Ik ken de lokale pathologiën – Marie-Louise, Anesthesist

Kennis uitwisselen “Ik ben anesthesist en reanimator in een kliniek in Burundi. Sinds 2011 maak ik als lokaal expert deel uit van de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie. Ik begeleid de anesthesisten en het verplegend personeel van onze partnerziekenhuizen rond veiligheid bij anesthesie, de toepassing van bepaalde anesthesietechnieken, reanimatie van de patiënt (ook in de […]

Kennis uitwisselen

“Ik ben anesthesist en reanimator in een kliniek in Burundi. Sinds 2011 maak ik als lokaal expert deel uit van de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie. Ik begeleid de anesthesisten en het verplegend personeel van onze partnerziekenhuizen rond veiligheid bij anesthesie, de toepassing van bepaalde anesthesietechnieken, reanimatie van de patiënt (ook in de neonatologie), controle en beheer van complicaties tijdens en na de ingreep, beheer en inrichting van de ontwaakzaal, hygiëne in het operatiekwartier, enzovoort.”

Zendingen en supervisies

“Vorig jaar werkte ik mee aan twee projecten rond gynaecologie en verloskunde in de ziekenhuizen van Muramvya en Buhiga (Burundi). De gemengde zendingen (uitgevoerd door een team van Belgische vrijwilligers en Afrikaanse experten, nvdr) bieden ruimte voor een zeer interessante uitwisseling van ervaring. Als Burundese deskundige ken ik de gezondheidssituatie van het land, wat de behoefte analyse en de communicatie met lokale collega’s en patiënten vergemakkelijkt. Ik ben ook meer vertrouwd met bepaalde pathologieën die in het land voorkomen. Ik blijf bovendien makkelijk beschikbaar voor partners naast de terreinbezoeken (of andere ondersteunende activiteiten). Zij kunnen mij bijvoorbeeld om advies vragen over een complexe casus of de overdracht van een patiënt.
Onlangs volgde ik een opleiding van Artsen Zonder Vakantie om onze partners “vormende supervisie ” te kunnen bieden. Meerdere keren per jaar bezoek ik, buiten de opdrachten om, enkele van onze ziekenhuispartners om samen met hen gedurende enkele dagen de problemen te identificeren die zich voordoen bij de anesthesie en reanimatie en om samen duurzame oplossingen te vinden.”

Betere zorg, minder complicaties

« Ik zag aanzienlijke verbeteringen in de partnerziekenhuizen die ik bezocht, zoals het ziekenhuis in Buhiga. De collega’s passen nu steeds autonomer een aantal anesthesietechnieken toe die Artsen Zonder Vakantie onderwees. De hygiëne in het operatiekwartier en in de postoperatieve zorg zijn verbeterd. Dat is geweldig om te zien! Veel ziekenhuizen kopen nu lokaal geneesmiddelen en verbruiksgoederen van goede kwaliteit aan. Ook dit is een grote stap voorwaarts om zo op lange termijn meer autonoom te worden. Ook de ziekenhuisapparatuur is verbeterd, wat een optimalere patiëntenzorg mogelijk maakt! »

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.