Certificering voor 4 stafleden van neuro-psychiatrische partnercentra

In Burundi is geestelijke gezondheid een erkend gebied dat deel uitmaakt van het nationale gezondheidsbeleid. Artsen Zonder Vakantie (AZV) draagt al enkele jaren bij aan dit beleid door training en apparatuur te leveren aan de 3 neuropsychiatrische centra van het land. Op deze manier helpt de organisatie de kwaliteit van de zorg en het welzijn van geesteszieken te bevorderen.

Om het tekort aan specialisten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken, is AZV in samenwerking met de Burundese vrijwillige expert professor Patrice Barasukana in 2021 gestart met een 2-jarige opleiding voor het personeel van de neuropsychiatrische centra (CNP). Dit stelde het personeel niet alleen in staat om gecertificeerd te worden, maar leidde ook tot een donatie van apparatuur waarmee patiënten de juiste zorg kunnen krijgen. De apparatuur werd gedoneerd aan het Kamenge NPC in Bujumbura, Ngozi en het “Centre des Soins Mentaux” in Gitega.

AZV heeft de CNP  materieel uitgerust met een compleet nieuw elektro-encefalogram, een laptop, een printer en een simulatielamp, en vervolgens versterkt door extra training in het gebruik van het elektro-encefalogram. Deze training is zojuist afgerond met een certificering.

Preventie door elektro-encefalogrammen

Met het elektro-encefalogram (EEG) kunnen preventieve maatregelen worden genomen voordat de eerste gedragssymptomen van deze ziekten zich voordoen.

Dit apparaat kan worden gebruikt voor het diagnosticeren en monitoren van ziekten zoals epilepsie (een aandoening die krampaanvallen veroorzaakt), narcolepsie (een slaapstoornis) en hersenoedeem, en om de hersenen te monitoren tijdens een hersenoperatie.

Het biedt artsen op een eenvoudige en kosteneffectieve manier waardevolle informatie over hoe de hersenen van hun patiënt functioneren en of er zich geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen

De eerste test die wordt uitgevoerd is het elektro-encefalogram. Het vult aan wat werd vermoed tijdens het interview en het klinisch onderzoek. Het is een hersenscan om eventuele afwijkingen in de hersenen op te sporen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen, want hoe langer het duurt voordat je behandeld wordt, hoe ernstiger de ziekte waarschijnlijk is en hoe moeilijker deze te genezen is.

Neuroloog professor Patrice Barasukana

Training is een belangrijke factor bij de uiteindelijke diagnose

Prof. Patrice Barasukana zal 320 uur les hebben gegeven over het gebruik van de EGG en diagnose aan 3 verpleegkundigen van het Kamenge CNP, het Ngozi CNP en het Gitega CSM, evenals aan een arts van het Ngozi CNP. Deze permanente opleiding zal het personeel in staat stellen om het gebruik van het apparaat onder de knie te krijgen en vooral om verschillende neurologische aandoeningen te diagnosticeren zodat de juiste behandeling kan worden gegeven.
Voor de patiënt betekent deze niet-invasieve en pijnloze techniek een betere vorm van zorg.
Ondertussen wordt ook ander personeel in dezelfde centra opgeleid.

De impact op de gemeenschap

AZV schat dat de centra vaker bezocht zullen worden en dat de verblijfsduur in het ziekenhuis zal afnemen, met minder complicaties en terugvallen als gevolg. Er zullen minder medicijnen nodig zijn dankzij een behandeling op basis van een veilige en vroegtijdige diagnose.
Hierdoor zal bij patiënten met vermoedelijke psychische stoornissen, die zich bij de centra melden of die zich in hun werkgebied bevinden, de geestelijke gezondheid ongetwijfeld verbeteren.

Certificatie

De training eindigde met een afsluitend examen en certificering voor de 4 medische stafleden. Deze erkenning werd afgeleverd door hun trainer, Prof. Patrice Barasukana, medisch coördinator van AZV in Burundi, en ds. Ciza Marcus van het CNPK.

Met de steun van het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).
De aankoop van deze uitrusting werd gefinancierd door de Europese Unie.

 

Gerelateerd artikel : https://azv.be/actualiteit/overhandiging-van-de-certificaten-van-de-opleiding-neurologie-van-het-cnpk/

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.