Réhabilitation Service de Pédiatrie de l’HZ Papané au Bénin

Een essentiële stap om de hospitalisatie van kinderen en de omstandigheden waarin ze hun behandeling krijgen te verbeteren: essentiële hygiënische normen en kwalitatieve gezondheidszorg voor kinderen worden nu gegarandeerd. Ondanks de Covid-19-context en de nood om op de pediatrische dienst zorg te blijven verlenen aan kinderen, zijn de werkzaamheden op 13 december 2021 begonnen en […]

Een essentiële stap om de hospitalisatie van kinderen en de omstandigheden waarin ze hun behandeling krijgen te verbeteren: essentiële hygiënische normen en kwalitatieve gezondheidszorg voor kinderen worden nu gegarandeerd.

Ondanks de Covid-19-context en de nood om op de pediatrische dienst zorg te blijven verlenen aan kinderen, zijn de werkzaamheden op 13 december 2021 begonnen en op 13 februari 2022 gefinaliseerd.

Deze structurele ondersteuning is gebaseerd op 2 uitdagingen:

Uitdaging 1: Een omgeving die voldoet aan de hygiënenormen

Het beheer en dus de preventie van infectierisico’s door de omgeving is de eerste stap om verspreiding van bacteriën onder controle te houden.

Uitdaging 2: Kwaliteitsvolle behandeling voor kinderen

In Benin was in 2017 38% van de kindersterfte gerelateerd aan malaria, diarree en acute luchtweginfecties. Kinderen jonger dan 5 jaar en zwangere vrouwen worden het meest blootgesteld aan ernstige vormen van malaria met een sterftecijfer van 34% bij kinderen jonger dan 5 jaar (alle gerelateerde oorzaken). Een geschikte omkadering is een noodzakelijke voorwaarde om kinderen kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen geven in een geruststellende omgeving. Voor zorgverleners zijn een goede opvang en het kunnen stabiliseren van het zieke kind van cruciaal belang voor de behandeling. Een adequate infrastructuur verbetert niet alleen de arbeidsomstandigheden voor het zorgpersoneel, maar ook de zorgprestaties.

Het Ziekenhuis Saint Martin de Papané

Het Saint Martin de Papané-ziekenhuis ligt op de grens van de departementen Borgou en Collines. Het werd in 1972 opgericht door dr. Franken, op initiatief van monseigneur André van den Bronk. Er is een fysieke capaciteit voor 100 bedden en er zijn 75 bedden beschikbaar. De ziekenhuisactiviteiten worden geleid door 106 personeelsleden, waaronder 30 administratieve profielen en 76 technische medewerkers.
Dit ziekenhuis gelegen in een landelijk gebied is een van de 6 partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie in Benin. De samenwerking gaat al meer dan 20 jaar terug.

In 2016 is een traject voor capaciteitsversterking opgestart om het ziekenhuismanagement (administratief en financieel), de dienst pediatrie en de algemene ziekenhuishygiëne te verbeteren.
De vooropgestelde resultaten voor de dienst pediatrie zijn bijna bereikt dankzij het traject voor capaciteitsversterking van Artsen Zonder Vakantie. De beschikbaarheid van materiaal en medische apparatuur is vergroot, en de organisatie van de dienst is verbeterd, ondanks een zeer beperkt aantal personeelsleden. Helaas is de neonatale afdeling nog niet voldoende functioneel vanwege het verminderde aantal personeelsleden op de afdeling.

De dienst pediatrie

Met de status van zoneziekenhuis zorgt het HZ Saint Martin de Papané voor kinderen die al dan niet vanuit perifere centra worden doorverwezen.
De afdeling pediatrie bestaat uit twee gebouwen (Afbeelding hiernaast)
Het hoofdgebouw omvat de spoeddienst, de dienst neonatologie, de nutritionele CEP en kabinetten van de artsen en verpleegkundigen. Er is ook een pediatrisch hospitalisatieblok met 20 bedden.
De dienst ontvangt jaarlijks ongeveer 1.800 tot 3.500 kinderen in consultatie, waaronder 1.500 tot 2.500 ziekenhuisopnames. Het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis werd doorverwezen is gestegen van 43 in 2019 naar 118 in 2021 en de beddenbezetting varieert tussen de 75 en 93%. Het aantal kinderen dat een transfusie ontving steeg van 324 (2019) naar 494 (2021). Intramurale sterfgevallen bleven stabiel met 8 in 2020 en 8 in 2021.
De meest voorkomende aandoeningen op de afdeling zijn voornamelijk aandoeningen van de luchtwegen, spijsverteringsziekten, plasmodium falciparum infecties en voedingsproblemen. De afdeling heeft een neonatale eenheid (die niet altijd operationeel is) die pasgeborenen ontvangt en hen stabiliseert voordat ze worden overgebracht naar de dienst neonatologie van het Universitaire ziekenhuis van het departement Borgou.

De toestand van de pediatrische dienst vóór de renovatie

Het ziekenhuisgebouw werd gebouwd in 1984. De infrastructuur was in een zeer slechte staat. De infrastructuurnormen op het gebied van pediatrische noodopvang en ziekenhuisopname van kinderen werden niet langer behaald.
Het was daarom noodzakelijk om de kinderen die er verbleven een geschikte infrastructuur te bieden en het personeel in staat te stellen de hygiëne in de kamers gemakkelijker te kunnen garanderen.
Het hospitalisatieblok was is zeer slechte staat. Het verouderde dak (frame) werd bewoond door fruitvleermuizen.
De onverharde grond was ongeschikt voor bio-reiniging.
Het plafond was verouderd en stond op instorten en de verlichting functioneerde niet meer.
Het elektriciteitsnet was verouderd. De ramen waren in slechte staat, net als de muggenbestrijdingsroosters. De muren hadden barsten.
Het hoofdblok was in betere staat. Hier ging het vooral om het afbladderen van de verf, ramen en deuren in slechte staat en barsten in de muren.

Succesvolle renovatie

Bij de herstelwerken werd rekening gehouden met alle elementen van de slechte staat van de constructie.
Naast een renovatie van grond tot plafond werd er een ‘Zwitsers’ dak geïnstalleerd dat voldoende ventilatie mogelijk maakt en voorkomt dat vleermuizen binnenvliegen.
Op het gebied van hygiëne verzekeren de gebruikte renovatiematerialen een goede hygiënepraktijk door middel van bio-reiniging.
De zorg en behandeling van kinderen zal dankzij deze renovatie onmiskenbaar verbeteren.
Een dergelijke versterking van de infrastructuur zal deze pediatrische dienst verder doen groeien dankzij hun aanbod aan kwalitatieve gezondheidszorg voor alle kinderen.

Dankbetuiging

Hartelijk dank aan alle donateurs van Artsen Zonder Vakantie. Dankzij jullie internationale solidariteit worden kinderen die opgenomen worden op de afdeling pediatrie van het ziekenhuis van Papané ontvangen in een aangename omgeving die voldoet aan de normen voor ziekenhuisopnames.

Wil jij bijdragen aan de groei van ziekenhuizen? Plaats gerust een donatie op ons fondsenwervingsplatform

Aidez nos collègues africains à rendre accessibles les soins médicaux nécessaires.