Continue opvolging in onze partnerziekenhuizen

Onze medisch adviseurs Artsen Zonder Vakantie werkt met lokale medisch adviseurs en technisch assistenten die de evolutie in onze partnerziekenhuizen op de voet volgen. Hun goede kennis van het lokale gezondheidssysteem, en het feit dat ze dichtbij wonen, stellen hen in staat om de acties van Artsen Zonder Vakantie te versterken. Zo bezoeken onze medisch […]

Onze medisch adviseurs

Artsen Zonder Vakantie werkt met lokale medisch adviseurs en technisch assistenten die de evolutie in onze partnerziekenhuizen op de voet volgen. Hun goede kennis van het lokale gezondheidssysteem, en het feit dat ze dichtbij wonen, stellen hen in staat om de acties van Artsen Zonder Vakantie te versterken. Zo bezoeken onze medisch adviseurs bijvoorbeeld een partnerziekenhuis om geplande vormingsactiviteiten en zendingen optimaal voor te bereiden. Zij zorgen er dus voor dat onze samenwerking met elk ziekenhuis zo soepel mogelijk verloopt.

Follow-up van specifieke actieplannen

Naast de zendingen organiseert Artsen Zonder Vakantie ook thematische opleidingen voor bepaalde partnerziekenhuizen: deze opleidingen duren enkele dagen en richten zich op een bepaald thema, zoals ziekenhuishygiëne, apotheek, laboratorium, … Verschillende partnerziekenhuizen nemen deel en stellen vervolgens een passend actieplan op voor hun ziekenhuis. De succesvolle uitvoering van dit actieplan wordt vervolgens enkele malen per jaar gemonitord door onze Afrikaanse experten. Tijdens een werkbezoek van enkele dagen observeren deze experten hoe het actieplan wordt toegepast. Ze identificeren ook mogelijke obstakels en zoeken samen met het ziekenhuispersoneel naar oplossingen.

Voorbeelden van monitoring

In DR Congo ging er bijvoorbeeld een Congolese expert naar het ziekenhuis van Walungu om een follow-up rond ziekenhuishygiëne uit te voeren. En in het ziekenhuis van Nyantende nam een expert de activiteiten in het labo onder de loep. In Benin wordt in al onze partnerziekenhuizen een follow-up op het gebied van ziekenhuishygiëne ingepland: elk kwartaal bezoekt een expert het ziekenhuis gedurende vijf dagen.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.