Expert-vrijwilligers werken mee aan digitalisering van vormingsmodules

Jenga Maarifa 2 is een train the trainer-programma waarin ziekenhuistechnici opgeleid worden, die op hun beurt hun collega’s zullen opleiden. Dit netwerk van ziekenhuistechnici in DR Congo is een belangrijke schakel in de gezondheidszorg. Zonder goed functionerende apparatuur is kwaliteitszorg immers onmogelijk. Doel en opzet van het project Jenga Maarifa 2 Het Jenga Maarifa 2-project […]

Jenga Maarifa 2 is een train the trainer-programma waarin ziekenhuistechnici opgeleid worden, die op hun beurt hun collega’s zullen opleiden.
Dit netwerk van ziekenhuistechnici in DR Congo is een belangrijke schakel in de gezondheidszorg. Zonder goed functionerende apparatuur is kwaliteitszorg immers onmogelijk.

Doel en opzet van het project Jenga Maarifa 2

Het Jenga Maarifa 2-project versterkt de vaardigheden in vijf ziekenhuizen:
– het provinciaal ziekenhuis van Goma
– het algemeen ziekenhuis van Rutshuru in Noord-Kivu
– het Panzi-ziekenhuis
– het Dr. Rau-ziekenhuis in Ciriri
– het Nyantende-ziekenhuis in Zuid-Kivu

Het project is een samenwerking van Artsen Zonder Vakantie met de Franse NGO HUMATEM en de Belgische NGO ULB-Coopération met als doel:
– Bewustmaking van ziekenhuizen over het belang van goed beheer en onderhoud van medische apparatuur
– Versterken van de capaciteiten van zorgpersoneel
– Versterken van de capaciteiten van technisch personeel
– Gerichte levering van medische apparatuur, accessoires en reserveonderdelen

Cathy: “De financiële steun van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons de kans gegeven om de acties die wij reeds opstartten in 2016 met het project Jenga Maarifa 2, verder te zetten en uit te breiden. Sinds 2016 werken wij, samen met Artsen Zonder Vakantie, aan capaciteitsopbouw rond het beheer van medische uitrusting in Zuid-Kivu. Nu kunnen we deze acties ook uitbreiden naar Noord-Kivu in samenwerking met ULB-Cooperation.”

Cathy Blanc-Gonnet, Directeur-Coördinator van HUMATEM:

Verschillende plaatselijke belanghebbenden zijn zeer opgetogen over dit project, waardoor een antwoord kon geboden worden op vragen die op hen afkwamen tijdens de Covid-19-crisis. Naast de epidemiebestrijding, maakt dit project het mogelijk om de capaciteiten van de nood- en reanimatiediensten van de partnerziekenhuizen te verbeteren.

 

Tutorials op Youtube

Binnenkort zal de opleiding van trainers niet enkel in real life plaatsvinden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan heel wat tutorials, die eind november 2022 zullen verschijnen op een Youtube-pagina. Het Jenga Maarifa 2-project slaat hiermee ook de digitale weg in zodat vaardigheden op steeds meer manieren verder versterkt kunnen worden.
Deze tutorials ondersteunen de opleiding. De onderhouds- en preventieprotocollen van medische apparaten komen erin aan bod. Zo wordt stap voor stap uitgelegd hoe een slijmafzuiger, zuurstofconcentrator, spuitpomp, automatische bloeddrukmeter en pulsoximeter onderhouden dient te worden.

Dr Alain Bokoko, onze expert-vrijwilliger anesthesist, heeft mee protocollen opgesteld die werden aangepast aan de uitrusting en de realiteit van het terrein. Hij woonde de opnames van de tutorials in Bukavu bij om ervoor te zorgen dat de procedures correct werden gevolgd. Technici van de referentieziekenhuizen zijn de steracteurs van de video’s.

Alain: “Tutorials bieden een mooie kans om kennis te bestendigen.
Zoals de inspirerende schrijver Jackson Brown Jr. zei: “Iedereen die je ontmoet weet iets wat jij niet weet; leer van hen”.”

Dr Alain Bokoko, expert-vrijwilliger & anesthesist:

De mogelijkheid om door te geven, te delen en te ontvangen, zijn de redenen waarom ik maar al te graag betrokken was/ben bij dit Jenga Maarifa 2 project.

Via de Youtubepagina die binnenkort online komt, zullen opleiders en medische biotechnici op elk moment van de dag nuttige info kunnen raadplegen op hun smartphone.
Zo wordt de duurzaamheid van de Jenga Maarifa 2-opleidingen bestendigd.

_____________

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van:
– Franse ontwikkelingssamenwerking
– Europese Unie
– Belgische ontwikkelingssamenwerking
– Regionale Raad Auvergne-Rhône-Alpes
– Departementale Raad van de Haute Savoie

#TogetherWeCare4HealthCare

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.