Dr Bob Kitu, nieuwe medisch adviseur in Kinshasa

Dr Bob Kitu maakt sinds kort, als medisch adviseur deel uit van het Artsen Zonder Vakantie team. Vanuit het kantoor in Kinshasa zal hij vooral werken in het centraal en westelijk deel van de Democratische Republiek Congo. In dit artikel vertelt Dr Bob Kitu ons meer over zijn loopbaan, doelstellingen en prioriteiten.

Hoe is je professionele loopbaan verlopen?

Dr Bob Kitu : “Na het behalen van mijn artsendiploma aan de universiteit van Kinshasa, in 1998, begon ik mijn loopbaan als behandelend arts en later als medisch directeur van het ‘Hôpital Général de Référence van Ipamu’. Van 2002 tot 2005 werkte ik als hoofdarts van de gezondheidszone van Ipamu, om dan gedurende de twee volgende jaren dezelfde functie uit te oefenen in de gezondheidszone van Koshibanda. Beiden kregen structurele ondersteuning van Memisa. Het is via die weg dat ik voor het eerst in contact kwam met Artsen Zonder Vakantie. Zij werkten reeds in de ziekenhuizen van Mosango en Djuma, in dezelfde provincie.

Om mijn competenties te vergroten stopte ik tijdelijk met werken om een master te behalen in Volksgezondheid.

In 2009 en 2010 werte ik als project-manager bij ‘Catholic Relief Services’ en begin 2011 was ik kort aan de slag bij Memisa. Vervolgens werkte ik tot 2017 als technisch adviseur voor het project ‘geïntegreerde gezondheidszorg’ van USAID (United States Agency for International Development).

Het doel van dit project was de capaciteiten van de Congolese instellingen en gemeenschappen versterken zodat ze geïntegreerde en kwaliteitsvolle gezondheidszorgen konden aanbieden om op een duurzame manier de gezondheidstoestand van de bevolking te verbeteren.

Binnen dit project concentreerde ik me vooral op de moeder-kind gezondheid. Na een passage als consulent, verantwoordelijk voor de vaccinatie en immunisatie bij de WHO, werkte ik meerdere keren op verplaatsing, met name in Katanga en in de grote Evenaarsprovincie. Van januari 2019 tot december 2020 werkte ik op het Ministerie van Volksgezondheid, als technisch consulent van de Secretaris Generaal. En nu sta ik hier met veel enthousiasme, als adviserend arts bij Artsen Zonder Vakantie!

Wat is de globale doelstelling van je functie als adviserend arts?

Dr Bob Kitu : “Mijn werk bij Artsen Zonder Vakantie is geënt op vier pijlers. Op strategisch vlak zal ik bijdragen aan de concrete omzetting van het beleid en de strategie van Artsen Zonder Vakantie in de regio waar ik actief ben, zodat onze organisatie verder kan groeien in West- en Centraal Congo.

Ik fungeer ook als vertegenwoordiger wat betekent dat ik mee zal zorgen voor de zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van Artsen Zonder Vakantie in mijn werkgebied. Het is mijn taak om een netwerk op te zetten voor uitwisselingen tussen de verschillende actoren die deelnemen aan de missie van Artsen Zonder Vakantie (medewerkers, partnerziekenhuizen, politiek-administratieve autoriteiten, het ministerie van Volksgezondheid en andere NGO’s) om zo ons werk te harmoniseren en onze actie te versterken.

Op het operationele vlak zal ik mij hoofdzakelijk bezighouden met het uitwerken, het uitvoeren, de follow-up en de rapportage van de acties uit het programma van Artsen Zonder Vakantie in de door ons ondersteunde ziekenhuizen.

Tot slot ben ik ook verantwoordelijk voor het goed beheer van ons kantoor in Kinshasa, zowel op het niveau van het personeel (toezicht, aanwerving, omkadering en evaluatie van de collega’s), als op het financiële vlak (opstellen, uitvoeren, follow-up en rapportage van het budget).”

Ik heb een drukke periode voor de boeg en verheug me om op een andere manier te gaan werken. Dit wordt ongetwijfeld een mooie professionele ervaring.

Wat zijn de prioriteiten voor 2021 ?

“Voor dit jaar zijn er twee belangrijke uitdagingen: voor Artsen Zonder Vakantie een interministeriële erkenning bekomen voor DR Congo. Dat wil zeggen de officiële toestemming om volledig autonoom te mogen werken in het hele land. Op die manier kunnen wij onze impact vergroten in deze veranderende context. Ten tweede zal ik mijn schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van het netwerk van partnerziekenhuizen in centraal- en west Congo. Voor een aantal ziekenhuizen zal dit jaar hun TRC (Trajet de Renforcement des Capacités = opleidingsprogramma over een periode van drie jaar) afgerond worden. Daar bovenop zal ik ook meewerken aan het opstellen van het nieuwe meerjarenprogramma 2022-2026 voor de DR Congo. Ik heb dus een drukke periode voor de boeg en verheug me om op een andere manier te gaan werken. Dit wordt ongetwijfeld een mooie professionele ervaring.”

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.