Ontmoeting met Mazaïka, vroedvrouw in Houndé, Burkina Faso

Sinds 8 jaar is Mazaïka Toé vroedvrouw in het Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) in Houndé. Kortgeleden kwam een delegatie van Artsen Zonder Vakantie er op bezoek om een Capaciteitsversterkend Traject mee op poten te zetten. Zo’n traject, dat steeds in nauw partnerschap ontwikkeld wordt, is een verbeterplan op een termijn van 3 tot […]

Sinds 8 jaar is Mazaïka Toé vroedvrouw in het Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) in Houndé. Kortgeleden kwam een delegatie van Artsen Zonder Vakantie er op bezoek om een Capaciteitsversterkend Traject mee op poten te zetten. Zo’n traject, dat steeds in nauw partnerschap ontwikkeld wordt, is een verbeterplan op een termijn van 3 tot 5 jaar, met duidelijke doelstellingen, te realiseren in nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en Artsen Zonder Vakantie.

Gedurende drie dagen hadden de mensen van Artsen Zonder Vakantie meetings met de diverse actoren in het CMA van Houndé, zoals de diensthoofden van de materniteit, het operatiekwartier, de pediatrische afdeling, de afdeling radiologie en de apotheek. Na een analyse van de sterktes en zwaktes in het hospitaal, identificeerde het CMA twee diensten waar competentieversterking van de medewerkers aangewezen was en waarbij Artsen Zonder Vakantie een meerwaarde zou hunnen bieden. Het gaat om de materniteit en om de dienst chirurgie.

De beste zorg bieden aan moeders en kinderen

De kraamafdeling, waar Mazïaka werkzaam is, werd om meerdere redenen als prioriteit aangeduid. “Eerst en vooral is het moedersterftecijfer er te hoog. In 2018 alleen al betreurden we 8 overlijdens. Sommige daarvan hadden wellicht kunnen vermeden worden door betere vorming en competentieverwerving bij het gezondheidspersoneel. Ook het medische instrumentarium voldoet niet meer of ontbreekt. Zo is er geen reanimatiemateriaal voor moeders of kinderen met kritische ademhalingsproblemen. Dus sterven ook kinderen onnodig.”

Samen nadenken over de evolutie van de dienst

Mazaïka en haar collega’s op de kraamafdeling staken meermaals de koppen bij elkaar om de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie vorm te geven. “Ik heb persoonlijk bijzonder veel opgestoken van die gezamenlijke oefening. We hebben als materniteitsteam de vinger kunnen leggen op belangrijke problemen in de dienst. We hebben sommige problemen geïdentificeerd die we zelf konden oplossen, zonder tussenkomst van buitenaf, en andere waarvoor hulp van buitenaf echt wel aangewezen was. Ook heel belangrijk: door samen na te denken kon ieder voor zichzelf bepalen welk engagement hij of zij persoonlijk kan aangaan in het proces.”

Het Capaciteitsversterkend Traject beoogt meerdere verbeteringen in de schoot van de dienst materniteit. “Op een termijn van drie jaar willen we het hygiënebeleid versterken, net zoals de vaardigheden van de medewerkers, en ook de technische uitrusting van de kraamafdeling.”

Vroedvrouw, de gedroomde job van Mazaïka

“Van toen ik een kleine meid was, was vroedvrouw worden mijn vurige droom. Telkens wanneer ik in het ziekenhuis kom, schep ik er plezier in de medewerkers zorg te zien dragen voor de patiënten. Mensen verzorgen, zorgen voor mensen in hun grote nood, hen echt helpen, dat maakt me intens blij en fier.”

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.