Ons kantoor in Bujumbura breidt uit

Het kantoor van Artsen Zonder Vakantie in Burundi is dit jaar aanzienlijk gegroeid, mede dankzij de financiering van de Europese Unie. Samen met Memisa, Louvain Coopération en Enabel maken we deel uit van een consortium (gecoördineerd door Memisa) voor de realisatie van een groot project in Burundi, gefinancierd door de Europese Unie. Dit houdt in […]

Het kantoor van Artsen Zonder Vakantie in Burundi is dit jaar aanzienlijk gegroeid, mede dankzij de financiering van de Europese Unie.

Samen met Memisa, Louvain Coopération en Enabel maken we deel uit van een consortium (gecoördineerd door Memisa) voor de realisatie van een groot project in Burundi, gefinancierd door de Europese Unie. Dit houdt in dat we samen de universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten – inclusief seksuele en reproductieve gezondheid – helpen verbeteren en tegemoetkomen aan de specifieke gezondheidsbehoeften van bevolkingsgroepen in crisis. Met dit project werken we in drie Burundese provincies (Karuzi, Muyinga en Bubanza). Daarnaast wil het consortium ook bijdragen aan de nationale strategie voor de integratie van mentale gezondheidszorg in het gezondheidssysteem. Het project ging midden 2019 van start en zal drie jaar lopen.

De rol van Artsen Zonder Vakantie?
Binnen dit consortium concentreert Artsen Zonder Vakantie zich op de versterking van het aanbod in de districtsziekenhuizen.

Hiervoor ondersteunt Artsen Zonder Vakantie de ziekenhuizen met volgende activiteiten:

Uitrusting en renovatie
Levering van medicijnen en verbruiksartikelen
Capaciteitsversterking op het vlak van algemene chirurgie en neonatale en verloskundige urgenties
Versterking van het referentie- en tegenreferentiesysteem
Capaciteitsversterking op het vlak van spoedgevallen
De aankoop van ambulances en urgentiekits
Capaciteitsversterking op het vlak van preventief onderhoud van biomedische apparatuur
Daarnaast versterkt Artsen Zonder Vakantie ook de neuro-psychiatrische centra in hun rol van supervisie naar de andere actoren uit het gezondheidssysteem (gezondheidscentra en districtsziekenhuizen).

Hierdoor breidt ons lokaal team uit!

Ons team in Bujumbura

Dr. Kash Karubara (sinds 2014 medisch adviseur van Artsen Zonder Vakantie voor de regio) staat aan het hoofd van het regionaal bureau in Bujumbura. Het regionaal bureau is verantwoordelijk voor onze vertegenwoordiging in de regio en voor de opvolging van onze activiteiten in Burundi, Oost-Congo en Rwanda.

Dr. Yves Maniragaba werd ondertussen aangesteld als ‘technisch assistent gezondheid’ voor Burundi, Samson Maniradukunda als administratief en financieel verantwoordelijke en Yves Nama als ‘technisch assistent biomedisch onderhoud’. Emery Franck Barahinduka blijft onze logistieke medewerker. Eind september werd ook Dr. Romain Mukupi aangesteld als ‘technisch assistent gezondheid’ voor de regio Oost-Congo en Rwanda. Hij is gevestigd in Bukavu.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.