Palliatieve zorgen Kalembe Lembe

Kalemble Lembe is het pediatrische ziekenhuis dat heel Kinshasa en de omliggende provincies bedient. Er werken 29 dokters en 107 verplegers. Omdat dit het referentieziekenhuis is, komen hier veel kinderen met zeer zware problematieken die nergens anders terecht kunnen. Bv: bloedcelziekte, hartafwijkingen, HIV, kanker etc. Tijdens onze laatste zending in Kalembe Lembe was er een […]

Kalemble Lembe is het pediatrische ziekenhuis dat heel Kinshasa en de omliggende provincies bedient. Er werken 29 dokters en 107 verplegers. Omdat dit het referentieziekenhuis is, komen hier veel kinderen met zeer zware problematieken die nergens anders terecht kunnen. Bv: bloedcelziekte, hartafwijkingen, HIV, kanker etc.

Tijdens onze laatste zending in Kalembe Lembe was er een patiëntje met een ongeneeslijke aandoening. De ouders van de jongen waren ten einde raad en wilden alles doen om hun zoontje te genezen. Maar, hoewel we al veel vorderingen hebben gemaakt in het ziekenhuis, moeten we soms toch vaststellen dat de geneeskunde zijn grenzen kent. Zowel de familie van het kindje als het personeel leden hier erg onder. Het kindje en de ouders hadden een palliatieve omkadering nodig om de ziekte te helpen aanvaarden en het lijden te verzachten. Het personeel was hier echter niet toe opgeleid. Toen we dit vaststelden, zagen we de noodzaak om een programma rond palliatieve zorgen op te starten.
We hebben hiervoor een andere organisatie, Pallia Familli, gecontacteerd, die al vele jaren ervaring heeft op dit domein. Samen hebben we een pilootproject opgezet in Kalembe Lembe. We hebben het personeel reeds gesensibiliseerd rond het thema en we hebben een nationale vorming gefinancierd om hun capaciteit met betrekking tot verschillende thema’s op het gebied van palliatieve zorg te versterken.

De feedback van het gezondheidsteam over de eerste bewustmakingsactiviteiten was zeer positief. De nood was duidelijk aanwezig, en het personeel leed omdat het de patiënten niet goed kon begeleiden en ontlasten, en de patiënten zelf leden onder een begeleiding die niet op hun situatie was afgestemd.
Door bewustmaking vonden zij enkele antwoorden op hun zorgen.
Bijv.: Moet ik als gezondheidswerker broers en zussen begeleiden? Wat zijn onze eigen grenzen? enz

Nu willen we ook begeleiding binnen het ziekenhuis mogelijk maken. Omdat deze dienst nog helemaal niet bestond in het ziekenhuis, wordt er een intensieve begeleiding van het verzorgend personeel voorzien. Een mobiele multidisciplinaire equipe begeleidt het personeel 3 keer per week tot het einde van het jaar. Dit multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundige(n), een kinesitherapeut, een muziektherapeut en zelfs een spiritueel begeleider.

Het project beoogt de vaardigheden van de gezondheidswerkers in het HGR Kalembe Lembe duurzaam te verbeteren in de behandeling van pediatrische patiënten met chronische aandoeningen in de palliatieve fase. Zo hebben patiënten met pijnlijke en levensbedreigende aandoeningen baat bij een holistische behandeling en optimale pijnbeheersing. Het beoogt ook de uitwisseling van praktijken en deskundigheid te bevorderen met het oog op de integratie en toegankelijkheid van palliatieve zorg in andere zorgstructuren.

Concreet wordt het volgende onderricht:
– Theorie: concepten en definities van palliatieve zorg, het belang van multidisciplinariteit, de beheersing van globaal lijden en lichamelijke pijn.
– Praktisch: hoe de zieke patiënt en zijn familie/vrienden begeleiden. Hoe om te gaan met pijn, spirituele referenties, alternatieve zorg (kunst therapie, muziek therapie)

De uiteindelijke doelstelling is het ontwikkelen van de integratie van palliatieve zorg voor kinderen in de gezondheidszorg en de dienstverlening aan kwetsbare bevolkingsgroepen in het ziekenhuis van Kalembe Lembe.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.