Directrice Dr. Gisèle Fatuma Mayele: “Ik zie een enorme evolutie dankzij de steun van Artsen Zonder Vakantie.”

Vastberaden leiding Het ziekenhuis Dr. Rau van Ciriri dat op negen kilometer ligt van het stadscentrum van Bukavu, hoofdstad van Oost-Congo, werkt al achttien jaar samen met Artsen Zonder Vakantie. Er werkt 140 man personeel voor zo’n 300-tal bedden en het ziekenhuis bestrijkt een populatie van 336 756 personen in de regio. De huidige directrice […]

Vastberaden leiding

Het ziekenhuis Dr. Rau van Ciriri dat op negen kilometer ligt van het stadscentrum van Bukavu, hoofdstad van Oost-Congo, werkt al achttien jaar samen met Artsen Zonder Vakantie. Er werkt 140 man personeel voor zo’n 300-tal bedden en het ziekenhuis bestrijkt een populatie van 336 756 personen in de regio. De huidige directrice en gynaecologe, Dr. Gisèle Fatuma Mayele die voorheen directrice was van het Nyantende hospitaal, zo’n tien kilometer zuidwaarts, neemt sinds 2014 de leiding met een grote vastberadenheid.

Patiëntendossier leidt naar erkenning

Het ziekenhuis groeide uit tot een referentiehospitaal met een goede reputatie in de streek. “Daarin heeft Artsen Zonder Vakantie zonder twijfel een grote rol gespeeld,” vertelt ze onbeschroomd. “Die erkenning kregen we sinds we unieke patiëntendossiers invoerden. Dat was een idee van Artsen Zonder Vakantie. Ik herinner het me nog goed. Ik was net gestart in Ciriri in 2014. We gingen met het hele team naar het ziekenhuis van Walungu om te kijken hoe we zo’n dossiers qua organisatie moesten aanpakken. Ik dacht: dat lukt ons nooit. Maar dankzij Artsen Zonder Vakantie kregen we de juiste ondersteuning, waardoor elke patiënt nu een uniek dossier heeft. Dankzij het invoeren van die unieke dossiers, kunnen we patiënten veel beter opvolgen. Alles wordt hierin genoteerd en is toegankelijk voor alle artsen die de patiënt raadplegen. Zo kunnen we perfect opvolgen wie wanneer op consultatie komt of geopereerd werd, welke medicatie gebruikt wordt, wat de voorschriften inhouden, de opvolging, enzovoort. Op die manier worden patiënten veel beter geholpen, worden onnodige herhalingen of onderzoeken vermeden en kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren, ook als een andere arts of verpleegkundige die bijvoorbeeld moet overnemen. Vandaag komen gezondheidswerkers uit andere ziekenhuizen naar hier om te kijken hoe we dat doen, zodat ze dit systeem kunnen overnemen.”

Vruchtbare samenwerking

 Directeur Dr. Gisèle Fatuma Mayele:

Ik apprecieer enorm dat Artsen Zonder Vakantie ons zelf onze noden laat formuleren en daar via zendingen en opleidingen die kaderen in een capaciteitsversterkend traject een concreet antwoord op geeft. Dat is voor ons een enorme steun.

“Dit ziekenhuis ligt bijvoorbeeld vlak naast de nationale route waardoor we regelmatig slachtoffers van ongevallen binnen krijgen. Onze regio is ook onveilig door verschillende rebellengroepen. We zien dan ook vaak patiënten met schotwonden en messteken. Vroeger konden we hen goed opvangen omdat we een Franse orthopedist in huis hadden die voor hen zorgde. Maar toen ze overleed, zaten we zonder opvolging. Aanvankelijk overwoog ik om die patiënten niet langer te ontvangen en door te verwijzen naar andere ziekenhuizen. Maar uiteindelijk besliste ik om ook hier de hulp van Artsen Zonder Vakantie in te roepen. Daardoor ontvingen we vanaf 2015 medische capaciteitsversterking voor de afdelingen urgenties en traumatologie-orthopedie. Ons hele team van dokters, anesthesisten en verpleegkundigen hebben baat gehad bij deze vormingen.”

Vormingscentrum

 “Ondertussen ontpopte het ziekenhuis zich zelfs tot vormingscentrum want wij geven op onze beurt die kennis weer door. Lokale experten geven hier jaarlijks opleidingen in basischirurgie en -orthopedie. Een twintigtal dokters uit de regio kunnen hier dan stage lopen gedurende drie tot zes maanden. “Als ze terugkeren naar hun eigen ziekenhuis, kunnen ze daar ook basischirurgie en -orthopedie uitvoeren. Nadien kunnen ze nog steeds bij ons terecht voor vragen. In bepaalde gevallen, brengen ze hun patiënten soms zelfs mee.”

Dr. Gisèle Fatuma Mayele: “Artsen Zonder Vakantie heeft een grote rol gespeeld in onze erkenning als referentieziekenhuis. De kwaliteit van onze dienstverlening is er enorm door gestegen, net als onze technische omkadering.”

Tekst: Ann Palmers

 

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.