L’attention sur la santé mentale grâce à Médecins Sans Vacances – Dr Serge Munane

Geen sexy thema Elies Van Belle is sinds één jaar, ‘een pittig jaar’, algemeen directeur van Memisa, een Belgische ngo actief in medische ontwikkelingssamenwerking. Memisa ijvert om de kwaliteit van de basisgezondheidszorg te verhogen én toegankelijk te maken voor elke persoon, ongeacht zijn afkomst of financiële situatie. “Dat is mijn drijvende kracht. Ik heb een […]

Geen sexy thema

Elies Van Belle is sinds één jaar, ‘een pittig jaar’, algemeen directeur van Memisa, een Belgische ngo actief in medische ontwikkelingssamenwerking. Memisa ijvert om de kwaliteit van de basisgezondheidszorg te verhogen én toegankelijk te maken voor elke persoon, ongeacht zijn afkomst of financiële situatie. “Dat is mijn drijvende kracht. Ik heb een tiental jaar in Afrika gewerkt, steeds in post-urgente programma’s, waar telkens het belang bleek van goed functionerende gezondheidsdiensten. Basisgezondheidszorg is niet meteen het meest sexy thema, in vergelijking met noodhulp en specifieke ziektebestrijding. Het lijkt nogal vaag en verandering van een systeem vraagt tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat dit is waar we samen met Artsen Zonder Vakantie rond moeten werken. Je kan niet gerust leven als je je zorgen moet maken over waar je terecht kan als je ziek bent.”

Som van de delen

Artsen Zonder Vakantie en Memisa werken complementair in België, Benin, Burundi, en in vijf gezondheidszones in DR Congo. “In België werken we zowel met Artsen Zonder Vakantie als Dokters van de Wereld samen aan sensibilisering rond toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Door onze krachten te bundelen winnen we aan slagkracht om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van wereldwijde gezondheidszorg. In de Afrikaanse landen focust Artsen Zonder Vakantie op capaciteitsversterking van de ziekenhuizen, terwijl wij werken op de verbetering van de gezondheidsstructuren. Zo heeft Artsen Zonder Vakantie bijvoorbeeld in de gezondheidszone Popkabaka in DR Congo gewerkt rond onderhoud van biomedisch materiaal en kocht Memisa nieuwe batterijen aan voor de zonnepanelen. Artsen Zonder Vakantie werkt er ook rond capaciteitsversterking van vroedvrouwen en artsen in de kraamkliniek, Memisa kocht op zijn beurt chirurgisch materiaal aan voor het uitvoeren van keizersneden en financierde de hospitaalapotheek. Vorig jaar bundelden we onze krachten in DR Congo bij de ondersteuning van de lokale gezondheidsautoriteiten om de covid-pandemie te bestrijden. Memisa financierde bijvoorbeeld een opleiding over preventie en correcte behandeling en Artsen Zonder Zonder Vakantie zorgde voor de financiering van beschermingsmiddelen (maskers, gels, emmers om de handen te wassen, infrarood thermometers, enzovoort). Zo wordt onze samenwerking meer dan de som van de delen.

Deze complementaire samenwerking toont zich ook in het feit dat Memisa inzet op de financiële toegang tot gezondheidszorg en Artsen Zonder Vakantie op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Ik kijk er naar uit om dit alles samen met het team van Artsen Zonder Vakantie verder aan te gaan.”

Tekst: Ann Palmers

Aidez nos collègues africains à rendre accessibles les soins médicaux nécessaires.