Het medisch centrum van de Burkinese ngo Keoogo biedt straatkinderen ‘allround’ zorg

Keoogo en Artsen Zonder Vakantie, een goede match Keoogo is een Burkinese ngo die zich hoofdzakelijk bekommert om straatkinderen en jonge alleenstaande moeders in de buitenwijken van Ouagadougou. In 2021 konden Artsen Zonder Vakantie en Keoogo een samenwerking opstarten dankzij de steun van Mechelen Mondiaal. Lassina Zampou, operationeel directeur en medeoprichter van de vereniging, legt […]

Keoogo en Artsen Zonder Vakantie, een goede match

Keoogo is een Burkinese ngo die zich hoofdzakelijk bekommert om straatkinderen en jonge alleenstaande moeders in de buitenwijken van Ouagadougou. In 2021 konden Artsen Zonder Vakantie en Keoogo een samenwerking opstarten dankzij de steun van Mechelen Mondiaal. Lassina Zampou, operationeel directeur en medeoprichter van de vereniging, legt uit hoe Keoogo is ontstaan:

De vaststelling dat er een totaal gebrek was aan medische en psychosociale zorg voor straatkinderen was de belangrijkste reden voor de oprichting van Keoogo in 2004. Het doel van onze vereniging is de leemte aan omkadering van deze kinderen op te vullen.

Keoogo beschikt over een multidisciplinair team van maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, en ook gezondheidswerkers die actief zijn in ons medisch centrum. Per jaar behandelen we meer dan 2.600 patiënten. De diversiteit binnen ons team maakt adequate zorg voor onze doelgroep mogelijk. Het medisch centrum speelt daarbij een essentiële rol. We vinden het dan ook fantastisch om samen met Artsen Zonder Vakantie te kunnen werken aan het versterken van de capaciteiten van het centrum.”

Het vertrouwen van straatkinderen winnen

“Als gespecialiseerd opvoeder en dankzij mijn studies in projectmanagement, ben ik voornamelijk betrokken bij projectontwikkeling en -coördinatie, supervisie van de teams en budgetbeheer. In de 16 jaar dat ik al voor Keoogo werk, heb ik veel ervaring kunnen opdoen in het omgaan met en het beschermen van straatkinderen. Dus begeleid en train ik de teams die op straat en in ons centrum werken. Ik zorg ervoor dat de ondersteuning van straatkinderen en de tools die we daarvoor gebruiken aangepast zijn aan de omstandigheden. De aanpak wordt ook individueel afgestemd op elk kind.  We werken vaak rond het zonder oordeel benaderen van deze kinderen, rond hoe we hun vertrouwen kunnen winnen om zo stap voor stap een vertrouwenspersoon te kunnen worden voor hen.”

Zorg in elke betekenis van het woord

“Kinderen die op straat leven hebben meestal gebroken met hun familie. Het zijn kinderen die traumatische ervaringen hebben doorstaan, en die vaak ook blootgesteld zijn aan geweld en vernedering. Hierdoor heeft hun gevoel van eigenwaarde en hun zelfvertrouwen zware klappen gekregen. We bekijken dus case per case de problemen en de psychosociale- en gezondheidsnoden. Ons doel is in kaart te brengen hoe we hen het best kunnen bijstaan op alle niveaus. Wie gezondheidszorg nodig heeft wordt doorverwezen naar ons medisch centrum. Het medisch centrum staat ook mee in voor een diepgaandere begeleiding van het kind. In het centrum is er namelijk niet alleen oog voor medische zorg. De dokters en verpleegkundigen zijn er eveneens om naar de kinderen te luisteren, met hen te praten en hen aandacht te geven. Zo worden ook zij vertrouwenspersonen aan wie de kinderen verhalen kunnen toevertrouwen die ze misschien niet aan de psychologen of opvoeders willen of durven vertellen.

Het medisch centrum is vooral een plek waar een kind met nood aan zorg of een behandeling wordt verzorgd en gerespecteerd zonder waardeoordeel.

Het medisch centrum biedt dus zorg in alle betekenissen van het woord en is een essentieel onderdeel van onze vereniging.”

Capaciteitsversterking op het vlak van verloskundige en neonatale urgenties

“In kader van het capaciteitsversterkend traject dat samen met Artsen Zonder Vakantie werd uitgewerkt, werd de materniteit uitgerust met nieuwe medische apparatuur zoals een monitor en zuurstofconcentratoren. Bovendien vond in mei een 12-daagse opleiding ‘verloskundige en neonatale urgenties’ plaats met een team van 3 lokale experten waarvan 1 gynaecoloog en 2 vroedvrouwen.

Dankzij deze opleiding kon het personeel van de dienst materniteit de nodigde theoretische en praktische kennis opdoen en leerden zij aan de slag te gaan met de nieuwe medische apparatuur.

In functie van deze opleiding hielden we in de dorpen een informatiecampagne over het medisch centrum. Zo waren zorgbehoevende patiënten op de hoogte, en zo konden de nieuw aangeleerde technieken meteen worden toegepast op concrete cases.”

Stockbeheer in de apotheek

“De apotheek was ook betrokken bij de opleiding. De uitgaande en binnenkomende medicijnen worden nu beter beheerd, waardoor de nieuwe voorraad aan medicatie stabieler blijft. De opleiding heeft dus een directe impact. En de twee nieuw aangeworven medewerkers die alleen ervaring hadden in de verkoop, zijn nu ook betrokken bij het goed beheren van de stock.”

Medische zorg voor elk zwanger meisje

“De ondersteuning met medisch materiaal en de capaciteitsversterking van het personeel op de materniteit stelt ons nu in staat alle zwangere meisjes of vrouwen te verzorgen die in ons medisch centrum aankomen. Wij zijn dus niet meer verplicht hen door te verwijzen naar het referentieziekenhuis Paul VI maar kunnen zelf de zorg bieden die zij nodig hebben, tenzij er complicaties zijn.”

Omgaan met de context van vandaag

“Dankzij de nieuwe medische apparatuur en de opleidingen kunnen we niet alleen de kwaliteit van zorg voor onze patiënten verbeteren en de arbeidsomstandigheden voor ons personeel optimaliseren. Het staat ons ook toe om in te spelen op de context van vandaag: in Burkina Faso zijn er momenteel veel mensen die hun dorpen ontvluchten vanwege onveiligheid en geweld. Ouagadougou is een regio waar en groot deel van deze mensen aankomt. Ze zijn vaak verzwakt of ziek. Dankzij de capaciteitsversterking van ons medisch centrum zijn wij nu ook in staat om deze mensen te verzorgen.”

#TogetherWeCare4HealthCare

Noot van de redactie: Dokters van de Wereld, partnerorganisatie van Artsen Zonder Vakantie op het vlak van sensibilisering in België, is al sinds 2010 een trouwe partner van Keoogo. Zij hebben een video gemaakt waarin de werking van ngo Keoogo mooi in beeld wordt gebracht. Klik hier om de video te bekijken

Foto’s uit Ougadougou: © Olivier Papegnies

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.