Bestuurder voor het Bestuursorgaan (m/v/x)

Als vzw wordt Artsen Zonder Vakantie bestuurd door een Bestuursorgaan dat bestaat uit een gemotiveerde groep van onbezoldigde vrijwilligers met een brede waaier aan competenties. Het bestuursorgaan telt 7 bestuursleden, aangeduid door de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan komt 6 maal per jaar samen (avondvergadering) in het kantoor in Mechelen of online. Het bestuursmandaat is onbezoldigd en heeft een looptijd van vier jaar en is tweemaal verlengbaar.

Artsen Zonder Vakantie is momenteel op zoek naar een geëngageerde kandidaat met een financieel profiel ter vervanging van een uittredend bestuurslid. Het mandaat start in mei 2023, voor een periode van 4 jaar. Je vindt de samenstelling van het Bestuursorgaan op de website van Artsen Zonder Vakantie.

Profiel van de kandidaat-bestuurder

Generieke competenties

  • Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie.
  • Je geeft blijk van strategisch inzicht en hebt managementervaring. Bestuurservaring is en meerwaarde.
  • Je levert een kritische en constructieve bijdrage aan het debat
  • Je vult je rol als bestuurder op en professionele manier in
  • Je bent betrokken en geëngageerd
  • Je spreekt goed Nederlands en Frans

Specifieke competenties

  • Je hebt een economische/financiële achtergrond en hebt ervaring met financieel beheer van vzw’s.
  • Je hebt een goede kennis van de algemene ontwikkelingsvraagstukken.
  • Je ben vertrouwd met actuele trends op het gebied van volksgezondheid en gezondheidssystemen in Afrika.
  • Je hebt ervaring en voeling met vrijwilligerswerking.

Voor Artsen Zonder Vakantie zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, ervaringen en competenties, ongeacht leeftijd, afkomst of gender.

Er zal eveneens rekening worden gehouden met de mate van complementariteit met de profielen van de huidige bestuurders.

Je gegevens en informatie worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

Interesse en enthousiast?

Stuur dan uiterlijk op 20 februari 2023 je kandidatuur met motivatiebrief, referenties en curriculum vitae (met vermelding van eerder uitgevoerde of huidige mandaten indien van toepassing) per email t.a.v. de Voorzitter – krista.vandenborre@azv.be met als titel: “Kandidatuur bestuurder AZV”.

Klik hier om de vacature te downloaden

Meer informatie

Publicatiedatum: 1 februari 2023
Kandidatuur in te dienen voor 20 februari 2023

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.