Nieuwe overdekte doorgang bij CMA van DÔ in Burkina Faso

Bobo-Dioulasso is de tweede grootste stad van Burkina Faso, met bijna een miljoen inwoners. Hier bevindt zich het CMA van Dô, een medisch centrum met een chirurgische eenheid. In dit ziekenhuis brengen artsen baby’s ter wereld, voeren ze spoedoperaties uit en behandelen ze tropische infectieziekten zoals malaria. Het medisch centrum vervult aldus een vitale rol […]

Bobo-Dioulasso is de tweede grootste stad van Burkina Faso, met bijna een miljoen inwoners. Hier bevindt zich het CMA van Dô, een medisch centrum met een chirurgische eenheid.
In dit ziekenhuis brengen artsen baby’s ter wereld, voeren ze spoedoperaties uit en behandelen ze tropische infectieziekten zoals malaria. Het medisch centrum vervult aldus een vitale rol in de regio.
Artsen Zonder Vakantie ging in 2011 een partnerschap aan met het centrum met twee interventiedomeinen op vlak van capaciteitsopbouw en vaardigheden: preventief onderhoud van apparatuur en de opname van medisch-chirurgische noodgevallen.

Een ingewikkelde situatie op het terrein, die het verlenen van kwaliteitszorg belemmerde

Er was geen patiëntvriendelijke verbinding tussen de eerste hulp en de rest van het ziekenhuis.
Dit betekende dat ernstig zieke patiënten, nadat zij op de spoeddienst waren gestabiliseerd, op een brancard weer naar buiten werden gebracht. Wanneer zij naar een ander deel van het ziekenhuis werden vervoerd, werden zij noodgedwongen blootgesteld aan zand en stof, hete zon of hevige regen. Bovendien, de medische staf verspilde zo ook kostbare tijd!
Anderzijds kon de spoedafdeling chirurgische noodgevallen niet langer aan. Als gevolg daarvan werden bijvoorbeeld patiënten met diepe snijwonden of schedelbreuken rechtstreeks naar de operatiekamer gebracht. Ze kwamen binnen met hun vuile kleren en schoenen in wat een steriele omgeving zou moeten zijn. Tijd en hygiëne zijn evenwel primordiaal voor het verlenen van efficiënte zorg.

De oplossing: bouw een nieuwe loopbrug en optimaliseer de spoedafdeling

Met de bijdrage van onze gulle donateurs heeft Artsen Zonder Vakantie in een kritieke behoefte kunnen voorzien door een nieuwe overdekte doorgang te bouwen om de spoedafdeling sneller met de andere afdelingen in het ziekenhuis te verbinden. Dit bespaart kostbare tijd en kan het leven van ernstig zieke patiënten redden. Naast het comfort voor patiënten en personeel wordt ook de hygiëne verbeterd. De doorgang speelt inderdaad een rol bij de preventie van omgevingsinfecties. Het schoonmaken verloopt eenvoudiger en er kan een echt hygiënecircuit worden opgezet. Concluderend kan worden gesteld dat deze werken hebben geleid tot een grotere efficiëntie in alle afdelingen.

Wilt u bijdragen aan de groei van ziekenhuizen? Aarzel niet om een donatie te doen op ons fondsenwervingsplatform.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.