Samenwerking met het medisch centrum van de Burkinese NGO Keoogo

Begeleiding van straatkinderen Keoogo is een Burkinese ngo die zich ontfermt over straatkinderen en jonge alleenstaande moeders in de buitenwijken van Ouagadougou. Ze bieden de straatkinderen en jonge moeders medische en psychologische ondersteuning in hun medisch centrum, en werken aan gezinsvereniging, empowerment en competentieversterking. Daarnaast sensibiliseren ze zowel de straatkinderen, hun entourage als politie en […]

Begeleiding van straatkinderen

Keoogo is een Burkinese ngo die zich ontfermt over straatkinderen en jonge alleenstaande moeders in de buitenwijken van Ouagadougou. Ze bieden de straatkinderen en jonge moeders medische en psychologische ondersteuning in hun medisch centrum, en werken aan gezinsvereniging, empowerment en competentieversterking. Daarnaast sensibiliseren ze zowel de straatkinderen, hun entourage als politie en justitie om allemaal samen te werken aan re-integratie in de maatschappij.

Capaciteitsversterking van het medisch centrum

Artsen Zonder Vakantie werkte samen met Keoogo een traject uit voor capaciteitsversterking van het medisch centrum. Het medisch centrum vangt voornamelijk straatkinderen en jonge moeders op. Maar ook mensen die binnen de landsgrenzen op de vlucht zijn voor het aanhoudende conflict in Burkina Faso, en buurtbewoners die nood hebben aan verzorging kunnen hier terecht. Als startpunt werd er in samenwerking met onze regiomanager West-Afrika, Dr. Dossou een atelier georganiseerd waarbij het personeel in kaart bracht wat goed loopt en waar nog versterking nodig is. De komende 3 jaar werken we samen rond capaciteitsversterking voor moeder- en kindzorg enerzijds en voor het administratief beheer van het centrum anderzijds. Dit zijn de twee prioritaire domeinen waarvoor Artsen Zonder Vakantie een belangrijke ondersteuning zal bieden op het vlak van medisch materiaal, kennisuitwisseling en vorming. Daarnaast voorzien we ook begeleiding in onderhoud en herstelling van medisch materiaal.

Staatsgreep

Burkina Faso kreeg in januari van dit jaar te maken met een staatsgreep. Momenteel is een transitieperiode voor drie jaar ingesteld met de bedoeling terug te kunnen keren naar de grondwettelijke orde. Hoewel het veiligheidsrisico door terroristische aanslagen in de rest van het land sinds een aantal jaar erg hoog ligt, is de situatie in de hoofdstad Ouagadougou – waar het medisch centrum van Keoogo gevestigd is –  tamelijk veilig. We houden de impact van de situatie op onze activiteiten nauw in de gaten.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.