Enabel en Artsen Zonder Vakantie verder samenwerken aan het EQuiTE-project. Ze zullen een opleiding organiseren met als doel: versterken van de capaciteiten van laboranten in het onderhoud van hulpmiddelen in hun sector.

Deze opleiding zal betrekking hebben op het preventieve onderhoud van medische apparatuur in Benin.

 

De opleidingszending naar het ziekenhuis van de zone Savalou Bantè werd gezamenlijk georganiseerd door:

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.