Patiëntgerichte zorg en diensten in de diabetesafdeling van het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké

Patiënten die niet in deze regio wonen –  in de departementen Borgou en Alibori, en in buurlanden zoals Niger en Nigeria – bezoeken dit ziekenhuis echter ook regelmatig.  . De kwaliteitszorg die verleend wordt in dit ziekenhuis zorgt voor een uitstekende reputatie en maakt dat patiënten van heinde en verre komen. Met een capaciteit van […]

Patiënten die niet in deze regio wonen –  in de departementen Borgou en Alibori, en in buurlanden zoals Niger en Nigeria – bezoeken dit ziekenhuis echter ook regelmatig.  . De kwaliteitszorg die verleend wordt in dit ziekenhuis zorgt voor een uitstekende reputatie en maakt dat patiënten van heinde en verre komen. Met een capaciteit van 240 bedden en 256 personeelsleden vinden er ongeveer 33.000 raadplegingen per jaar plaats

Een diabetesafdeling om aan de behoeften van patiënten te voldoen

Aoudi Ibouraïma is reeds 7 jaar directeur van het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké in het noorden van Benin. In 2017 ging Artsen Zonder Vakantie met hen een partnerschap aan. Onze samenwerking is gericht op capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van de interne geneeskunde. Met de steun van Artsen Zonder Vakantie is binnen de dienst interne geneeskunde een diabetologie-eenheid opgericht. Ditom tegemoet te komen aan de behoeften van een bevolking waarin de prevalentie van diabetes in een alarmerend tempo toeneemt.

Alomvattende zorg voor de diabetespatiënt

Voorheen konden diabetespatiënten  alleen op donderdag terecht in de kliniek voor interne geneeskunde. Zodoende werd er niet genoeg rekening gehouden met al hun behoeften, wat de kwaliteit van hun zorg in de weg stond.   De zorg was ad hoc, beperkt en alleen gekoppeld aan consultatiesessies. De nadruk lag op de « ziekte » – in de meeste gevallen gedecompenseerde diabetes – en niet op de patiënt in zijn geheel. Dankzij een programma voor capaciteitsopbouw dat door het ziekenhuis – met steun van Artsen Zonder Vakantie is ontwikkeld, is de diabetesafdeling opgezet op basis van de beginselen van de volksgezondheid voor een « alomvattende, continue, geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg ». Hierbij wordt gezondheid beschouwd als een « toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn ».

De diabetesafdeling is nu elke werkdag open van 8 tot 17 uur. Dit maakt het voor patiënten gemakkelijker om met of zonder afspraak op consultatie te komen. Zij komen ook als zij vragen of zorgen hebben of om hun toestand beter te begrijpen. Soms komen ze om te praten en hun ervaring te delen met andere patiënten. De eenheid speelt dagelijks in op het hele leven van een diabetespatiënt. Daarnaast is ze ook betrokken bij de follow-up en het beheer op het niveau van de gemeenschap en de gezondheidscentra.

Het team van verplegend personeel van de Diabetes Unit bestaat uit 2 artsen en 11 peer educators in diabetes (verpleegkundigen) die  opgeleid zijn om, naast hun vakgebied, ook diabetespatiënten te volgen. Deze organisatie maakt het mogelijk om diabetespatiënten van a tot z op te volgen. . Het team is dus een doorverwijzingsteam en werkt transversaal. Dit is van essentieel belang voor een patiëntgerichte aanpak, aangezien in de gezondheidszone van Bémbéréké Sinende preventie- en gezondheidsbevorderingsstrategieën met betrekking tot diabetes zijn ontwikkeld. Momenteel wordt ook adequate zorg verleend voor de behandeling van diabetici en de preventie en behandeling van complicaties. Diabetes kan leiden tot ernstige complicaties die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor verschillende organen. Een kleine voetblessure die niet goed wordt behandeld, raakt bijvoorbeeld geïnfecteerd en kan leiden tot amputatie. Het ziekenhuis van Bembéréké beschikt over een multidisciplinair team en werkt samen met specialisten (bijv. oogheelkunde, enz.).  Op die manier wordt rekening gehouden met alle complicaties die met diabetes in verband kunnen worden gebracht.

Het vertrouwen van de patiënt is gewonnen

Ook het externe imago van het ziekenhuis is veranderd. Voorheen bevond het zich in een gesloten, enigszins verborgen behuizing. De structuur is gewijzigd door de ingang vrij te maken voor de patiënt. Niet alleen kunnen spoedgevallen -waarvan de afdeling tegelijkertijd is gerehabiliteerd en gereorganiseerd -gemakkelijker worden afgehandeld, de patiënt heeft deze drempel niet meer en durft de stap te zetten. Dankzij deze openheid en naarmate de tijd verstrijkt, is er vertrouwen ontstaan. Anderzijds is de tevredenheid van de patiënten toegenomen doordat de zorg is vergemakkelijkt en de organisatie toegankelijke en hoogwaardige zorg mogelijk maakt. Als gevolg daarvan voelt de patiënt zich in aanmerking genomen en is het vertrouwen sterker.

 Succesvolle samenwerkingen

« Het is niet de bedoeling  op ons eigen eilandje te werken, maar wel in samenwerking met de omliggende gezondheidsvoorzieningen. We willen zelf de regie in handen nemen om een betere kwaliteit van zorg te bieden en verkeerde behandelingen voorkomen. Deze efficiëntere zorg en screening aan de bron zijn dus preventief. Met het oog hierop heeft ons ziekenhuis een screeningcampagne in de gezondheidszone gelanceerd, waarbij gezondheidswerkers in de periferie worden betrokken. Dit door de vaardigheden die zij hebben verworven, te delen.

Bovendien werkt het ziekenhuis samen met het plaatselijke radiostation en het team van peri-educatoren geeft op de radio bewustmakingssessies in de plaatselijke taal, waarin wordt uitgelegd hoe de Diabetes Unit werkt, waarom het nodig is om gescreend te worden, hoe men voor zichzelf moet zorgen… Deze bewustmaking is gericht op de patiënt.

We zijn op de goede weg, dit is nog maar het begin van de overdracht en de uitwisseling. Ik ben zeer tevreden over het partnerschap met Artsen Zonder Vakantie. Dankzij hen hebben wij ons kunnen toeleggen op een diabetes unit, wat ten goede komt aan vele patiënten. En dat is waarvoor we het uiteindelijk doen.

 

Redactionele noot

Aoudi Ibouraïma is lid van de adviesgroep van Artsen Zonder Vakantie. Deze groep bestaat uit 10 personen met expertise in hun eigen vakgebied en/of expertise uit de medische wereld. Zij geven hun advies over de verschillende activiteiten die de organisatie realiseert, ze doen dit op vrijwillige basis . Op de Algemene Vergadering van Artsen Zonder Vakantie, gaf hij  uitleg over de positionering en het leiderschap van het ziekenhuis om zijn missie te bereiken, zijnde  het versterken van het lokale gezondheidssysteem en  de diensten en  hoofdrolspelers in  de  ziekenhuizen waar Artsen Zonder Vakantie mee samenwerkt.

Bekijk deze video als u meer te weten wilt komen over het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké. Klik hier.

#TogetherWeCare4HealthCare

 

Aidez nos collègues africains à rendre accessibles les soins médicaux nécessaires.