Burkina Faso, Nieuwe capaciteitsversterkende trajecten

Burkina Faso was het enige partnerland van Artsen Zonder Vakantie waar we de werking met capaciteitsversterkende trajecten nog niet introduceerden. In 2019 kwam hier verandering in. Samen met het CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) van Dô startten we een traject op. Gedurende drie jaar werken we binnen twee prioritaire domeinen: ‘onthaal en opvang van […]

Burkina Faso was het enige partnerland van Artsen Zonder Vakantie waar we de werking met capaciteitsversterkende trajecten nog niet introduceerden.

In 2019 kwam hier verandering in. Samen met het CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) van Dô startten we een traject op. Gedurende drie jaar werken we binnen twee prioritaire domeinen: ‘onthaal en opvang van chirurgische spoedgevallen’ en ‘preventief onderhoud van biomedische apparatuur’.

Ook met het CMA van Houndé, zetten we een capaciteitsversterkend traject op.
De prioritaire domeinen zijn daar algemene chirurgie en verloskundige en neonatale spoedgevallen.
Beide CMA’s zijn gelegen in de regio van de ‘Hauts Bassins’ in het Westen van het land.

Door de ongunstige veiligheidssituatie gingen echter veel geplande activiteiten niet door en moesten we op zoek naar een andere manier van werken.

Wat verwezenlijkten we?

– We boden de twee ziekenhuizen belangrijke ondersteuning qua medische uitrusting.
– De hieraan gekoppelde thematische vorming rond preventief onderhoud van biomedische apparatuur werd jammer genoeg geannuleerd door de veiligheidssituatie en door stakingen in de gezondheidssector.

– We startten de procedure om lid te worden van de koepel van ngo’s (SPONG).

– We voerden gesprekken met CHU Tengadogo om praktische stages te organiseren voor het gezondheidspersoneel van het CMA van Dô en Houndé.

– We volgden de vorming ‘public health’ op, die het jaar voordien doorging in het gezondheidsdistrict van Houndé.

– We finaliseerden de inhoud voor het vormingsproject ‘Safe Obstetric’ dat in 2020 start.

Vormingen voor anesthesisten-reanimatoren

De moedersterfte in Burkina Faso ligt hoog. In 2015 werd die nog geschat op 300 per 100.000 geboortes. Vaak gaat het over secundaire overlijdens als gevolg van bloedingen, sepsis of zwangerschapsvergiftiging.

Een keizersnede blijft de meest toegepaste chirurgische ingreep. De anesthesist-reanimator heeft een cruciale rol bij het geven van aangepaste zorgen aan de vrouwen die op deze manier bevallen.

De cursus ‘SAFE (Safer Anesthesia From Education) obstetrics’ vertrekt van de continue vorming van gezondheidspersoneel, in het bijzonder voor anesthesie/reanimatie, gynaecologie/obstetrie en pediatrie.

Artsen Zonder Vakantie engageert zich en ondersteunt een vorming van een tiental anesthesisten-reanimatoren tot trainers in de materie.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.