Installatie van zonnepanelen bij Hôpital Général de Panzi

Elektriciteit is een noodzakelijke voorwaarde om als ziekenhuis autonoom te kunnen werken, en om de bevolking kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen bieden. Samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant krijgt een vervolg De Provincie Vlaams-Brabant en Artsen Zonder Vakantie werkten al eerder samen rond het succesvolle opleidingsproject “Jenga Maarifa”, Swahili voor “kennis opbouwen”. Een praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhoudstechnici van […]

Elektriciteit is een noodzakelijke voorwaarde om als ziekenhuis autonoom te kunnen werken, en om de bevolking kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen bieden.

Samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant krijgt een vervolg

De Provincie Vlaams-Brabant en Artsen Zonder Vakantie werkten al eerder samen rond het succesvolle opleidingsproject “Jenga Maarifa”, Swahili voor “kennis opbouwen”. Een praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhoudstechnici van ziekenhuizen in de regio Bukavu in Oost-Congo.

Een deel van de ziekenhuistechnici die daar werden gevormd zorgen nu mee voor de installatie van de zonnepanelen:

‘Aan de installatie van de zonnepanelen wordt sowieso een opleiding voor technici gekoppeld’, vertelt expert Rik Vereecken. ‘We werken in verschillende fases. Een tweetal weken geleden is het nodige materiaal voor de installatie van de zonnepanelen gearriveerd. We kopen zoveel mogelijk materiaal ter plaatste aan, maar voor bepaalde onderdelen kunnen we niet anders dan die te verschepen. Vanaf het begin van het droog seizoen, in mei, starten we met de installatie. We gaan hiervoor samen met lokale techniekers aan de slag. De installatie is dus tegelijkertijd een opleidingsmoment waarbij we twee groepen betrekken: enerzijds nieuwe student-techniekers die nog praktijkkennis moeten opdoen, anderzijds geven we oud-studenten van Jenga Maarifa de kans om wat ze geleerd hebben verder toe te passen en te perfectioneren.’

Train the trainer

‘Het mooie is dat ik niet degene ben die alleen zal instaan voor de installatie en de daaraan gekoppelde opleiding’, zegt Rik. ‘Ik word daarvoor bijgestaan door perfect opgeleide techniekers die dankzij hun Jenga Maarifa-opleiding hun kennis en kunde kunnen doorgeven aan minder ervaren of student-techniekers. Train the trainer is het typevoorbeeld van internationale solidariteit die werkt: in samenwerking een opleidingsproject opstarten en zien dat de kennis verder wordt doorgegeven waardoor onze rol miniem wordt.’

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.