Een vruchtbare samenwerking in het Monvu-ziekenhuis

Sinds 2016 ondersteunt Artsen Zonder Vakantie de pediatrische spoeddienst, de dienst algemene chirurgie en het labo van het Monvu-ziekenhuis. We zoomen graag in op deze vruchtbare samenwerking. Het Monvu-ziekenhuis ligt ten zuiden van Idjwi, een eiland in het Kivu-meer (Zuid-Kivu). Dit is het enige referentieziekenhuis van het eiland, wat betekent dat alle omliggende gezondheidsstructuren hun […]

Sinds 2016 ondersteunt Artsen Zonder Vakantie de pediatrische spoeddienst, de dienst algemene chirurgie en het labo van het Monvu-ziekenhuis. We zoomen graag in op deze vruchtbare samenwerking.

Het Monvu-ziekenhuis ligt ten zuiden van Idjwi, een eiland in het Kivu-meer (Zuid-Kivu). Dit is het enige referentieziekenhuis van het eiland, wat betekent dat alle omliggende gezondheidsstructuren hun patiënten naar dit ziekenhuis doorverwijzen. Dit ziekenhuis staat dus in voor de opname van een groot aantal patiënten. “Sinds 2016 werken wij samen met Artsen Zonder Vakantie en daar zijn we zeer blij mee.” zegt dr. Pacifique Chirhalwirwa, medisch directeur van het ziekenhuis. “Onze samenwerking concentreert zich hoofdzakelijk op de pediatrische spoeddienst, de chirurgie, de ziekenhuishygiëne en het labo.” Verder ondersteunt Artsen Zonder Vakantie ons ziekenhuis ook op het vlak van materiaal en techniek (onderhoud van de biomedische apparatuur).

Zichtbare vooruitgang

Voor al deze domeinen bevestigt dr. Pacifique de vooruitgang: “Ons ziekenhuis is nu in staat om, dankzij de steun van Artsen Zonder Vakantie, gevallen te behandelen die vroeger naar Bukavu moesten overgebracht worden. Het ter plaatse kunnen behandelen van deze patiënten verhoogt hun kansen op genezing. Ons ziekenhuis is nu in staat om aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) te respecteren. Zo zijn bijvoorbeeld de protocollen voor de pediatrische spoeddienst, aanbevolen door de WGO, door ons verplegend personeel gekend en worden ze correct toegepast.”

Eén van de best uitgeruste ziekenhuizen van Zuid-Kivu

“Wat de ziekenhuishygiëne betreft hebben we zeker vooruitgang geboekt, net zoals op het vlak van biomedische apparatuur en het onderhoud van deze apparatuur. Ons ziekenhuis behoort momenteel tot de best uitgeruste ziekenhuizen van de provincie, zelfs van het hele land! Onze bevolking geniet nu van kwaliteitsvolle en goedkopere gezondheidszorg. Daarom wil ik Artsen Zonder Vakantie, en alle vrijwilligers die zich voor ons ziekenhuis inzetten, van harte bedanken. Dankzij hen zetten we grote stappen voorwaarts en verlenen we nu goede gezondheidszorg aan onze bevolking.” vertelt dr. Pacifique opgetogen.

De samenwerking 2020-2022

Gezien de doelstellingen van de pediatrische spoeddienst, de algemene chirurgie en het labo bereikt zijn, hebben Artsen Zonder Vakantie en het Monvu-ziekenhuis samen beslist om vanaf 2020, voor een periode van 3 jaar, de aandacht toe te spitsen op onder andere moeder-kindzorg en het onthaal van de spoeddienst.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.