Het beheer van biomedisch afval… een gezondheidskwestie!

Het beheer van medisch en biomedisch afval is een belangrijk gezondheidsprobleem voor zowel zorgpersoneel als patiënten, maar ook voor het milieu. Omdat dit een risico op besmetting inhoudt, is het beheer van biomedisch afval een belangrijk onderdeel van de ziekenhuishygiëne.

Een gezondheidsprobleem

Omdat het moeilijk werken in een ziekenhuis zonder afvalbeheersysteem en waar hygiëne dus mogelijk een risicofactor is, gaf Artsen Zonder Vakantie voorrang aan de bouw van een ruimte voor de verwerking van biomedisch afval. Zo wordt het goede beheer van het afval dat door het gezondheidspersoneel tijdens verschillende behandelingen van patiënten wordt geproduceerd, gewaarborgd.

Biomedisch afval omvat infectieus materiaal dat besmet is met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, anatomisch afval (menselijke weefsels en organen, lichaamsvloeistoffen, enz.), scherpe instrumenten (spuiten, naalden, scalpels en scheermesjes voor eenmalig gebruik, enz.).

Dergelijk afval vormt voor het ziekenhuis een groot probleem met gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Het wanbeheer van biomedisch afval kan de oorzaak zijn van verschillende infecties of verwondingen bij het gezondheidspersoneel en de gemeenschap. Zij worden dagelijks blootgesteld aan het risico van besmetting met HIV, hepatitis B of C. Voor het milieu zijn dit ook potentieel gevaarlijke en vervuilende materialen.
Het is dan ook ondenkbaar dat dit afval als huishoudelijk afval behandeld wordt en dat spuiten, laboratoriumtests… in dezelfde vuilbakken in openlucht terechtkomt als keukenafval.

Het doel van Artsen Zonder Vakantie is het versterken van ziekenhuizen en dat doen ze nu ook door deze uitdaging aan te pakken. Dankzij deze nieuwe ruimte voor het beheer van biomedisch afval, kunnen we een beter beleid voeren rond ziekenhuishygiëne, zorgen we voor een gezonde omgeving en houden we besmettingen binnen de perken.

Dr Romain Mukupi, Medisch Coördinator DRC Oost voor Artsen Zonder Vakantie

De uitdaging aangaan

Dit grootschalig project werd gerealiseerd met de steun van de ‘Fondation de Luxembourg’. Artsen Zonder Vakantie droeg bij aan de aanleg van de zone die speciaal voor het beheer van biomedisch afval werd ingericht. De organisatie riep de hulp van een plaatselijke aannemer in voor het bouwen van de zone. De zone van 50 m x 25 m is opgetrokken op het ziekenhuisterrein en wordt met een hek beveiligd. Het omvat het kantoor en de winkel van de hygiënist, een schuur, een verbrandingsoven, een asput, een naaldenput, een shredder- en glasafvalput, een placentaput en een put voor huishoudelijk afval.

Bovendien kreeg het ziekenhuis materiële steun in de vorm van een afvalverzamelkit met daarin: een kruiwagen, twee rolcontainers, vijf pedaalemmers, een halflege zandbak, één paar mijnlaarzen en drie paar gewone laarzen. Dit betekent dat de inzameling met geschikt en veilig materiaal kan plaatsvinden.

Het versterken van vaardigheden door opleiding

Het verplegend personeel wordt ook opgeleid in het beheer van het afval dat zij tijdens de verzorging produceren. Deze opleiding omvat alles van inzameling tot verwijdering. De hygiënist, die zijn vaardigheden ook heeft versterkt tijdens de opleiding, heeft de verantwoordelijkheid om afvalzone in alle veiligheid te organiseren en coördineren. Dit is een permanente opleiding zodat het verplegend personeel zijn vaardigheden blijft verbeteren.

Met steun van de ‘Fondation de Luxembourg’
Als u onze activiteiten in het Mubumbano General Referral Hospital wilt steunen, kunt u een donatie doen door hier te klikken.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.