“Op 13 jaar tijd zag ik ongelofelijke verbeteringen”

41 is het aantal zendingen dat Bernadette Sterpin al maakte sinds haar start als vrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie. In de ziekenhuizen waar zij regelmatig op zending ging, stelde zij ondertussen een enorme positieve vooruitgang vast. 13 jaar inzet voor Artsen Zonder Vakantie Bernadette is verpleegster en werkt als vrijwilliger sinds 2006. Het is dankzij […]

41 is het aantal zendingen dat Bernadette Sterpin al maakte sinds haar start als vrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie. In de ziekenhuizen waar zij regelmatig op zending ging, stelde zij ondertussen een enorme positieve vooruitgang vast.

13 jaar inzet voor Artsen Zonder Vakantie

Bernadette is verpleegster en werkt als vrijwilliger sinds 2006. Het is dankzij haar gynaecoloog dat ze onze organisatie leerde kennen. “Tijdens mijn carrière in België werkte ik in gezondheidscentra en in de operatiezaal van ziekenhuizen. Tijdens de zendingen bestaat mijn taak er hoofdzakelijk in om verpleegkundigen in de operatiezaal te ondersteunen”, licht Bernadette toe.

Artsen Zonder Vakantie kiest ervoor om zo vaak mogelijk hetzelfde team naar een bepaald ziekenhuis te sturen. “Als je meerdere malen naar dezelfde plaats gaat, is het mogelijk om de zaken goed op te volgen en de ontwikkelingen te zien. Bij elke zending worden wij efficiënter. Wij kennen immers het personeel maar ook de werking van de diensten, de gebruiken, de context, enzovoort. Dit maakt samenwerken een stuk makkelijker en bij aankomst kunnen we meteen aan de slag!”

Het fantastische voorbeeld van het ljenda ziekenhuis in Burundi

In de loop van dertien jaar zag Bernadette heel wat verbeteringen in de partnerziekenhuizen. Het Ijenda ziekenhuis in Burundi is het meest treffende voorbeeld van een vruchtbare samenwerking. Dit ziekenhuis is vandaag zelfs perfect in staat om volledig zelfstandig kwaliteitszorgen aan de bevolking te bieden. “Zeven keer ben ik er geweest. Telkens constateerden wij dat de verbeteringen die wij samen hadden aangebracht bij een vorige zending, perfect geïntegreerd waren. Op die manier is er telkens nieuwe vooruitgang geboekt. Emmanuel, de verpleger die ik vroeger bijstond in het OK is intussen een expert die op zijn beurt zorgt voor de opleiding van collega’s in andere ziekenhuizen van de regio.”

Voortdurende verbeteringen

Maar ook in andere ziekenhuizen zijn de verbeteringen voelbaar. In Monvu in DR Congo bijvoorbeeld, zal het binnenkort, dank zij de regelmatige ondersteuning van Artsen Zonder Vakantie in de operatiezaal niet langer nodig zijn om bij te springen. Het personeel is namelijk perfect in staat om de patiënten tijdens een operatie alleen bij te staan. Volgens Bernadette zijn sterilisatie- en organisatie van de instrumenten, de voorbereiding van een patiënt die een operatie zal ondergaan, de chirurgische handelingen en de postoperatieve zorgen allemaal zaken die het personeel ondertussen perfect onder de knie heeft.

Van zending tot zending

“Ik herinner me nog heel goed mijn eerste zending. De schok bij aankomst was enorm. Het contrast met onze structuren voelde overweldigend en ik wou meteen van alles veranderen. Het wordt natuurlijk heel snel duidelijk dat dit niet haalbaar is… Trouwens, het is ook niet nodig om – gezien de context – alles te willen of te moeten aanpassen. Ondertussen probeer ik eerst met de partner uit te zoeken waarom hij de dingen op een bepaalde manier doet, voordat ik veranderingen zal voorstellen.”

“Op zending gaan met Artsen Zonder Vakantie geeft mij enorm veel persoonlijke en professionele voldoening”.

Het contact met de partners en hun patiënten is vaak overrompelend. Zij zijn buitengewoon dankbaar voor het werk dat wij samen met hen verrichten en hebben zelf een ijzersterke wil. Hoe vaker ik op zending ga, hoe groter de voldoening. Ik kijk al uit naar de volgende zending!”

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.