Standaardisatie van het boekhoudkundig beheer van medische afdelingen: de sleutel tot een gezond systeem

Artsen Zonder Vakantie (AZV) bereidt in samenwerking met AMCES de ziekenhuizen en gezondheidscentra voor om te voldoen aan de managementvereisten voor 2024. Dit is een vereiste die door Benin wordt opgelegd om ervoor te zorgen dat alle entiteiten dezelfde management- en boekhoudpraktijken hanteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de juiste boekhoudregels en om de kwaliteit van de financiële informatie voor instellingen zonder winstoogmerk te verbeteren. Met dit in gedachten hebben AZV en AMCES hun krachten gebundeld om boekhouders te trainen in het SYCEBNL-boekhoudsysteem (Accounting System for Non-Profit Entities) dat door OHADA in Afrika is aangenomen.

OHADA, een organisatie die het ondernemingsrecht waarborgt

De Organisatie voor de harmonisatie van het ondernemingsrecht in Afrika (OHADA) verenigt 17 Afrikaanse lidstaten.

De missie van OHADA is het harmoniseren van het ondernemingsrecht in Afrika om investeerders en bedrijven in de lidstaten juridische en gerechtelijke zekerheid te bieden, de economische ontwikkeling te stimuleren en een grote geïntegreerde markt te creëren om van Afrika een “ontwikkelingshub” te maken.

Benin is sinds 1995 op deze weg en wordt beschouwd als een voorbeeld in het OHADA-gebied.  Er was echter een juridisch vacuüm op het gebied van boekhoudwetgeving en financiële verslaglegging.

In 2022, tijdens de 53e zitting van de ministers van de Organisatie in Niger, stemden de lidstaten om hun boekhoudsystemen te harmoniseren, met implementatie vanaf 1 januari 2024. Het SYCEBNL-systeem moet dus worden gebruikt voor alle entiteiten, inclusief ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Het SYCEBNL-boekhoudsysteem

De harmonisatie van de boekhoudpraktijken van entiteiten zonder winstoogmerk vereist de invoering van een boekhoudsysteem dat het mogelijk maakt hun activiteiten weer te geven volgens de juiste boekhoudregels. Het SYCEBNL-boekhoudsysteem moet worden toegepast.

Het doel is om financiële overzichten te presenteren die een waarheidsgetrouw beeld geven van de financiële positie, prestaties en veranderingen in de kaspositie van non-profitorganisaties om te voldoen aan de behoeften van alle gebruikers van deze informatie.

Dit systeem biedt daarom consistente, transparante informatie en zal ongetwijfeld het gezonde beheer van medische entiteiten vergemakkelijken

Training om medische afdelingen voor te bereiden

AZV heeft samen met AMCES een training georganiseerd om accountants in ziekenhuizen en gezondheidscentra in staat te stellen om vanaf 1 januari 2024 aan de eisen te voldoen.

Deze training is daarom een cruciale stap in de voorbereiding van de deelnemers op de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem SYCEBNL.

Tussen theorie en praktijk was het de bedoeling om :

  • Het conceptuele raamwerk te beheersen om het effectiever te kunnen toepassen.
  • De structuur, inhoud en werking van de boekhouding van het toepasselijke boekhoudsysteem voor non-profit entiteiten te managen.
  • Zorgen voor de overgang naar SYCEBNL op 01.01.2024
  • Financiële overzichten te produceren die voldoen aan de nieuwe SYCEBNL regelgeving.

Door middel van een methodologische aanpak gericht op het oplossen van praktijkgevallen konden de deelnemers zich vertrouwd maken met het SYCEBNL-systeem en de toepassing van de hervorming bespreken met de trainer.

Aanwezigheidscertificaat

Deze training was essentieel voor een succesvolle implementatie van de nieuwe boekhoudnormen en voor een transparant en efficiënt beheer van non-profitorganisaties. Aan het einde van de sessie werd een certificaat van deelname uitgereikt om de verworven vaardigheden aan te tonen.

De deelnemers zijn dus klaar om de nieuwe regels voor boekhoudkundig beheer toe te passen en zo bij te dragen aan een gezond systeem.

Een vorming gezamenlijk georganiseerd door Artsen Zonder Vakantie en AMCES

#TogetherWeCare4Healthcare

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.