Voorzitter voor het Bestuursorgaan (m/v/x)

Artsen Zonder Vakantie zoekt een inspirerende Voorzitter die de missie en visie van de organisatie belichaamt en vertaalt naar een ruime publiek van partners, stakeholders en vrijwilligers.

 

 

 

Op basis van deze visie op volksgezondheid hanteren wij een systemische en patiëntgerichte aanpak. Samen werken we aan kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg, aangepast aan de reële noden van de bevolking in de regio, zodat de mensen er op elk moment – en tot hun tevredenheid – een beroep op kunnen doen.

Als vzw wordt Artsen Zonder Vakantie bestuurd door een Bestuursorgaan dat bestaat uit een gemotiveerde groep van vrijwilligers met een brede waaier aan competenties.
Het Bestuursorgaan telt 7 bestuursleden, aangeduid door de Algemene Vergadering.
Het Bestuursorgaan komt 6 maal per jaar samen (avondvergadering) in het kantoor in Mechelen of online. Het Bestuursmandaat is onbezoldigd en heeft een looptijd van vier jaar en is tweemaal verlengbaar.

Artsen Zonder Vakantie is momenteel op zoek naar een geëngageerde Voorzitter ter vervanging van de huidige Voorzitter die einde mandaat is. Het mandaat start in juni 2024 na de Algemene Vergadering. Je vindt de samenstelling van het Bestuursorgaan op de website van Artsen Zonder Vakantie.

Jouw rol

Artsen Zonder Vakantie zoekt een inspirerende Voorzitter die de missie en visie van de organisatie belichaamt en vertaalt naar een ruime publiek van partners, stakeholders en vrijwilligers.
Als Voorzitter lever je een kritische en constructieve bijdrage aan het internationale debat over internationale gezondheidszorg en zet je Artsen Zonder Vakantie mee op de kaart. Je bent een netwerker en legt vlot strategische contacten. Je geeft blijk van strategisch inzicht, je hebt bestuurservaring en vult je rol als bestuurder op een professionele manier in.

Jouw profiel

  • Je bent arts met een masterdiploma gezondheidswetenschappen, volksgezondheid en/of tropische geneeskunde.
  • Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en een goede kennis van de algemene ontwikkelingsvraagstukken.
  • Je ben vertrouwd met actuele trends op het gebied van volksgezondheid en gezondheidssystemen in Afrika.
  • Je hebt ervaring en voeling met vrijwilligerswerking.
  • Je hebt ervaring met de werking van ngo’s.
  • Je hebt een internationaal netwerk.
  • Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie.
  • Je spreekt goed Frans en Engels. Nederlands is een pluspunt.

Voor Artsen Zonder Vakantie zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, ervaringen en competenties, ongeacht leeftijd, afkomst of gender.
Er zal eveneens rekening worden gehouden met de mate van complementariteit met de profielen van de huidige bestuurders.
Je gegevens en informatie worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

Interesse en enthousiast?

Stuur dan uiterlijk kandidatuur per email t.a.v. de Voorzitter – krista.vandenborre@azv.be met als titel: “Kandidatuur Voorzitter AZV”.

Klik hier om de vacature te downloaden

Publicatiedatum: 22/02/2024

 

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.