Houndé CMA: chirurgische noodgevallen tijdens AZV-training

In de Houndé CMA in Burkina Faso worden alle soorten noodgevallen geregistreerd, van verloskundige noodgevallen tot allerlei traumatische urgenties.
Het medische team, dat was opgeleid in essentiële chirurgie, beschikte niet over de nodige vaardigheden om bepaalde operaties uit te voeren. Er was geen arts opgeleid in essentiële chirurgie. Bovendien beschikte het paramedische team niet over de vaardigheden die nodig zijn om op noodsituaties te reageren. Zonder goede training is er geen goede vaardigheid en geen goede praktijk.
Tegen deze achtergrond hebben Artsen Zonder Vakantie (AZV) en hun expert-vrijwilligers een chirurgische training gegeven, die essentieel was voor het versterken van de vaardigheden van het medische team.

Essentiële chirurgie is van vitaal belang in het district

De veiligheidssituatie in Burkina Faso en de nabijheid van de Houndé CMA tot de rijksweg N1 hebben geleid tot een aantal ernstige verwondingen die chirurgische behandeling vereisen. Daarbij komen nog de vele sociale spanningen tussen het conventionele mijnbouwbedrijf en de artisanale gouddelvers, verwondingen veroorzaakt door messen of vuurwapens… maar ook gewoon de eenvoudige ongelukken van het dagelijkse leven.

Al deze soorten noodsituaties worden geregistreerd, van verloskundige noodsituaties tot traumatische urgenties van allerlei aard. Maar deze noodgevallen moeten worden aangepakt, ook wanneer het medische team niet over alle nodige vaardigheden beschikt.

Zonder twijfel was er nood in de CMA Houndé om de vaardigheden op het gebied van essentiële chirurgie te verbeteren.

32 Chirurgische dienst in opleiding tot AZV

Een team van 3 AZV-expert-vrijwilligers uit Burkina Faso, bestaande uit Dr. Josué Savadogo, gynaecoloog-obstetricus, Dr. Aurèle Caruso Agossou Coovi, algemeen chirurg en Dr. Isai Bado, anesthesist-reanimator, leidde de training van 32 chirurgische medewerkers.

De deelnemers – huisartsen, anesthesisten voor chirurgie en intensive care, verloskundigen en gynaecologen en verpleegkundigen – kregen praktische training om hun vaardigheden op peil te houden en om te gaan met de massale toestroom van gewonden.

De belangrijkste doelstellingen waren specifiek:

  • De werkomgeving organiseren
  • De vaardigheden van OK-personeel verbeteren in de praktische aanpak van traumatische noodsituaties (trimmen, pleisters maken, dislocaties verminderen, omgaan met hoofdletsels, ruggengraatletsels, letsels veroorzaakt door messen en/of vuurwapens, het omgaan met massale toestroom van gewonden).
  • Het verbeteren van de vaardigheden van operatiekamerpersoneel in de praktische behandeling van obstetrische noodgevallen (keizersnede, hysterectomie met hemostase, EP, hemorragische scheuren van de baarmoederhals en -vagina in de peripartumperiode) en borstabcessen.

Chirurgische noodgevallen tijdens de training

De on-the-job training kwam precies op tijd, want tijdens de cursus vonden er twee veiligheidsincidenten plaats waarbij verwondingen werden veroorzaakt door messen en vuurwapens. De aanwezigheid van het AZV-team van expert-vrijwilligers leverde niet alleen een effectieve bijdrage aan de behandeling van de slachtoffers, maar stelde het medische team ook in staat om zich vertrouwd te maken met essentiële chirurgie.

Er waren ook patiënten in gynaecologie en verloskundige noodgevallen. Dit heeft mogelijkheden gecreëerd om te werken aan vaardigheden in verloskundige zorg en chirurgie.

Alle geobserveerde spoedgevallen werden volgens de vereiste normen behandeld. Deze on-the-job training zal het medische team ongetwijfeld in staat stellen om beter om te gaan met de massale toestroom van gewonden en om essentiële operaties uit te voeren met de juiste technieken.

#TogetherWeCare4Healthcare

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.