Kinshasa, opereren van kropgezwellen

  Na enkele jaren was de tumor gigantisch groot geworden. Colette was zo wanhopig dat ze uiteindelijk toch naar het ziekenhuis Saint-Joseph in Kinshasa ging. De diagnose: Colette lijdt aan een kropgezwel. Deze pathologie komt vaak voor in Centraal-Afrika. In deze streken bevat het voedsel namelijk te weinig jodium. Dit oligo-element is nochtans noodzakelijk voor […]

 

Na enkele jaren was de tumor gigantisch groot geworden. Colette was zo wanhopig dat ze
uiteindelijk toch naar het ziekenhuis Saint-Joseph in Kinshasa ging. De diagnose: Colette lijdt
aan een kropgezwel.

Deze pathologie komt vaak voor in Centraal-Afrika. In deze streken bevat het voedsel namelijk
te weinig jodium. Dit oligo-element is nochtans noodzakelijk voor een goede werking van de
schildklier. Door dit jodiumtekort neemt de schildklier toe in volume: dat is een kropgezwel.
In het begin heeft de patiënt niet veel last van symptomen. Maar naarmate het gezwel groter
wordt, kan dit ernstige complicaties met zich meebrengen. De zwelling kan onder meer hinderen
bij het slikken. De patiënt kan dan moeilijk of zelfs niet meer normaal eten en drinken. Bovendien
kan de tumor op de luchtwegen drukken en bijgevolg ademhalingsproblemen veroorzaken.
Een kropgezwel brengt de gezondheid van de patiënten dus echt in gevaar!

Naast de fysieke complicaties is ook de sociale uitsluiting een pijnlijk gevolg van een kropgezwel.
Volgens het Congolese volksgeloof zijn er bij deze ziekte namelijk kwade geesten in het spel.
Slechts enkele mensen boden Colette steun.

Een kropgezwel moet chirurgisch worden behandeld. Artsen Zonder Vakantie helpt het ziekenhuis Saint-Joseph met de behandeling van neus-keel-ooraandoeningen. Het medische personeel
kent de basistechniek om ‘gewone’ kropgezwellen te opereren. Maar net als Colette zijn er heel
wat patiënten die pas laat naar het ziekenhuis komen, wanneer de tumor al zeer groot is.
In dat stadium is de operatie complexer en is het risico op complicaties groter. Onvoldoende beheersing van de chirurgische techniek kan ernstige gevolgen hebben.
Gelukkig was er net een team van Artsen Zonder Vakantie ter plaatse toen Colette moest worden geopereerd. Zij hebben hun Afrikaanse collega’s tijdens de operatie bijgestaan.
Colette kon gezond en wel terug naar huis. Het geval van Colette is allesbehalve een uitzondering!
In het ziekenhuis Saint-Joseph in Kinshasa melden zich heel wat patiënten met een gigantisch
kropgezwel. Een grondige opleiding is dus nodig, zodat de artsen dergelijke gevallen zelf
kunnen behandelen. Daarom gaat een team vrijwilligers (een chirurg en een verpleegkundige
operatiekwartier) in april twee weken ter plaatse. Ze zullen er twee chirurgen een intensieve
opleiding geven over de behandeling van kropgezwellen tijdens en na de operatie.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.